مجله دانستنیها:
نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد تقریبا شش درصد مردم شب ها کابوس می بینند اما ماهیت این کابوس ها در زنان و مردان به شدت متفاوت است. پژوهشگران در این تحقیق متوجه شدند ماهیت این کابوس ها در مردان و زنان فرق می کند، به طوری که مردان در خواب کابوس بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله را می بینند در حالی که زنان بیشتر کابوس هایی درباره کشمکش های اجتماعی و عاطفی می بینند.

در این تحقیق محققان از 572 نفر خواستند که کابوس های خود را یادداشت کرده و نتیجه را برای آنها بفرستند. در نتیجه این فراخوان نزدیک به 10 هزار کابوس گزارش شده بود که می شد از نظر ماهیت آنها را به چند دسته کلی تقسیم کرد.  بر این اساس مفاهیم کلی در پشت کابوس ها ترس از مورد حمله واقع شدن و شکست، تصادف و وجود نیروهای شیطانی بودند.

تفکیک جنسیتی در کابوس شبانه!


این تحقیق همچنین مشخص کرد که در بسیاری از موارد که افراد با عرق سرد از خواب می پرند نه تنها کابوسی در کار نبوده بلکه احساساتی مانند غم، سرگیجه، عذاب وجدان یا نفرت هم آنقدر قوی بودند که باعث این عرق سرد و از خواب پریدن می شده. پروفسور آنتونیو زادرا، محقق ارشد و نویسنده اصلی این مقاله می گوید: «هنوز درباره علت اینکه چرا ما خواب می بینیم مطمئن نیستیم، اما گفته می شود که کابوس های تکرار شونده را می توان از طریق روش های تجسم مثبت درمان کرد.»

گردآوری خانواده و روانشناسی آکاایران
گردآوری توسط بخش خصوصیات زنان و مردان سایت آکاایران
تبلیغات