مردان مریخی زنان ونوسی       

بنام خدایی که زن و مرد را با زیباترین تفاوت ها آفرید

مطالعه درباره تفاوت های زن و مرد می تواند روش های تازه ای را برای بهبود رابطه زناشویی روشن کند . آگاهی از این تفاوت ها به ما نشان می دهد که مسائل به وجود آمده در بین زنان و مردان مشابه اند و فقط مسئله زندگی خودمان نیستند و سبب ایجاد تغییر حیرت انگیز در رابطه و شروع عشق دوباره است . بدون داشتن این اطلاعات و موضوعات اصولا" نمی توان در زندگی زناشویی موفق بود...

مردان مریخی زنان ونوسی

 . دلایل و مسائل زیادی موجب این تفاوت ها می شود . اعم از مسائل زیستی . نقش پدر و مادر . وضعیت تولد . ویژگی های اجتماعی و فرهنگی یا اثرات وسایل ارتباط جمعی و غیره .
زنانی که از طرف همسر خود درک می شدند خیلی بهتر وظایف زناشویی خود را انجام می دهند . وقتی مردان نمی توانند زنان خود را درک کنند از کوره در رفته و عصبانی می شوند و رابطه را خراب می کنند .
درک مرد از زن می تواند فقط شامل هم دردی فکری و صحبت کردن با او باشد و نیاز به حرکت جدی و راه کار دادن مردان را ندارد .
دل خوری زن با  گوش کردن و بغل کردن و کنارش نشستن به راحتی انجام می شود . عشق حقیقی و بی توقع عشقی است که در صورت ناراحت بودن زن و ناسالم و ناشاد بودن او با محبت از طرف مرد درک شود . به جای ترک کردن و عصبانی شدن مرد می تواند در کنار زن مانده به او حس زیبایی بدهد و توقع جبران هم نداشته باشد و از او مراقبت کند . محبت و درد دل کردن مرد برای زن خیلی مهم است و به او آرامش می دهد . مشکلات زندگی می توانند از سویی اسباب رنجش شوند و از سویی به عشق و علاقه طرفین بیفزایند به کمک روش های جدید می توان مشکلات رابطه زناشویی را به شکل موفقی حل کرد .
وقتی مردان متوجه می شوند که اشکال در خودشان نیست بلکه در چگونگی درکشان از تفاوت هاست و زنان متوجه می شوند که شوهرشان کاملا" می فهمند که زنان چه احساسی دارند و که هستند . برای ثابت کردن حرف شان با آن ها نمی جنگند .
اوقاتی هستند که زنان و مردان نقش پذیری وارونه از خود دارند مثل زمانی که مردان دست از بعضی صفات مردانه خود برداشته اند تا در نگاه دیگران مطلوب تر جلوه کنند و یا زمانی که زنان خصوصیات زنانه خود را کنار گذاشته اند تا بتوانند شغل های مردانه بدست آورند . برای بدست آوردن تعادل در زندگی با بکار بستن راه کارهای درست خصوصیات مردانه و زنانه خود را پیدا می کنیم و زندگی مان متعادل می شود . مطالب ذکر شده در این کتاب به شما کمک می کند که عاشق تر و عاقل تر باشید و طلاق ها کم و زن و شوهر های موفق زیاد می شوند و به رسیدن زندگی بهتر برای بچه هایمان به ما کمک می کند .
مردان مریخی زنان ونوسی
تصور می کنیم که مردها اهل مریخ و زنان اهل ونوس هستند و با وجود تفاوت هایشان هم دیگر را پیدا کرده اند و عاشق هم شدند و در یک سیاره با هم در صلح و صفا زندگی را آغاز کردند و تصمیم می گیرند که به زمین بیایند . یک روز که از خواب بیدار می شوند فراموش می کنند که از دو سیاره متفاوت آمده و طبیعی است که با هم متفاوت باشند و از آن زمان تا به حال مدام با هم دعوا می کنند . آن ها قبل از آمدن به زمین قبول داشتند که زبان شان با هم فرق دارد به همین دلیل زمانی که مشکل پیش می آمد به جای این که توی سرو کله هم بزنند به سراغ فرهنگ لغات یا دنبال مترجم می رفتند و سعی می کردند معنی حرف های یکدیگر را بفهمند . آن ها لغات یکسانی استفاده می کردند . ولی حرف های همدیگر را نمی فهمیدند . زیرا طرز بیان و لحن آنان متفاوت بود و برداشت های متفاوتی ایجاد می کرد . وقتی مشکلی پیش می آمد فرض را بر این می گذاشتند که معنی حرف همدیگر را خوب نفهمیده اند و مطمئن بودند با کمی صبر و حوصله و دقت منظور هم را می فهمند و این همان نکته ای است که ما امروزه از آن غافل و محروم هستیم .

درک تفاوت های زن و مرد
مردان به اشتباه دل شان می خواهد زن ها مثل آن ها فکر کنند و عمل کنند و زن ها هم همین طور . اشتباه ما این است که گمان می کنیم اگر همسرمان ما را دوست دارد باید با ما طوری رفتار کند که ما با کسی که دوستش داریم رفتار می کنیم . زمانی که زن و مرد تفاوت های یکدیگر را می شناسند و به آن ها احترام می گذارند عشق می تواند رشد کند عشق حیرت آور است و می تواند دوام بیاورد . در صورتی که تفاوت های خود را با جنس مخالف بشناسیم .
مردان اعتماد می خواهند و زنان گوش دادن می خواهند . مردها از موفقیت کارآمد بودن و قدرت خوششان می آید . همیشه سعی می کنند حرف خود را به کرسی بنشانند و مهارت پیدا کنند و تصور آن ها از خودشان رابطه با توانایی آن ها با رسیدن به اهداف شان دارد . آن ها اگر به هدف برسند و موفق شوند احساس شایستگی و رضایت می کنند .
مردان دلشان می خواهد به فعالیت هایی مثل شکار . ماهی گیری و مسابقات و شنیدن اخبار . وضع هوا و ورزش بیشتر بپردازند تا خواندن مطالب روانشناسی و کتاب های خود آموز و به اشیا و اهداف بیشتر از احساسات و افراد توجه دارند . مردان دنبال ابزاری اند که به آن ها برای رسیدن به هدف کمک کند و وقتی کاری را به تنهایی و بدون کمک دیگران انجام می دهند احساس سرفرازی می کنند .
خودمختاری از نظر آنان نشانه ی قدرت و شایستگی است و وقتی به رضایت می رسند که کارهایشان را بدون کمک دیگران انجام دهند و اگر با کمک زنان کاری را انجام دهند احساس خوبی ندارند . آن ها راه کار می دهند ولی از راه کار گرفتن  خوششان نمی آید زیرا احساس عجز می کنند .
