loading...

قلاب بافی | آموزش تصویری بافت دستگیره -آکا

آکاایران: قلاب بافی | آموزش تصویری بافت دستگیره

آکاایران: دستگیره و یا زیر ظروف و یا زیر قابلمه ای را می خواهیم به صورت قلاب بافی به شما به صورت تصویری آموزش دهیم همراه ما شوید با  آموزش تصویری بافت دستگیره بیان می کنیم .

به گزارش آکاایران: حلقه ای با نخ ساخته; و شش پایه دوبل و دو زنجیره بزنید (۶ بار) نخ را بکشید وحلقه را ببندید .

قلاب بافی | آموزش تصویری بافت دستگیره -آکا

برای داخل زنجیره ها یک پایه کوتاه یک پایه بلند و شش پایه دوبل – یک پایه بلند – – یک پایه کوتاه ببافید .

قلاب بافی | آموزش تصویری بافت دستگیره -آکا

بافت را بر گردانده ۵ زنجیره ویک پایه کوتاه تا شش بار ببافید وبافت داخل گلبرگ ها را مانند بالا دارید . یک بار دیگر این مرحله را تکرار کنید تا گل سه طبقه داشته باشید وسط گلبرگ های ردیف اخر شش زنجیره ویک پایه کوتاه بافته وداخل خانه ها ۱۲ پایه دوبل ببافید .

قلاب بافی | آموزش تصویری بافت دستگیره -آکا

قلاب بافی | آموزش تصویری بافت دستگیره -آکا

برای بافت پشت دستگیره حلقه ای با نخ بسازید و۱۲ پایه دوبل ببافید در رج های بعد هر سه پایه در میان یک پایه اضافه کنید .

قلاب بافی | آموزش تصویری بافت دستگیره -آکا

قلاب بافی | آموزش تصویری بافت دستگیره -آکا

قلاب بافی | آموزش تصویری بافت دستگیره -آکا

پشت و روی بافته شده را به هم کوک بزنید .

آموزش هر نوع بافتی که می خواهید از طریق دیدگاه ها بیان کنید تا در اختیارتان بگذریم.

.

منبع :

گردآوری توسط بخش مهارتهای زندگی سایت آکاایران


تبلیغات