رنگ صورتی از ترکیب رنگ قرمز و سفید ، به دست می‌آید.
این رنگ از عشق و احساسات سخن می‌گوید و به فرد احساس آرامش می‌دهد.
رنگ صورتی ، آرام بخش و تسکین دهنده است و احساسات عاشقانه را در افراد به وجود می‌اورد.
رنگ صورتی ، رنگی زنانه است که چهره زنان را با نشاط و دل گرم می‌کند و احساسات لطیف آن‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
این رنگ باعث تحریک عواطف و احساسات می‌شود و فرد را مهربان می‌کند. شما می‌توانید از این رنگ برای بهتر شدن روابط عاطفی و مشکلات ارتباطی خود استفاده کنید.
استفاده مدام از رنگ صورتی باعث می‌شود فرد حساس ، خیال باف  و رویایی بشود و از دنیای واقعی فاصله بیشتری بگیرد.
رنگ صورتی ، رنگی سرگرم کننده و رنگ مطلوب کودکان به خصوص دختران خردسال است.
با دیدن این رنگ غریزه‌ی پدری یا مادری فرد تحریک می‌شود.
رنگ صورتی بردباری و صبوری را به انسان القا می کند و افراد را به مهربانی و محبت تشویق می‌کند.
وقتی شخصی ناراحت و عصبانی باشد ، رنگ صورتی به او پیام می‌دهد که آرام باش تا مسائل مسیر طبیعی خود را طی کند.
استفاده از رنگ صورتی در رنگ آمیزی مکان‌های مختلف ، در کاهش پرخاشگری موثر است. به همین دلیل در موارد بسیاری برای رنگ آمیزی دیوارهای زندان‌ها و مکان‌های پر استرس از رنگ صورتی استفاده می‌شود.
البته با وجودی که اثر آرام بخشی رنگ صورتی مشخص شده است ، ولی پژوهشگران دریافته‌اند که دیدن این رنگ پس از مدتی اثر آرام بخشی اولیه را ندارد ؛ مثلا هنگامی که از این رنگ در زندان‌ها استفاده شد ، زندانیان پس از عادت کردن به آن نا آرام تر از قبل شدند.
باقی ماندن طولانی مدت در فضاهای صورتی رنگ ، هشیاری را پایین می‌آورد و احساس خواب آلودگی و کسالت را به همراه می‌آورد.
مردان نیز رنگ‌های صورتی هلویی را به صورتی ارغوانی ترجیح می‌دهند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

رنگ صورتی حاصل چه رنگ هایی , رنگ صورتی در دولسویتا , شخصیت شناسی رنگ صورتی , روانشانسی رنگ صورتی , روانشناسی صورتتی , اشتهاش صورتی , ستاره صورتی , زمینه صورتی , رنگ كالباسي , رنگ کالباسی , رمینه صورتی , رنگ ضورتی

تبلیغات