کمک خواستن از نظر مردان نشانه ی ضعف است . برای مردان انجام کار و رسیدن به هدف به تنهایی مهم است . در مقابل پیشنهاد کمک جبهه می گیرند . زنان برای چیزهای دیگری چون عشق . زیبایی و رابطه ی عاشقانه ارزش قائلند . آنان موفقیت را در مشارکت و ارتباط  و هم کاری محبت آمیز با دیگران می دانند . برای زنان ایجاد رابطه مهم است .
زنان با ایجاد رابطه ی گرم حمایت خود را نشان می دهند و دوست دارند متقابلا" حمایت شوند . زنان به پارک و رستوران و مراکز خرید علاقه مندند . آن ها از کمک گرفتن لذت می برند چون به اثبات لیاقت خود نیاز ندارند .
زنان باید درک کنند که توصیه و پیشنهاد نشانه ی عشق و محبت به مردان نیست . زیرا آنان احساس بی لیاقتی می کنند و این کار را دل سوزی و محبت نمی دانند .
مردان تا وقتی سوال نکرده اند و کمک نخواسته اند دوست ندارند از کسی کمک بگیرند و این کار را توهین می دانند و زنان به خیال دل سوزی به آنان توصیه و پیشنهاد کرده مردان را می رنجانند .
اگر مردی هنگام رانندگی مسیری را گم کرد بهترین راه سکوت زن است در این صورت مرد حساس توانایی می کند . بی مقدمه و بدون در خواست به مردان کمک نکنیم چون تاثیر بدی رویشان می گذاریم .
مردان می خواهند زنان به آنان اعتماد داشته باشند و در سکوت شاهد تلاش های همسرشان باشند .
هم چنین زنان زمانی که مشکلات شان را مطرح می کنند دنبال راه حل نمی گردند و فقط  می خواهند به مردان نزدیک تر شوند . آن ها وقتی برای شوهرشان تعریف می کنند  چه روزی را از سر گذرانده اند و وقتی شوهرشان برای کمک حرفشان را قطع می کنند ناراحت شده و شوهرشان را متحیر می کنند . بهترین شیوه برای احترام گذاشتن به زن ها این است که با حوصله تمام حرف هایش را بشنویم و با او همدلی و احساساتش را درک کنیم تا با بروز احساسات شان آرام شوند .
مرد اگر شنونده خوبی باشد و به زن راه حل ندهد زن هم دست از انتقاد و کمکی که کسی آن را درخواست نکرده بر می دارد .
راه حل دادن مردان و اصلاح طلبی توصیه کردن زنان دو ویژگی مثبت در آنان است . فقط باید زمان و مکان درست آن را تشخیص دهیم . زن زمانی از راهنمایی مرد استقبال می کند که عصبانی و ناراحت نباشد . در این موارد مرد اگر حرفی نزند و فقط گوش بدهد نیاز طبیعی زن بر آورده شده و حالش بهتر می شود و نیازی به راهنمایی ندارد .
از طرفی مرد هم از توصیه های زن لذت می برد و استقبال می کند . به شرطی که خودش این را خواسته باشد . زیرا در غیر این صورت احساس دوست نداشتن و کنترل از طرف زنش را احساس می کند .
زمانی که همسرمان به حرف مان گوش نمی دهد به این دلیل است که زمان درستی و شیوه ای درست را انتخاب نکرده ایم .
مواقعی که زن در مقابل راه حل های مرد مقاومت می کند و دنبال نیاز به حرف زدن خود است .  
زن ها در شرایط مختلف به دلایل متفاوتی حرف می زنند و به همان دلایل که مردها سکوت می کنند زن ها هم حرف می زنند .
4   دلیل حرف زدن زن ها :
1-    برای رساندن پیام و اطلاعات ( تنها دلیل منطقی برای حرف زدن مردها )
2-    برای ارزیابی و کشف چیزهایی که باید بگوئید ( زن ها با صدای بلند فکر می کنند )
3-    برای رهایی از تنش و ناراحتی ( بر خلاف مردها که در این اوقات به غار تنهایی پناه می برند و سکوت می کنند )    
4-    برای ایجاد صمیمیت و ارتباط  بهتر
زنان برای این که حال شان بهتر شود دور هم جمع می شوند و درباره مشکلات شان با هم حرف می زنند . این نشانه ی صمیمیت و عشق و اطمینان در آنان است . آن ها راحت درباره افسردگی و اضطراب و ناراحتی خود با بقیه حرف می زنند . زن دلش نمی خواهد  فورا" راه حل برای مساله اش پیدا کند بلکه همین که حس کند دیگران حرفش را می فهمند آرام می شود . زن ها برای رهایی از احساسات آزار دهنده شان شریک غم و غصه دیگران می شوند . مردها باید بدانند که عمر انتقاد و سرزنش زنان چندان نمی پاید و زود آرام می گیرند فقط  کافی است به آن ها فرصت دهید از سیر تا پیاز موضوع را تعریف کنند . در این صورت به زودی روحیه منطقی می یابند و مردان را مسئول مسائل خود نمی دانند .
نمونه های اشتباه مردها در ارائه راه حل زمانی که زن ها نیاز به دل سوزی و همدردی دارند در برابر راه حل و مقاومت نشان می دهند . 
1-    واسه چی این قدر نگرانی ؟
2-     هم چنین مساله مهمی نیست .
3-    واسه چی این کار را نمی کنی ؟
4-    خوب ! حرف حسابت چیه ؟
5-     خیلی خوب فراموش کن .
6-    ببین ! در این مورد کاری از دستمون بر نمیاد .
7-     اگر قرار شکایت کنی به نظر من از خیر این کار بگذری بهتره .
8-    می فهمی چی دارم می گم یا نه ؟
این عبارات یا احساس طرف مقابل را بی ارزش جلوه می دهد یا در برابر احساسات ناخوشایند نه یا برای تبدیل احساسات منفی به مثبت راه کار ارائه می دهند . مرد باید از این عبارات استفاده نکند فقط گوش کند که کار سختی است . وقتی مرد می فهمد که راه کار دادن اشکالی ندارد ولی اگر در جای مناسب خود به کار رود مفید است . بهتر می تواند با مقاومت همسرش روبرو شود .
اگر مرد هستید به حرف های همسرتان گوش کنید و ببینید چه اتفاقی برایش روی داده است . یادتان باشد که وقتی دلتان می خواهد راه حل نشان بدهید جلوی خودتان را بگیرید مطمئن باشید که در کنار همسرتان اوقات خوشی خواهید داشت .                 
