علل افت تحصیلی و راهکارهای آن    
 
فرآیند آموزش به معنای مجموعه ای است از آنچه که شاگرد در مدرسه از طریق برنامه درسی آشکار و پنهان می آموزد و یا فرصت آموزش را به خاطر جای نگرفتن در برنامه درسی پیدا نمی کند...

علل افت تحصیلی

درک معلمان، اولیا و دانش آموزان از این فرآیند چیست؟نقطه ای را که دانش آموز از نظر علمی در آن قرار دارد و جایگاه دانش آموزان در هر مقطع و درس و کلاس کجاست؟ هدفهای رفتاری که باید به صورت مشاهده دربیاید و با ابزار و ملاکهای عینی ارزشیابی شود، چیست؟ تا چه اندازه به هدفها، محتوا، فعالیتهای یادگیری دانش آموزان، روشهای ارزشیابی راهبردهای تدریس، ابزار یادگیری، زمان و مکان یادگیری پرداخته ایم؟ و محیطهای آموزشی مان، عوامل اجرایی، معلم و مسؤولان با این امور آشنا هستند.
آیا واقعاً نقطه شروع همه فراگیران یکسان است؟ آیا همه باید به یک شکل و شیوه مورد ارزشیابی قرار بگیرند؟ آیا ارزشیابیها استاندارد و دارای اعتبار هستند؟
با توجه به مراحل پدیده آموزشی، صحبت درباره افت تحصیلی نباید سطحی و گذرا باشد. تمامی مراحل از شروع نوشتن ارزشها، دیدگاهها، هدف تا آخرین مرحله اجرا و ارزشیابی یک به یک با شیوه های همه پرسی، پرسشنامه، همایش، سمینار، تحقیقات آماری باید مورد بررسی قرار گیرد تا به عوامل مؤثر در افت تحصیلی به شیوه علمی دست یافت که در ادامه برخی از این عوامل را مورد بررسی قرار می دهیم.

● محتوای کتابهای درسی

در کشور ما محتوای کتابهای درسی را دفاتر تحقیق و تألیف کتابهای درسی به همکاری استادان متخصص تدوین می کنند. سطح ارتباط مؤلفان کتاب با عوامل درگیر با محتوای کتابها، معلم و شاگرد ضعیف بوده و نسبت به نیاز دانش آموز و تقاضای معلم بی اطلاعند یا حداقل شناخت از نزدیک وجود ندارد. لذا متخصصان به پشتوانه رشته تحصیلی خود به تعیین محتوای درسی پرداخته اند. موضوعهای درسی مدون به عنوان منبع اصلی اطلاعاتی در برنامه آموزشی ایجاب می کند که یک سازماندهی منطقی و از پیش تعیین شده داشته باشیم. حتی گامهای تدریس باید از پیش تعیین شده باشد تا مجموعه آموزشی بتواند به نحوی مؤثر و کارآمد به انتقال دانش بپردازد. با توجه به حجم کتابها و نامتناسب بودن با درک و فهم دانش آموز و حتی زمان و مکان آموزشی با چالشهای جدی رو به رو هستیم. با این شیوه جریان یادگیری به یک جریان مکانیکی تبدیل شده است.

● سطح علمی معلم

معلمی چیزی فراتر از یک تخصص علمی است. معلم باید با زمینه های تربیتی، روان شناسی، برنامه ریزی، طرح درس و شیوه های آموزش آشنا باشد که این امر با یک برنامه ریزی دقیق در سطح دانشگاهی که معلمان بعد از دستیابی به تخصص رشته ای باید در علوم رفتاری دوره ببینند، بعد از تسلط کامل به جریان آموزش وارد شوند. شغل معلمی جای آزمون و خطا نیست. معلم باید متخصص آگاه و کاردان باشد. معلمان در دوره های تربیت معلم برای تدریس و برنامه ریزی، آگاهیهای لازم را کسب کنند. شناخت دایمی با نیازهای دانش آموزان لازمه کار معلمی است. در دنیای امروز نقش حاکمانه معلم که زاییده خبرگی اوست، به نقش تسهیل کنندگی و مشاور و راهنمای یادگیرنده تبدیل شده است.

● ناآشنایی با حیطه عاطفی دانش آموزان

در نظامی که یادگیری بر اساس علایق و نیازهای فراگیران نیست، ایجاد انگیزه تقریباً صفر است و با وجود این که انگیزه و رغبت درونی برای یادگیری لازم است، مواجه شدن کودک با مسایل واقعی باعث شگفتی، کنجکاوی و محرک درونی او می شود و به تشویق و تنبیه و محرکهای بیرونی نیاز ندارد. در نظام آموزشی ما دانش آموزان دانش و معلومات سطحی و صوری و متکی بر حافظه کسب می کنند در صورتی که یادگیری باید معنادار و پایدار باشد.
مهمترین انتظار از نظام آموزشی، تربیت عقلانی است. حال ما تا چه اندازه فرزندانمان را با مسایل واقعی مواجه می کنیم تا تفکر کنند و با عقل و تدبیر خود به حل مسأله بپردازند.
ادراک صحیح مطلب، مقایسه نظرات، درک ارتباط میان مطالب، استنتاج، استدلال و ارزیابی تا چه حد در برنامه های آموزشی ما دنبال می شود. مسؤولیت پذیری، رعایت حقوق دیگران، ارزشگذاری به کار دیگران و در نظر گرفتن عدالت در بحث تا چه اندازه مدنظر واقع می شود؟
پس بررسی افت تحصیلی فقط بررسی چرایی آمار مردودی و تجدیدی نیست؛ زیرا کسانی که مردود می شوند ممکن است از نظر موضوع تعلیم و تربیت به مرحله رشد رسیده باشند و چه بسا مشکل در نظام ارزشیابی باشد.
با چنین تفکراتی هر دانش آموز برنامه آموزشی خاص خود را نیاز دارد. هر دانش آموز باید نقطه شروع و جایگاهی را که در آن قرار دارد، شناسایی کند و پیوستن بین مطلب جدید و قدیم برقرار شود و هر شخصی با سطح خود ارزشیابی شودمهارتهای چگونه یاد گرفتن و کشف مجهول را باید در اختیار دانش آموزان قرار داد. متأسفانه در شرایط کنونی که با نقصانهای مهارتی معلمان رو به رو هستیم، مسؤولیت واگذاری این زمینه به ایشان دارای محدودیت است.  
منبع:روزنامه قدس
ویرایش وتلخیص:آکاایران
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دلایل افت تحصیلی

تبلیغات