loading...

آموزش بافت عروسک با دو میل -آکا

آکاایران: آموزش بافت عروسک با دو میل

آکاایران: آموزش بافت عروسک با دو میل

به گزارش آکاایران: ابانک می خواهد یک هنر دیگر را به شما آموزش دهد ، آموزش بافت عروسک با دو میل با جزئیات نحوه بافت با ما باشید .

بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل

برای پاها ٨٠ دانه سر بیاندازید به ارتفاع ٣٠ سانتی متر ببافید دانه ها را در سنجاق گرفته کناربگذارید.(٢بار)

حال دانه های هر دوپا را باهم دریک میل بگیریید وتنه وسر وکلاه  راببافید  دراخر…

نخ وسوزن را از داخل دانه ها عبور داده بعد از اینکه بدن وپاها را با الیاف پر کردید

نخ را بکشید ودانه هارا جمع کنید.(قد کلی عروسک ٨٠ سانت میباشد)

دست ها راهم مانند شکل ببافید(٦٠ دانه سر بیاندازید.)

درز دست ها را دوخته با الیاف پر کنید ودر محل مناسب بدوزید.

برای حالت دادن به مچ دست وگردن با سوزن نخ محل موردنطر را کمی چین بدهید

آموزش بافت عروسک با دو میل

آموزش بافت عروسک با دو میل -آکا

آموزش بافت عروسک با دو میل

کاربران گرامی می توانید شما پس از گذشت مدتی آموزش های هنری دیدن کارآفرین شوید .

.

منبع :

گردآوری توسط بخش مهارتهای زندگی سایت آکاایران


تبلیغات