مواقعی که مرد در مقابل اصلاح طلبی و توصیه های زن مقاومت می کند در خواست حمایت و بدست آوردن آن
وقتی  که زنی بلد نیست به شیوه درستی از شوهرش کمک بخواهد یا با عقیده او مخالفت کند خیال می کند با انتقاد یا توصیه می تواند به مقصد برسد ولی اگر بداند که شوهرش فقط از طرز برخورد او ناراحت می شود و گر نه دلش می خواهد نیازهای زنش را برآورده کند دنبال شیوه ای می گردد که از جانب شوهر احساس کند که در نظر زنش فردی قادر به حل مساله است رفتارش را تغییر می دهد .
مردها هیچ وقت از روی غریزه از کسی حمایت نمی کنند . باید از آن ها خواست که این کار را بکنند . البته اگر درخواست شما مناسب نباشد . آن ها ترتیب اثر نمی دهد . اگر هم در خواست نکنید چیزی نصیب تان نمی شود . البته زنان وقتی مردی را دوست دارند از روی غریزه به او کمک می کنند و منتظر درخواست نیستند و معتقدند عشق را نباید درخواست کرد ولی برای مردها این کار خیلی دشوار است . زنان چون خودشان این گونه اند فرضی را بر این نمی گذارند که نیازی نیست از مردان تقاضای حمایت و عشق بکنند و زنان وقتی از مردان تقاضای حمایت و عشق نمی کنند و مورد حمایت هم قرار نمی گیرند هم چنان به حمایت از مرد ادامه می دهند و صبر پیشه می کنند به این امید که دیر یا زود مرد متوجه می شود و مرد هم تصور می کند که به اندازه کافی به زن خدمت می کند و خودش را لایق این از خود گذشتگی می بیند و واکنش خاصی نشان نمی دهد و متوجه این نیاز زنان نمی شوند . تا این که بالاخره زن صدایش در می آید  و از مرد طلب حمایت می کند اما دیگر خیلی دیر شده و او از دست شوهرش دل خور است و به دلیل زیاد مایه گذاشتن رنجیده و عصبانی است . 
اگر از حمایت شوهر برخوردار هم شود دلخوریش رفع نمی شود و با خود می گوید ( اگر قرار باشد ازش بخواهم که حمایتم کند به خاطر حرف من این کار را کرده و ربطی به محبتش ندارد ) و این رنجش و توقع و خشونت موجب پاسخ منفی مردان می شود . برای رفع این مسائل به روش های موثری برای تقاضای کمک و حمایت از مردان توجه کنید :
1-    اولین مرحله : آن چه را که مرد تا به حال در اختیار شما می گذاشته با لحنی آرام و غیر آمرانه درخواست کنید .                     
2-    دومین مرحله : سعی کنید کمی بیش از آنچه که قبلا" گرفته اید بخواهید . ممکن است پاسخش منفی باشد و قبلا" پیش بینی این وضعیت را بکنید و نرنجید .
3-    در آخرین مرحله تقاضا کردن موثر را تمرین کنید .
توضیح مرحله ی اول :
بخش مهم این مرحله آن است که از او بخواهید کارهایی را که بدون درخواست شما همیشه انجام می داده حالا با درخواست شما انجام دهد . از او قدردانی کنید . با لحنی غیر آمرانه و محبت آمیز . در ضمن درخواست کار بیشتری در این مرحله نکنید . مثل کارهای مخصوص خرید و حمل بسته های سنگین . تعمیر لوازم خانگی . نظافت خانه . رساندن پیام های تلفنی شما و کارهای کوچک روزانه و هدف این است که به شنیدن درخواست از سوی شما عادت کند .
هنگامی که لحن زن آمرانه می شود دیگر برای مرد مهم نیست که جملات او چه قدر زیبا هستند . او این طور برداشت می کند که به اندازه کافی به همسرش محبت نکرده است . در این مرحله مدارا کنید تا مرد عادت کند و کم کم پاسخ مثبت دهد . و متوجه قدردانی و ارزشمند بودن خدماتش شود . برای درست انجام دادن این مرحله به 5 نکته در مورد انگیزه دادن به مردان توجه کنید :
1-    زمان مناسب :
وقتی مرد دارد همان کاری را که شما می خواهید انجام می دهد . دوباره آن را از او نخواهید . مثلا" اگر خودش دارد کیسه ی زباله را از خانه بیرون می برد به او نگوئید ( می شود کیسه زباله را ببری بیرون ) از هوش خود برای تشخیص زمان درست استفاده کنید .
2-    رفتار غیر آمرانه :
تقاضا کنید . امر نکنید . به مرد این احساس را بدهید که قدر کار او را می دانید . تقاضا کردن بدون توقع و با محبت و بدون رنجش موجب جواب مثبت مرد می شود .
3-    خلاصه حرف زدن :
طوری حرف بزنید که احساس کند احتیاج به متقاعد کردن او ندارید و دلیل بیهوده نیاورید . در غیر این صورت مرد حس می کند به او اعتماد ندارید و می خواهید او را با کلک وادار به انجام کار کنید . زیاد توضیح برای قانع کردن مرد موجب مقاومت بیشتر مرد می شود . زیرا احساس اجبار و دستور گرفتن را به آن ها می دهد .
4-    صراحت لهجه :
رک و پوست کنده حرف بزنید و تقاضای حمایت کنید . چون زنان با غیر مستقیم حرف زدن موجب مقاومت مردان می شوند و ممکن است علت مقاومت خود را نیز ندانند .
چند درخواست غیر مستقیم و واکنش احتمالی مرد :
بیان مستقیم حرف زن    بیان غیر مستقیم حرف زن    برداشت مرد از حرف غیر مستقیم
لطفا" میوه ها را بیاور توی آشپزخانه    میوه ها توی ماشین هستند    وظیفه ی تو است که میوه ها را بیاوری من خریدمشون ( توقع )
لطفا" کیسه زباله را ببر بیرون    کیسه زباله پره دیگه جانداره    واسه چی کیسه زباله را نبردی نباید بزاری همه جا پر از زباله شود ( انتقاد )
لطفا" یک وقتی بگذار با هم حرف بزنیم    ما احتیاج داریم که با هم حرف بزنیم    اگر با هم حرف نمی زنیم همه اش تقصیر تو است تو باید بیشتر از این با من حرف بزنی ( سرزنش )
5-    استفاده از کلمات مناسب :
بیان ( لطفا" ) یا ( خواهش می کنم ) به جای ( آیا می توانی ) لطفا" زباله را بیرون ببر . یک تقاضا است . ولی آیا می توانی زباله را بیرون ببری ؟ مرد را دل سرد می کند و مردان ( لطفا" – آیا می توانی ) را حتی توهین به خود می دانند . مستقیم حرف بزنید . احتمال جواب مثبت بیشتر است . به یاد ماندن کلمه ی لطفا" سخت ترین بخش آموزش مرحله اول است و برای ایجاد این عادت باید مدام تمرین کنید . پس در مرحله ی اول : 1- صریح حرف بزنید . 2- خلاصه حرف بزنید . 3- از لطفا" استفاده کنید .
