زن ها هنوز هم حرف اول و آخر را می زنند 
 
زن ها، در مورد مسائل خانه هنوز هم حرف اول و آخر را می زنند و به خاطر همین است که آن ها می توانند نقش موثر و تعیین کننده ای در بخش های مختلف خانواده، از جمله برنامه ریزی های اقتصادی داشته باشند. 

زن ها هنوز هم حرف اول و آخر را می زنند - آکا

 
دی نا: خانم ها به جزئیات، اهمیت بیش تری می دهند و شاید یکی از بارزترین تفاوتی که با آقایان دارند همین ویژگی باشد، به همین ترتیب در بیش تر موارد مشاهده می کنیم که آقایان ترجیح می دهند، اکثر خریدهای خانه و کارهای بانکی را بر عهده خانم ها بگذارند، چون آن ها هم حوصله بیش تری دارند و هم مدیریت بهتری می کنند، هرچند آقایان کمبود وقت و خستگی را بهانه می کنند ولی باورشان این است که خانم ها در این مقوله بهتر عمل می کنند.

دکتر محمدعلی الستی، مدرس در رشته علوم ارتباطات، در پاسخ به سئوال خبرنگار جامعه آژانس خبری روز (دی نا) در خصوص این که، در جامعه امروز خانم ها بهتر می توانند مدیریت اقتصادی را برعهده داشته باشند یا آقایان، گفت: ما در حال حاضر در یک ساختاری هستیم که خانم ها می توانند نقش آفرین باشند، به طوری که در جامعه امروز آن ها توانایی این را دارند که ابتکار عمل را در مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی خانواده بر عهده داشته باشند.

این استاد دانشگاه، وجود نقش سنتی خانم ها را در برنامه ریزی های اقتصادی موثر دانست و افزود: در ادامه موج های جامعه سنتی که وجود دارد مشاهده می کنیم که مدیریت منزل با خانم ها است، اکنون بسیاری از خانم هاعلاوه بر مسئولیت خانه داری، شاغل هم هستند که به این ترتیب نقش سنتی خانم خانه دار مسولیت بیش تری را متوجه او می کند، و در مجموع زنان در برنامه ریزی های اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند.

الستی، با اشاره به این که ممکن است احساس شود خانم ها فرصت کم تری را برای حضور در عرصه های شغلی پیدا می کنند، افزود: هر چند که از یک جهت ممکن است این طور احساس شود که زن ها فرصت کم تری را برای پیشرفت در عرصه های شغلی و اجتماع پیدا می کنند، اما موقعیت بسیار خوبی برای مدیریت اقتصادی خانواده دارند، چون زیر نظر، خواست و طراحی آن ها این امرصورت می گیرد، بنابراین خانم ها بسیاری از هزینه ها و جهت گیری در مدیریت اقتصادی خانواده را می توانند تعیین کنند.

این مدرس علوم ارتباطات محور اقتصادی خانه را ناشی از اقتصاد خانواده دانست و تصریح کرد: در واقع محور اقتصادی خانه را اقتصاد خانواده تشکیل می دهد و این دو تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند، بنابراین همه خانم ها اعم از خانه دار و شاغل در اداره اقتصادی منزل نقش برجسته ای دارند و آن ها در مدیریت اقتصادی می توانند حرف اول را بزنند.
منبع:dayna.ir


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اول اول آخر آخر

گردآوری توسط بخش خصوصیات زنان و مردان سایت آکاایران
تبلیغات