loading...

مروری بر مسائل تکلیف شب دانش آموزان مشق شب آن چه هست و آن چه باید باشد      
 
تکلیف شب در میان دانش آموزان، اولیا و مربیان تعابیر و تعاریف مختلفی دارد. برخی معلمان آن را عامل فعالیت، تمرین، تثبیت یادگیری و خلاقیت آموزشی می دانند...

مروری بر مسائل تکلیف شب دانش آموزان مشق شب آن چه هست و آن چه باید باشد - آکا

دانش آموزان تکرار خسته کننده کلماتی سخت و سیاه کردن صفحاتی طولانی را همراه با توبیخ و تشویق معلم، مشق شب می دانند و والدین، آن را به عنوان عاملی برای پیشرفت تحصیلی فرزندان خود و یادگیری متون درسی ضروری می خوانند، اما این سؤال مطرح می شود که:
▪ آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است یا تنها وسیله ای برای یادگیری مفاهیم و کلمات تدریس شده توسط معلمان است؟آیا توانسته به اهداف تعیین شده از سوی مسئولان آموزشی دست پیدا کند؟
هنوز به طور قاطع پاسخی علمی به این پرسش ها داده نشده است و آن چه ارائه شده نظرات و عقاید مختلفی است که تا حدودی به طور مقطعی راهگشا بوده است.

● کارکرد تکلیف شب

هریس کوپیک تحقیق کتابخانه ای در سال ۱۹۹۸ درباره تکلیف شب انجام داده است. وی تکلیف را با عبارت «وظیفه ای که توسط معلمان برای دانش آموزان تعیین می شود تا در ساعات غیرمدرسه انجام پذیرد» تعریف می کند.
این تعریف مطالعه هدایت شده در مدرسه و دروس خودآموز و فعالیت های فوق برنامه را شامل نمی شود و تکالیفی را معلم ساعت اول تعیین می کند و دانش آموزان در ساعات بعد در کلاس های دیگر مشغول انجام آن می شوند، دربر نمی گیرد.
یکی از آخرین مطالعات منسجمی که در زمره جمع بندی اهداف درخصوص تکلیف شب صورت گرفته است، تحقیق پروفسور اپستین است که با وسواس علمی خاص کلیه اهداف تکلیف شب را با جامعیت در شش مقوله به شرح زیر خلاصه و طبقه بندی کرده است:
الف) تکالیف به منظور افزایش سرعت، تسلط، تثبیت، حفظ، یادگیری و مهارت صورت پذیرد.
ب) تکلیف به منظور افزایش درگیری و اشتغال هر دانش آموز در فرآیند فعالیت های یادگیری مورد استفاده قرار گرفته است.
ج) به منظور پرورش حس مسئولیت شخصی، امانت و صداقت، قدرت و مدیریت و زمان بندی، اعتماد به خود و تداوم در امر یادگیری و به طور کلی رشد شخصی تکالیف انجام می گیرد.
د) تکالیف به عنوان برقراری ارتباط بین والدین و فرزند درباره مهم ترین کار در مدرسه و فرآیند یادگیری به کار گرفته می شود.
هـ) انجام تکالیف به منظور عمل به دستورات مدیریت، اجرای مقررات مربوط به سیاست کلی درخصوص کم و کیف روزانه و هفتگی صورت می گیرد.
و) انجام تکالیف به منظور آگاهی والدین از آن چه در کلاس درس فرزند می گذرد، به کار گرفته می شود و از سوی دیگر تکالیف به منظور اخطار و هشدار به دانش آموز به کار می رود. این امر به عنوان یک نوع یادآوری درباره انتظاراتی است که شخص معلم از دانش آموز در مسایل درسی و رفتار در کلاس داشته، به کار برده می شود.