بگوئید :    نگوئید :
لطفا" علی را ببر دامپزشکی .    موقع آن رسیده که واکسن علی را بزنیم می توانی ببریش دامپزشکی
چیزهایی که به نظر زنان خواهش و پرسش و توضیح کامل برای قانع کردن است در ذهن مردان معنی دیگری دارد . برای اصلاح این جملات نکات جزئی ولی مهم دست کم 3 ماه تمرین کنید .
به نکاتی در مورد مرحله ی اول توجه کنید :
سوال : زن با خود می گوید : چرا باید از او تقاضای کمک کنم در حالی که من بدون این که از او خواهش کند به او کمک می کنم .
جواب : زنان برای انجام کاری از هم خواهش نمی کنند ولی  برای مردان باید از این روش استفاده شود . مرد هنگامی که حس می کند قدرتش شناخته می شود خودش داوطلب کمک و حمایت می شود .
سوال : زن با خود می گوید : اگر مرا دوست دارد باید خودش برای کمک پیش قدم شود لازم نیست که من از او تقاضا کنم .
جواب : این به علت تفاوت مردان و زنان است و برای ارتباط موثر بهتر است زن به این تفاوت توجه کند .
سوال : زن با خود می گوید : اگر از او کمک بخواهم فکر می کند خدمات من ارزش کمتری دارند و دیگر از خود مایه نمی گذارد .
جواب : مرد اگر احساس اجبار نکند سخاوت به خرج می دهد و تقاضای زن را برابر با ابراز محبت و صمیمیت زن به خود می داند .
سوال : زن به خود می گوید : وقتی تقاضایی از شوهرم دارم توضیح می دهم که چرا به کمک او احتیاج دارم و می ترسم اگر خلاصه حرف بزنم او تصور کند زن پر توقعی هستم .
جواب : وقتی مرد درخواست زن را می شنود معمولا" مطمئن است که در خواست او دلایل منطقی دارد و نیازی به توضیح نیست و اگر زن دلایل فراوانی برای درخواستش بیاورد مرد حس می کند مجبور است آن کار را انجام دهد و زن قصد تسلط بر او را دارد . مرد اگر توضیحی نیاز داشته باشد خودش می پرسد .
توضیح مرحله ی دوم :
بیشتر خواستن را تمرین کنید . حتی اگر مطمئن هستید که مرد جواب منفی می دهد . وقتی مطمئن شدید که بابت کارهای قبلی او از او قدردانی کرده اید به تدریج تقاضاهایتان را زیاد کنید و یاد بگیرید در عین حال تحمل جواب منفی را داشته باشید . اگر مرد آزاد باشد که پاسخ مثبت یا منفی بدهد ترجیحا" پاسخ مثبت خواهد داد . وقتی مرد به درخواست حمایت و تقاضا از طرف شما عادت کرد باور می کند که دوستش دارید و احساس نمی کند که تحت سلطه ی شما است و مطمئن می شود برای این  که دوستش داشته باشید نیازی نیست خودش را عوض کند و پاسخ مثبت بیشتری به تقاضای شما می دهد .
در این مرحله درخواست کمک در همه شرایط را تمرین کنید و قبلا" فکر کنید اگر جواب منفی داد چه باید بکنید . حتی اگر حس کردید جواب منفی است با شجاعت از او کمک بخواهید . مثلا" زمانی ممکن است که مرد تمام هوش و حواسش به اخبار است و زن از او می خواهد که مرد به خرید برود و چون زن پیشاپیش می داند که جواب منفی است پاسخ مناسبی در نظر بگیرد . مثل ( بسیار خوب ) یا ( اشکالی ندارد ) این پاسخ حکم موسیقی دلنوازی را برای مرد دارد . اما همان پاسخ ( بسیار خوب ) کافی است . زن باید طوری تمرین کند و طوری سوال کند که مرد با خیال راحت و بدون نگرانی و ترس از دست دادن محبت شما جواب منفی بدهد . نباید زن اعتراض کند و یا غر بزند و فقط بگوید بسیار خوب . هنگامی که به مردی امکان می دهید با آرامش به شما جواب نه بدهد . او را آماده می کنید که دفعه بعد جواب مثبت بدهد . مثال :
زمان درخواست :
شیوه ی درخواست :
مرد مشغول انجام کاری است و بچه ها را باید از مدرسه بیاورد . معمولا" در این مواقع مزاحم او نمی شوید و خودتان انجام می دهید .    بگوئید می شود سمیرا را از مدرسه بیاوری ؟ الان تلفن زد و گفت کلاسش تمام شده است . اگر پاسخ منفی داد با خوشرویی بگوئید باشد . مسئله ای نیست .
شوهرتان دوست دارد به سینما برود و فیلم تماشا کند . اما شما دلتان می خواهد به رستوران بروید . شما می دانید که او از دیدن فیلم لذت می برد . خواسته ی خود را مطرح نمی کنید .    بگوئید می شود امشب برویم رستوران اگر جواب منفی داد با آرامش بگوئید اشکالی ندارد .
رابطه ای صحیح و منطقی است که زن و شوهر بتوانند بی آن که از بابت یکدیگر نگران باشند نظرات مخالف خود را راحت بیان کنند .
توضیح مرحله ی سوم : درخواست موثر
وقتی مرحله ی 2 را گذراندید و توانستید راحت کلمه ی نه را بپذیرید و تحمل کنید وارد مرحله ی سوم می شوید و تمرین می کنید که بدون ایجاد ناراحتی پاسخ مثبت بگیرید . در این مرحله باید پس از گرفتن پاسخ منفی سکوت کنید و حرف نزنید و غیر از این باید انتظار غرغر او را هم داشته باشید . غرغر مرد نشانه ی این نیست که می خواهد کاری نکند . نشانه ی این است که مشغول کار دیگری هم هست . مرد وقتی غر می زند زن ها گمان می کنند که مرد دلش نمی خواهد در خواست آن ها را اجابت کند . ولی مرد می داند که کار زن مهم است و دلش می خواهد آن را انجام بدهد و گر نه یک کلام می گفت نه .
موقعی که مرد غر می زند در واقع دارد کار زنش را با کار خودش مقایسه می کند تا ببیند کدام یک مهم تر است . اگر به غرغر مرد اهمیت ندهید به درخواست شما پاسخ مثبت خواهد داد .
