آکاایران: نشانه های عزت نفس پایین در افراد

نقش دوست در شادی

اگر خودتان را قبول ندارید یا حرمت نفس پائینی دارید مطمئن باشید دلتان نمی خواهد سرحال و بشاش باشید.

 
نقش دوست در شادی

آکاایران: نقش دوست در شادی


یک پژوهش نوین در مشاوره روانشناسی نشان می دهد که سرحال آوردن یک دوست، زمانی که او عزت نفس پائینی دارد بی نتیجه است. پژوهشگران دریافتند آدم های با حرمت نفس پائین نگاهی منفی به خود دارند و دلشان نمی خواهد جنبه های مثبت را در نظر بگیرند. آنها اغلب بازخوردهای انتقادی، شکست در روابط احساسی یا درخواست های شغلی ناموفق را شاهدی بر بی ارزش بودن خود تفسیر می کنند. همچنین، دلشان نمی خواهد جنبه معنوی و روحانی زندگی خود را بهتر کنند یک مشاور روانشناس حرمت خود یا عزت نفس نگاهی ارزیابانه به خود تعریف می کند. به بیان دیگر حرمت خود به معنی قضاوتی است که هر کسی نسبت به خود دارد و میزان ارزشمندی است که هر کسی برای خود قائل است. بنابراین عزت نفی یا حرمت خود حالت مثبت یا منفی ندارد. برخلاف اعتماد به نفس هیچ کس نیست که برای خود هیچ ارزشی قائل نباشد حتی کسی که خودکشی می کند از این موضوع ناراحت است که کسی قادر به درک ارزشمندی او نیست. چون کسی نمی داند من چقدر خوبم بهتر است که به دنیایی بروم که قدر من را بدانند.
کسی که حرمت نفس پائینی دارد دلش می خواهد دوستش همان نگاهی را به او داشته باشد که او به خودش دارد. همچنین؛ اغلب دربرابر تلاش دوستان برای یادآوری خاطرات خوب مقاومت می کنند و از بازتعبیر مثبت به هر چیزی اجتناب می کنند: یعنی از اظهار خوشبینی و دلگرمی نسبت به موقعیت قاصرند. در واقع عزت نفس محصول مقایسه های «خود با خود» یا مقایسه های «خود با محیط اجتماعی» است.
خود پنداره یا خویشتن پنداشت یا شناختی که هر کسی در لحظه حاضر از خود شکل داده است با دو زمینه اساسی به پیش برده می شود مورد نخست، صفات، خوصیات، ویژگیها و در مجموع شخصیت است. خصوصیات فردی و شخصیتی چیزی است که ما از خود می شناسیم. ما می دانیم چقدر صبوریم، سخت کوشیم، وفاداریم، ثابت قدم و استوار، گرم یا سرد و مانند آن هستیم، همه این خصوصیات برداشت ما از خود یا خویشتن پنداشت مبتنی بر صفات ما هستند. مورد دوم، نقشهای اجتماعی است که هر کسی در زندگی برعهده دارد.
هر کسی در زندگی نقشهایی را به عنوان فرزند، پدر، مادر، شغل، همسر، شهروند و مانند آن در نظر می گیرد. همه این وضعیتهای متکی به نقش همانهایی هستند که ما هم اکنون آنها را برعهده گرفته ایم. البته انگاره بدنی نیز به عنوان نوعی جنبه ای خویشتن پنداشت جسمی همواره بر همه تأثیر می گذارد به ویژه زنها که در نود و نه درصد زندگی از بدن خود ناراضی هستند با انگاره بدنی درگیر خواهند بود.در این موارد شخص با حرمت نفس پایین میخواهد که دوست بطور مثال بدن او را زشت ببیند که بهار است یک دوست خوب متوجه این نکته باشد و با ظرافت سنجی خود فقط با شخص مذکور همدردی کند و روی یاد آوری خاطرات خوب وی تمرکز کند.
نقش دوست در برابر دوست با عزت نفس پایین
یک دوست می تواند مخمصه و وضع نامساعد یا دشواری یک موقعیت را بفهمد، که این نشان می دهد که بیان هیحان منفی مناسب و قابل درک است.
آنچنان که در مجلة روانشناسی شخصیت و اجتماعی منتشر شده است، پژوهشگران دریافتند مدرکی نیست که بازتعبیر مثبت به بیماران با حرمت نفس پائین کمک کند.
درواقع، حمایت مردم از دوستان با حرمت نفس پائین، اغلب وقتی می خواهند دل دوستشان را شاد کنند، احساس آنها را به خودشان بدتر می کند. مشارکت کننده های برخی از بررسی ها نشان داده اند که دوستان حمایت کنندة افراد با حرمت نفس پائین، در نهایت به جایی نمی رسند، ناکام می شوند و از کارشان خسته خواهند شد.
پژوهشگران دریافتند که وقتی این حامی ها از بازتعبیرهای مثبت به جای واقعیت های منفی استفاده می کنند اغلب به این نتیجه می رسند که این برخورد راه به جایی نمی برد، زیرا فرد با حرمت نفس پائین چیزی نمی گیرد و کوشش ها بی ثمر است.
نکته: اگر تلاشتان برای تسلی دادن به دوستی به جایی نرسید بهتر است ادامه ندهید؛ و زندگی سیاه دوستتان را تأیید کرده و فقط با او همدردی کنید.


.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش مهارتهای زندگی سایت آکاایران

تبلیغات