● تکلیف شب باید چگونه باشد؟

مطالعه درخصوص حوزه تکلیف شب نشان می دهد که این عنوان به منزله یک ابزار آموزشی مقرون به صرفه است و باید اهداف مختلفی را در پایه ها و کلاس های مختلف تحقق بخشد و انتظار ما درخصوص کارآیی آن به ویژه در کوتاه مدت و در مقطع ابتدایی نباید افزون از حد باشد. تکلیف باید یکی از روش ها و نگرش هایی باشد که مانند بازی فوتبال و فعالیت پیشاهنگی به کار می گیریم تا به فرزندان خود نشان دهیم که یادگیری در هر جایی می تواند صورت گیرد. تحقیق درباره تکلیف شب در بهبود موقعیت تحصیلی هنوز ناقص و ناکافی است.
نقش تکلیف شب به عنوان یک حلقه ارتباطی بین خانه و مدرسه امری اساسی و حیاتی است. تکلیف شب می تواند به عنوان وسیله ای جهت ارتباط بین والدین دانش آموز و معلم او به کار گرفته شود. به هرحال تکلیف نامناسب و مبهم می تواند به عنوان منشأ بروز خصومت در بین والدین و معلم و شاگرد باشد. بنابراین ضروری است که معلمان بیشترین تلاش خود را به کار گیرند تا مطمئن شوند که تکلیف شب لازم و مفید باشد و با توانایی و رشد دانش آموزان تناسب داشته باشد. از طرفی به خوبی تشریح شده و انگیزه لازم را فراهم آورد. همچنین به صراحت توسط والدین و دانش آموز به خوبی درک شود.

● توصیه های کاربردی

باتوجه به مطالعات و جمع بندی تحقیقات و باتوجه ویژه به مسأله تکلیف شب در کشور، توصیه های زیر به عنوان یک خط مشی عملی پیشنهاد می شود تا مورد تعمق تحلیلی صاحبان اندیشه و دست اندرکاران تعلیم و تربیت واقع شود.
الف) کلیه معلمان و کارشناسان کتاب درسی باید به طور منسجم با ادبیات حوزه تکلیف شب آشنا باشند.
ب) به منظور هماهنگی کامل درباره بهینه کردن تکلیف شب در مقاطع مختلف تحصیلی در سطح کشور، تدوین و تألیف یک راهنمای عمل به وسیله وزارت آموزش وپرورش توصیه می شود.
ج) جدول انجام تکلیف شب به صورت یک برنامه هفتگی در کلیه مدارس به مورد اجرا درآید. این امر موجب هماهنگی و ایجاد سیاست توازن در امر تکلیف شب با عنایت به اوقات فراغت شاگردان می شود.
د) تکلیف شب نباید به عنوان وسیله ای جهت تنبیه قلمداد شود، زیرا این کار زجرآور و کسل کننده، موجب رکود ذهنی، بیزار شدن از درس و دلزدگی از یادگیری، خستگی روحی و عاطفی و محروم شدن از اوقات فراغت شاگردان می شود. از سویی این امر موجب دخالت و کنترل بیهوده معلم بر زمان اختصاصی که باید در اختیار شاگرد باشد، می گردد.
هـ) در هر مدرسه و یا هر منطقه در مقاطع مختلف تحصیلی یک کمیته تکلیف شب متشکل از معلمان، والدین، شاگردان برای تعیین میزان بهینه زمان مصروف و حل معضلات این امر تشکیل گردد.
و) معلمان می توانند از تکلیف شب به عنوان ابزار آموزشی در ارتباط آکادمیکی، عاطفی و روحانی با والدین و شاگردان استفاده کنند و زمینه های مشارکتی متقابل والدین و شاگردان را درباره تقسیم مسئولیت پذیری انجام تکلیف شب فراهم آورند.
ز) با تغییر دادن در نحوه اجرای تکالیف، انجام امور موظف دانش آموزان را با تنوع همراه کرده و امور را از یکنواختی و در نتیجه افسردگی نجات دهید.
ح) با استفاده از نظام تشویق، عادت به مطالعه خوب را از طریق اجرای تکالیف به وجود آورید و با تشویق و تنبیه به موقع، دانش آموز را با انگیزه قوی برای انجام تکالیف همراه کنید.
«آن چه که موجب موفقیت واقعی است، بهره هوشی بالا نیست، بلکه هوشمندی و توانایی احساسی فرد است. کلاً کسانی موفق هستند که رفتار و احساس خود را هوشمندانه تحت کنترل دارند.» 
منبع:روزنامه کیهان
ویرایش وتلخیص:آکاایران
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

والدین چگونه به تکلیف دانش آموزان در مدر , دانش آموزان انجام , تکلیف خلاق علومتبلیغات