رمز موفقیت در درخواست موثر و رسیدن به هدف این است که زن بعد از بیان درخواستش سکوت کند و توضیح ندهد و توضیح نخواهد . در این صورت به او این امکان را می دهید که با مخالفت و مقاومت خود کنار بیاید و جواب مثبت دهد ولی اگر سکوت را بشکنید . مثلا" با جملاتی مثل : فراموش کن اصلا" نمی خواهم . واسه چی نمی توانی این کار را بکنی ؟ و مرد هم شروع به غر زدن می کند و زن حس می کند که او نمی خواهد در خواست زن را عملی کند و بحث شروع می شود . زن می خواهد به او بقبولاند که باید این کار را انجام بدهد و مرد هم چه بخواهد کاری را بکند چه نخواهد دفعه ی بعد که زن از مرد درخواستی دارد مقاومت بیشتری نشان می دهد . پس با سکوت به مرد فرصت فکر دهید و روی غرهای آن ها حساسیت نشان ندهید و بحث نکنید و اگر نخواست درخواست شما را عملی کند ممکن است شروع به دعوا کند و همه ی تقصیرها را گردن شما بیندازد و بگوید .مثلا" واسه چی خودت این کار را نمی کنی ؟ یا وقتش را ندارم خودت یک کاری بکن و شما باز جواب ندهید و سکوت کنید  یا دوباره درخواست تان را تکرار کنید و با اعتماد به این که شوهرتان جواب مثبت می دهد . منتظر نتیجه بمانید و به پرسش او پاسخ کوتاه بدهید و طوری حرف بزنید که او نیاز شما را مثل نیاز خودش مهم تلقی کند . مثلا" :
مرد در پاسخ به درخواست زن می گوید    زن برای درخواست موثر می گوید
می بینی که وقت ندارم واسه چی خودت انجام نمی دهی ؟
می بینی که من هم عجله دارم . می شود  تو این کار را انجام بدهی ( بعد سکوت )
من خیلی کار دارم  مگر خودت چه کار داری ؟    من هم  گرفتارم . لطفا" این کار را بکن ( سکوت )
دوست ندارم این کار را بکنم .
من هم دوست ندارم . لطفا" کمکم کن ( سکوت )
جالب این است که زن نمی خواهد مرد را قانع کند . بلکه با ظرافت در مقابل او ایستادگی می کند . تقاضا کنید ولی طلبکار نباشید . اگر باز جواب منفی داد به مرحله ی دوم برگردید و با آرامش پاسخ منفی را بپذیرید . مطمئن باشید در موارد دیگر او صحبت شما را فراموش نکرده و می توانید به مرحله ی سوم بروید . پس در مرحله ی سوم . گاهی به مراحل اول و دوم برگردید و در مقابل کارهای کوچک با خونسردی از او قدردانی کنید و مقاومت هایش را بپذیرید .
همان طور که زن می خواهد کسی به حرف هایش گوش و به احساساتس بها بدهد . مرد هم در مورد این که قبولش داشته باشند حساسیت دارد . هر حرفی که نشان بدهد قصد تغییر شوهرتان را دارید و یا می خواهید به او سلطه پیدا کنید او را وادار به واکنش منفی می کند .
تفاوت زبان زن و مرد
زنان و مردان با آن که از کلمات یکسانی استفاده می کنند کم پیش می آید که منظور یکدیگر را درست بفهمند . مثلا" وقتی زنی می گوید ( گمان می کنم اصلا" به حرف هایم گوش نمی دهد ) منظورش از کلمه ی اصلا" معنی واقعی آن نیست . بلکه برای بیان عمق ناراحتی خود آن را بکاربرده است . زن ها برای بیان احساسات خود از انواع و اقسام کلمات مبا لغه آمیز و ( ترین ها ) استفاده می کنند و مردها که منظور زنان را درک نمی کنند در مقابل این اظهارات واکنش های نامناسب نشان می دهند و طوری خود را نشان می دهند که انگار دیگر حالت حمایت کننده نسبت به همسران شان را ندارند . چند شکایت متداول زنان که از آن ها برداشت غلط  می شود : 
حرف های خانم ها    جواب مردها
هیچ وقت از خانه بیرون نمی رویم    اصلا" درست نیست همین هفته پیش بیرون بودیم .
هیچ کسی به من توجه نمی کند    اصلا" این طور نیست بعضی ها به تو توجه می کنند .
خانه مان همیشه کثیف و به هم ریخته است    به هم ریخته که هست اما نه همیشه .
دیگر هیچ کس به حرف من گوش نمی دهد    پس بفرمائید الان من دارم چه کار می کنم .
همه چی خراب است    می خواهی بگویی تقصیر من است ؟
مردان چون نمی دانند که زنان احساسات خود را با شیوه ای متفاوت از آن ها و با استعاره و کنایه ابراز می کنند . در قضاوت درباره احساسات همسر خود اشتباه می کنند و آن ها را نادرست می پندارند و این مسئله به اختلاف و رنجش و دعوا ختم می شود .
اگر بخواهیم این جمله زن ها را برای مردها ترجمه کنیم .
حس می کنم هیچ کسی به حرف هایم گوش نمی دهد  به این شکل در می آید که : حس می کنم آن طوری که باید و شاید به من توجه نمی کنی و علاقه ای به احساسات من نداری . لطفا" بگو دلت می خواهد به حرف هایم گوش کنی یا نه ؟
زنان در حرف زدن مبالغه می کنند و هر نوع ویژه ای از حمایت را از مرد خود توقع دارند . هیچ وقت مستقیما" از مرد نمی خواهند که از او حمایت کنند .
اگر مرد شکایت پنهان پشت جمله زن را دریابد و پاسخ مناسبی به او بدهد . جر و بحث ها کمتر خواهند شد . موارد زیر ترجمه شده ی حرف های خانم ها برای آقایان است تا مردان با دریافت معانی دقیق آن ها به منظور زنان پی ببرند و با واکنش مناسب همسران شان را راضی کنند .
جمله ی زن :    دریافت مرد :    ترجمه ی منظور اصلی زن :
هیچ وقت از خانه بیرون نمی رویم .    اصلا" وظایف خود را نمی شناسی . چه قدر بی حال و تنبلی .
چه خوب می شد اگر می رفتیم بیرون و کمی هوا می خوردیم . وقتی با هم می رویم بیرون خیلی خوش می گذرد مگه نه ؟
هیچ کس به من توجه نمی کند .    من خیلی ناراحت هستم . قرار  بود تو من را دوست داشته باشی . باید از این رفتارت خجالت بکشی . تو اصلا" من را دوست نداری . من هیچ وقت این جوری به تو بی اعتنایی نکردم .
چند روز است سرت شلوغه و به من نمی رسی دوست دارم من را در آغوش بگیری و به من بگویی دوستم داری .
خانه مان همیشه کثیف و به هم ریخته است .
این خانه به خاطر ریخت و پاش های تو این جوری شده من همه اش دارم جون می کنم تو تمیز نیستی اگر رفتارت را عوض نکنی با تو ادامه نمی دهم .
امروز دلم می خواهد استراحت کنم ولی خانه کثیف است کمک می کنی تمیزش کنیم .
