نیاز مرد است که احساس کند قوی و قدرتمند است. او می خواهد حامی زنش باشد. مرد می خواهد که دد و دیو را بکشد و زن را نجات بدهد.

مرد به این نیاز دارد که زنش نشان دهد به قدرت او برای رسیدن به خواسته هایش در زندگی احتیاج دارد.

مردها از زنان شان می خواهند به آنها احساس قدرتمند بودن بدهند. مردها می خواهند رئیس خانواده باشند. منظورم آن نوع ریاست مردان در دوران غارنشینی نیست که موی زنان را می گرفتند و آنان را با خود روی زمین می کشیدند. اما مرد احتیاج دارد که رهبر خانواده باشد.

یک مرد از زنش احترام، مهربانی، عشق و محبت می خواهد.

مرد می خواهد در نظر زنش مهمترین شخص مورد علاقه ی او باشد.

مرد به این نیاز دارد که زنش نشان دهد به قدرت او برای رسیدن به خواسته هایش در زندگی احتیاج دارد.

با نیازهای مردتان آشنا شوید! - آکا

مرد باید نان آور اصلی خانواده باشد. هر مرد باید در نبرد و در جبهه ای پیروز شود تا به این باور برسد که می تواند اژدها را بکشد. مراقبت از خانواده و تامین افراد خانواده اش در حکم جبهه های نبرد مرد هستند.

مرد به این احتیاج دارد که تایید شود، مورد قدردانی واقع گردد، زنش به او احترام بگذارد، آن هم به این دلیل که او مردی واجد شرایط است، شوهر و پدر واجد شرایط است.

یک مرد از زنش احترام، مهربانی، عشق و محبت می خواهد.

مرد به این احتیاج دارد که زن به علائق او علاقه نشان بدهد.

مرد به این احتیاج دارد که وقتی از سر کار به خانه می آید، زنش با روی خوش از او استقبال کند.

مرد به این احتیاج دارد که زنش به روزی که او پشت سر گذاشته علاقه نشان دهد.

مرد به تشویق های زنش احتیاج دارد تا یک مرد باشد.

اقتباس از کتاب« آیین شوهرداری»

اثر: دکتر لوراسی. شلسینگر

 

مقالات مرتبط :

قانون خلقت ، جاذبه ی زن ومرد

چرا مرد ها بی احساس می شوند؟

زنان و مردان تفاوت ها ، شباهت ها

همچنان مرد خانه باشید!

حفظ فضای عاشقانه در ازدواج

گاهی تنهایش بگذارید!!

پیش به سوی عشق و آرامش

با نیازهای مردتان آشنا شوید! - آکا

روان شناسی زن و مرد

(قسمت اول ) این مطلب در هفت قسمت ارائه می شود میل اندر مرد و زن حق زان نهاد تا بقا یابد جهان زین اتحاد روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند لیک هر دو، یک حقیقت می تنند ( مولوی) آگاهی از وجود تفاوت های فردی بین انسان ها، چه کودکان و ...
با نیازهای مردتان آشنا شوید! - آکا

نیازهای عاطفی و اخلاقی مردان چیست ؟...

در قسمت قبل مطالبی در مورد ، تفاوت های احساسی عاطفی و شناختی بین زنان و مردان و پرهیز از شیوه های خود مغلوبی مطرح نمودیم . اینک در ادامه می خوانیم ... توجه به انتظارات ، خواسته ها و نیازهای یکدیگر حفظ رابطه ای که شکل می گیرد...
با نیازهای مردتان آشنا شوید! - آکا

پیش به سوی مرد سالاری منطقی(6)

در قسمتهای قبل در قالب چند نکته ی گفتیم که نسبت به اشتباهات سهوی و کم تأثیر همسرتان چشم پوشی کنید، همچنین در مورد عصبانیت توصیه کردیم حتی الامکان از عصبانی شدن بپرهیزید و در برخورد با ناهنجاریها، وقار خودتان را حفظ کنید
گردآوری توسط بخش خصوصیات زنان و مردان سایت آکاایران
تبلیغات