ترجمه زبان سکوت مردها
زن ها توجه  داشته باشند هنگامی که مردی سکوت می کند و به غار تنهایی خود پناه می برد مشکلی دارد و دنبال جوابی برای مسئله است . تصور اشتباه زن ها از این است که فکر می کنند اگر مردها درباره ی مسئله شان با آن ها حرف بزنند و آن ها هم خوب گوش بدهند . جواب مسئله را مردان می یابند با وجودی که این زنان هستند که با حرف زدن و شنیده شدن مسئله شان راحت تر حل می شود نه مردان .
زن ها و مردها به شیوه های متفاوتی اطلاعات را انتقال می دهند . زن ها با صدای بلند فکر می کنند و آن چه در دل دارند به زبان می آورند ولی مردها اول موضوع را دریافت و در ذهن پرداخت می کنند و با جزئیات آن کلنجار می روند و در سکوت دنبال بهترین پاسخ می گردند و پس از ارزیابی به زبان می آورند . این جریان چند دقیقه یا چند ساعت طول می کشد و اگر موفق نشوند درست آن را تحلیل کنند پاسخ به سوال نمی دهند . زن ها نباید سکوت مرد را غلط تعبیر کنند .
مردها در شرایط مختلف به دلایل متفاوتی به غار تنهایی خود پناه می برند و سکوت می کنند :
1-    زمانی که درباره مشکلی فکر می کنند و دنبال راه حل آن می گردند .
2-    وقتی جواب مسئله یا موضوعی که زن مطرح کرده را نمی دانند .
3-    وقتی دچار مشکلی یا تحت فشار روانی قرار می گیرند دنبال شرایط آرامی می گردند تا بر شرایط مسلط شوند و کاری نکنند که بعد پشیمان شوند .
4-    وقتی عاشق می شوند زیرا نمی خواهند خود را فراموش یا گم کنند و می خواهند احساس ضعف خود را کم کنند .
اگر زن ها متوجه باشند که مردها گاهی به غار تنهایی خود پناه می برند دیگر سکوت آن ها را غلط  تعبیر نمی کنند و مضطرب نمی شوند . زن ها موقعی که به غار تنهایی مرد سرک می کشند به مشکلات می افزایند . وقتی زن از مرد می پرسد چیزی شده ؟ و مرد می گوید : نه چیزی نیست یا خوبم . زن باید بفهمد که مرد حال خوبی ندارد و نمی خواهد کسی کاری به کارش داشته باشد و دلش می خواهد تنها باشد . مردها به جای این که بگویند ( ناراحتم و می خواهم تنها باشم ) سکوت می کنند و حرف نمی زنند .  
چند زنگ خطر و پاسخ نامناسب زن ها به مردها
مرد می گوید    زن جواب می دهد
خوبم یا چیزی نیست    می دونم که چیزی هست . نمی خواهی بگویی قضیه چیست ؟
مسئله ای نیست    مسئله ای است . می توانم به تو کمک کنم .
موضوع مهمی نیست    گمان کنم بهتر باشد درباره اش با هم حرف بزنیم .
زن ها باید متوجه باشند وقتی مردی نارحت است و می گوید حالم خوب است یعنی حالم خوب است چون خودم می توانم مشکل را حل کنم و کمک نمی خواهم تو هم ناراحت نباش تنهایم بگذارو این جوری بهتر به من کمک می کنی .ولی اگر حالم خوب است مرد را غلط معنی کنیم . زن فکر می کند که مرد چیزی را از او پنهان می کند و با سوالات گوناگون یا صحبت درباره ی مسائل شوهرش سعی می کند مسئله را کشف کند . جملاتی از قبیل : حالم خوب است . چیزی نشده است . چیزی نیست . هیچ مشکلی نیست . موضوع مهمی نیست . مسئله ای نیست . اگر خوب معنی شدند موجب درست برخورد کردن زن با مرد و آرامش آن ها می شود ولی اگر زنان این جملات را غلط  معنی کنند . کار به اختلاف و مشاجره می کشد و مرد دیرتر از غار خود بیرون می آید اگر زن ها بخواهند به مردها ثابت کنند که پناه بردن به غار اشتباه است . مردها واکنش منفی نشان می دهند و دیرتر از غار بیرون می آید .
چه طور می شود از مردی که به غار تنهایی خود پناه برده حمایت کرد ؟
1-    مرد نیاز دارد به غار برود و آن جا بماند . سرزنش نکنید .
2-    سعی نکنید برا ی مشکلش را ه حل پیدا کنید .
3-    توقع نداشته باشید در مورد احساسات و افکارش با شما  صحبت کند .
4-    دائما" نگران نباشید حالش عوض شود و از غار بیرون بیاید .
5-    به حالش تاسف نخورید .
6-    کاری کنید که روحیه تان شاد بماند .
اگر دوست دارید با او حرف بزنید . حرف هایتان را بنویسید تا زمانی که حالش بهتر شد بخواند . اگر نیاز به همدردی و درد دل دارید با یک دوست حرف بزنید . مرد می خواهد زنش به او اعتماد کند و بداند که می تواند مسائلش را حل کند وقتی زن به مرد اعتماد می کند توانایی و اعتماد به نفس او را بالا می برد .
نگران دیگران بودن از روش های ابراز علاقه از سوی زن هاست . مرد وقتی ناراحت است . خوش حالی زنش برایش مهم است و اگر زن شاد باشد و کمتر نگرانی برای مسائل مرد بکند مرد هم کمتر نگران می شود و مشکلش را راحت تر حل خواهد کرد . به عکس مردان علاقه ی خود را بدون ابراز نگرانی نشان می دهد . مردها با آسان جلوه دادن مشکلات و نگران نشدن به هم کمک می کنند . اگر زن ها در زمان اقامت مرد در تنهایی خود را سرگرم کنند و نگران نباشند و اعمالی انجام دهند که حالشان را بهتر کند به مرد کمک کرده اند . کارهایی مثل : مطالعه . ورزش . خرید . پیاده روی . ماساژ . آشپزی . مراجعه به مشاور . نامه نوشتن ... وقتی زن ها به مردها اعتماد می کنند و به آن ها می فهمانند که ( من به تو اعتماد دارم و می دانم بدون کمک بقیه می توانی مشکلت را حل کنی من فقط موقعی که خودت دوست داشته باشی نظرم را به تو می گویم یا به تو کمک می کنم . در ابتدا این نوع حمایت کردن از مردها دشوار است . درست شیوه های مناسب راهنمایی یا انتقاد مرد بسیاری از زن ها فکر می کنند بهترین راه ایجاد زندگی هدفش زناشویی است که مرد به محض این که دچار اشتباهی شد به او تذکر داده شده یا از او انتقاد شود و نمی دانند که اگر از مرد حمایت و کمک بخواهند و انتقاد و توصیه نکنند بهتر به نتیجه می رسند . اگر شوهری برخلاف میل زنش رفتار می کند بهتر است زن به جای انتقاد صریح از او به شکل غیر مستقیم به او بفهماند که رفتارش را نمی پسندد .
وقتی مرد احساس کند زنش به او اعتماد دارد و او را همان گونه که هست می پذیرد . کم کم نظر زن را می پرسد و با او مشورت می کند . اما اگر حس کند که زن می خواهد او را تغییر بدهد هرگز حرفی را از او نمی پذیرد . مرد وقتی احساس امنیت کند از زن کمک می گیرد . اگر زن از توانایی شوهرش مطمئن است ولی باز دلش می خواهد شوهرش بعضی از توصیه های او را بپذیرد باید بدون لحن انتقاد یا راهنمایی و بدون قصد سرزنش آن را مطرح کند . این هنر را با تمرین و خلاقیت می توان بدست آورد . این 4 روش مورد استفاده مفید است :
1-    زن می تواند بگوید که از طرز لباس پوشیدن او خوشش نمی آید . ولی از دادن نظریه درباره این که چه بپوشد یا نپوشد باید خودداری کند . اگر مرد باز هم حساسیت نشان داد زن به او احترام گذاشته و عذر خواهی می کند و می گوید نمی خواستم به تو لباس پوشیدن یاد بدهم . ببخشید .
2-    اگر مرد این قدر حساس است ( که اغلب مردها هستند ) زن باید صحبت درباره این موضوع را به وقت دیگری موکول کند و در وقت مناسبی بگوید ( یادت هست این پیراهن را با شلوار سبز پوشیده بودی ؟ من از ترکیب این دو تا رنگ خوشم نمی آید . بهتر نیست آن را با شلوار مشکی بپوشی ؟
3-    زن می تواند مستقیما" بپرسد ( دلت می خواهد با هم برویم خرید ؟ دلم می خواهد به سلیقه خودم برایت لباس بخرم ) . اگر مرد جواب منفی داد پس نیازی به مراقبت مادرانه ندارد ولی اگر موافق بود زن باید احتیاط  کند که بیش از حد راهنمایی نکند  حساسیت مرد را در نظر بگیرد .
4-    زن می تواند بگوید ( می خواستم درباره موضوعی با تو صحبت کنم اما نمی دانم چه جوری بگویم که ناراحت نشوی . تصور بدی ندارم . ولی دلم می خواهد خودت به من بگویی چه جوری مطرح کنم که بهتر باشد .
این طرز حرف زدن باعث می شود که مرد فکر کند که او می خواهد درباره مطلب خیلی مهمی با او صحبت کند و وقتی حرف های زنش را می شنود متوجه می شود که موضوع آن قدرها مهم مهم نیست خوش حال می شود .
چند موضوع مهم برای ایجاد رابطه بهتر مردان و زنان
* مردها دشوار می توانند بین همدلی و ترحم فرق بگذارند . آن ها ترحم را دوست ندارند .
زن ها باید یاد بگیرند چگونه اعتماد خود را به مردها نشان دهند . مرد به حمایت و محبت زنش نیاز دارد ولی زمانی که خودش اعلام نیاز می کند تا مرد اعلام نیاز نکرده بهتر است به جای کمک کردن به آن ها با کلمات محبت آمیز و دلگرم کننده اعتماد خودمان را به توانائی ها نشان دهیم . زیرا در غیر این صورت و کمک و توصیه نا خواسته به آن ها موجب می شویم که مرد به خود شک کرده و تنبل و ناراحت شود .
* مردها از مراقبت بیش از حد خوششان نمی آید و ترجیح می دهند که بدون قید و شرط آن ها را دوست داشته باشیم تا که بخواهیم در حق آن ها مادری کنیم .
* اگر چیزی را جا گذاشته یا فراموش کردن به جای سرزنش کردن با آن ها همکاری کنید که زودتر کارشان را انجام دهند .
* بی آن که ماهیت خود را از دست دهیم با اندکی تغییر در رفتار و گفتار خود و توضیح در مورد احساسمان و عملی که انجام می هیم به همسرمان اطمینان خاطر بدهیم .
* زمانی که مرد به غار تنهایی خود می رود برای این که زن دچار سوء تفاهم نشود بهتر است مرد بگوید : ( بعدش بر می گردم ) یا ( یک کمی به من فرصت بده تا درباره این موضوع فکر کنم بعدش بر می گردم ) تاثیر این جمله روی زن ها حیرت انگیز است و باعث دلگرمی آن ها شده و دیگر ترسی از سکوت مردها به خود راه نمی دهند .
* پر حرفی زنان به معنی سرزنش کردن و مردان را مسئول مشکلات داشتن نیست . زنان در هنگام ناراحتی دلشان می خواهد درباره مشکلات شان درد دل کنند و با افکار نگرانی و ناراحتی آن ها کاسته می شود .
* زن ها طوری حرف بزنند که حالت گله گذاری نداشته باشد و گاهی در میان صحبت هایشان به مرد بگویند ( وقتی با تو حرف می زنم حس خوبی دارم ) یا ( مرسی که به حرف هایم گوش می دهی ) یا ببخشش .
اگر پر حرفی یا گله می کنم . این جوری حالم بهتر می شود . نمی خواهم کسی را سرزنش کنم .
* لازم نیست زن احساسات خود را سرکوب کند فقط طوری حرف بزند و مشکلات خود را مطرح کند که مرد احساس سرزنش شدن نکند .
* زن ها تصور می کنند شوهرشان می دانند که آن ها قدر زحمت های آنان را می دانند و نیاز به بیان کردن نیست وقتی زنی می خواهد درباره مشکلاتش حرف بزند نباید فراموش کند که مرد هم به قوت قلب و قدر دانی نیاز دارد . او هم می خواهد بداند که زنش او را دوست دارد تا بتواند به حرف های زن گوش بدهد .
* وقتی زن از مرد تشکر می کند مرد متوجه می شود که فقط با گوش دادن به حرف های زنش او را خشنود و راضی کرده است .
* جمله تو تقصیر نداری در تاثیر روی مردان و جلب حمایت آنان بسیار موثر است . وقتی زنی درباره مشکلات خود حرف می زند بهتر است چند دقیقه یک بار بگوید : ( ممنونم که به حرف هایم گوش می دهی یک وقت فکر نکنی تو را مقصر می دانم . تو اصلا" تقصیری نداری ) . زن باید احساسات شوهرش را جدی بگیرد و با طرح مسائل مختلف این تصور را در ذهن مرد به وجود نیاورد . مثال : دو روز پیش خواهرم به من تلفن زد و شروع به گلایه از مشکلاتش کرد . من هم مواظب بودم که طوری حرف بزنم که راه حل ارائه دادن در آن نباشد . او حرف می زد و من فقط  می گفتم : عجب . واقعا" .  پس این طور . خواهرم از من تشکر کرد و گفت با حرف زدن با من کلی سبک شده و حال بهتری پیدا کرده است او فقط  نیاز به همدردی داشت برای من حرف زدن با خواهرم آسان بود . چون می دانستم او از کس دیگری ناراحت است و من را عامل بدبختی هایش نمی داند . اما وقتی همسرم  گلایه می کند حس می کنم که می خواهد من را مقصر جلوه  دهد . اما وقتی در بین حرف هایش از من تشکر می کند . متوجه می شوم که شنونده ی خوبی بوده ام .
* اگر زن در صحبت هایش نمی تواند سرزنش نکند بهتر است که مشکلات خود را با فرد دیگری در میان بگذارد .
* اگر مرد حرف زن را به دل نگیرد و نیاز اورا به شنیده شدن درک کند به او اجازه می دهد که حرفش را بزند و حتی اگر لحن او سرزنش آمیز هم بود تاب می آورد و زن آرام می گیرد و از مردش ممنون می شود .
* زنی را فرض کنید که به شوهرش می گوید : ( همه اش کار و کار و کار وقت نمی کنیم یک ذره به خودمان برسیم تو زیادی جدی هستی ) . مرد اگر حس سرزنش شدن کرد بهتر است مقابله به مثل نکند و نگوید ( می خواهی  بگویی همه اش تقصیر من است که به تو خوش نمی گذرد ؟ بلکه بگوید : ( وقتی می گویی به ما خوش نمی گذرد و من جدی و خشک هستم حس می کنم که همه تقصیرها را می خواهی بندازی گردن من درست فهمیدم ؟ این واکنش مودبانه و آرام . حتی اگر لحن زن سرزنش آمیز است آن را اصلاح می کند و زن می گوید ( آه نه ! منظورم این نیست که همه ی تقصیرها گردن تو است ) و این حرف مثل آب روی آتش ناراحتی مرد را از بین می برد .
* مردان هنر گوش دادن را می توانند تمرین کنند . مثلا" هر روز از همسرشان بپرسند آن روز را چه طور گذرانده و اجازه دهند زن نگران و ناراحت باشد و در این باره حرف بزند و بار اندوهش را سبک کند و مسائل را به خود ربط ندهند و تعبیر غلط  نکند و یادشان باشد که زبان مردان و زنان با هم فرق دارد و در ادامه بپرسند خوب ( دیگه چه خبر ) و آن جاست که متوجه می شوند موضوعات دیگری هم هستند که او را آزار می دهند و می فهمند که فقط  خودشان مسئول ناراحتی زن نیستند و زن در این صورت از مرد تشکر کرده و دوباره به او عشق می ورزد .

ویرایش وتلخیص:آکاایران
 

 . دلایل و مسائل زیادی موجب این تفاوت ها می شود . اعم از مسائل زیستی . نقش پدر و مادر . وضعیت تولد . ویژگی های اجتماعی و فرهنگی یا اثرات وسایل ارتباط جمعی و غیره .
زنانی که از طرف همسر خود درک می شدند خیلی بهتر وظایف زناشویی خود را انجام می دهند . وقتی مردان نمی توانند زنان خود را درک کنند از کوره در رفته و عصبانی می شوند و رابطه را خراب می کنند .
درک مرد از زن می تواند فقط شامل هم دردی فکری و صحبت کردن با او باشد و نیاز به حرکت جدی و راه کار دادن مردان را ندارد .
دل خوری زن با  گوش کردن و بغل کردن و کنارش نشستن به راحتی انجام می شود . عشق حقیقی و بی توقع عشقی است که در صورت ناراحت بودن زن و ناسالم و ناشاد بودن او با محبت از طرف مرد درک شود . به جای ترک کردن و عصبانی شدن مرد می تواند در کنار زن مانده به او حس زیبایی بدهد و توقع جبران هم نداشته باشد و از او مراقبت کند . محبت و درد دل کردن مرد برای زن خیلی مهم است و به او آرامش می دهد . مشکلات زندگی می توانند از سویی اسباب رنجش شوند و از سویی به عشق و علاقه طرفین بیفزایند به کمک روش های جدید می توان مشکلات رابطه زناشویی را به شکل موفقی حل کرد .
وقتی مردان متوجه می شوند که اشکال در خودشان نیست بلکه در چگونگی درکشان از تفاوت هاست و زنان متوجه می شوند که شوهرشان کاملا" می فهمند که زنان چه احساسی دارند و که هستند . برای ثابت کردن حرف شان با آن ها نمی جنگند .
اوقاتی هستند که زنان و مردان نقش پذیری وارونه از خود دارند مثل زمانی که مردان دست از بعضی صفات مردانه خود برداشته اند تا در نگاه دیگران مطلوب تر جلوه کنند و یا زمانی که زنان خصوصیات زنانه خود را کنار گذاشته اند تا بتوانند شغل های مردانه بدست آورند . برای بدست آوردن تعادل در زندگی با بکار بستن راه کارهای درست خصوصیات مردانه و زنانه خود را پیدا می کنیم و زندگی مان متعادل می شود . مطالب ذکر شده در این کتاب به شما کمک می کند که عاشق تر و عاقل تر باشید و طلاق ها کم و زن و شوهر های موفق زیاد می شوند و به رسیدن زندگی بهتر برای بچه هایمان به ما کمک می کند .
مردان مریخی زنان ونوسی
تصور می کنیم که مردها اهل مریخ و زنان اهل ونوس هستند و با وجود تفاوت هایشان هم دیگر را پیدا کرده اند و عاشق هم شدند و در یک سیاره با هم در صلح و صفا زندگی را آغاز کردند و تصمیم می گیرند که به زمین بیایند . یک روز که از خواب بیدار می شوند فراموش می کنند که از دو سیاره متفاوت آمده و طبیعی است که با هم متفاوت باشند و از آن زمان تا به حال مدام با هم دعوا می کنند . آن ها قبل از آمدن به زمین قبول داشتند که زبان شان با هم فرق دارد به همین دلیل زمانی که مشکل پیش می آمد به جای این که توی سرو کله هم بزنند به سراغ فرهنگ لغات یا دنبال مترجم می رفتند و سعی می کردند معنی حرف های یکدیگر را بفهمند . آن ها لغات یکسانی استفاده می کردند . ولی حرف های همدیگر را نمی فهمیدند . زیرا طرز بیان و لحن آنان متفاوت بود و برداشت های متفاوتی ایجاد می کرد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کانال زنان ونوسی مردان مریخی

گردآوری توسط بخش خصوصیات زنان و مردان سایت آکاایران

تبلیغات