در این بخش از سایت آکاایران مطالبی در مورد اختلال شخصیت خودشیفتگی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

آکاایران: یکی از مشکلات و ویژگی های شخصیتی شایع در بین انسانها و به ویژه ایرانیان، پدیده خودشیفتگی است. «خودشیفته» در زبان ما، بیشتر از آنکه یک عنوان علمی برای یک «ویژگی شخصیتی» باشد، یک نوع «فحش» تلقی می شود. فحشی که بار معنایی آن به اندازه ای که دل ما را خنک کند، سنگین است اما بار اجتماعی آن در حدی نیست که بعد از دعوا و بحث، به استفاده از کلمات «ناشایست» و «ناسزا» متهم شویم.

خودشیفتگی,خودشیفتگی در روانشناسی,خودشیفتگی چیست؟

خودشیفتگی

●چشم انداز بیماری
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی ، چاپ چهارم تجدید نظر شده DSM-IV-TR اختلال شخصیت خودشیفته را اینچنین توصیف می کند: الگوی فراگیربزرگ منشی (در خیال یا رفتار)، نیاز به تحسین و فقدان همدلی که از اوایل بزرگسالی آغاز شده و در زمینه های گوناگون، با پنج (یا بیشتر) مورد از موارد زیر مشخص می شود...

▪ احساس بزرگ منشی مبنی بر مهم بودن برای مثال در پیشرفتها و استعدادهای خود اغراق می کند، و انتظار دارد که بی تناسب با پیشرفتهایش برتر شناخته شود.
▪ با خیال پردازی های مربوط به موفقیت نامحدود، قدرت، زیرکی، زیبایی یا عشق آرمانی اشتغال ذهنی دارند.
▪معتقد است استثنایی و بی همتا است و تنها افراد طبقهٔ بالا می توانند او را درک کنند و باید با افراد (یا نهادهای) استثنایی سطح بالا ارتباط داشته باشد.
▪ نیازمند تحسین افراطی است.
▪احساس محق بودن دارد، انتظارات غیرمنطقی برای رفتار مطلوب از سوی دیگران یا موافقت حتمی با خواسته های خود دارد .
▪ در روابط بین فردی استثمارگر است یعنی از دیگران برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.
▪ فاقد حس همدلی است : اشتیاقی برای شناختن یا همانندسازی با احساسها و نیازهای دیگران ندارد.
▪ اغلب به حال دیگران غبطه می خورند و معتقد است دیگران به وی رشک می ورزند.
▪رفتارها یا نگرشهای تکبرآمیز و خودخواهانه نشان می دهند(سیلگمن،روزنهان، ۲۰۰۱).

●چشم انداز ابعادی

آکاایران: در اینجا مدل پنج عاملی شخصیت برای اختلال شخصیت خودشیفته یک نیمرخ فرضی را ایجاد کرده است (مک کری ،۱۹۹۴) :
الف ـ نوروزگرایی بالا: عواطف منفی مزمن که شامل اضطراب ، ترسویی ، تنش ، تحریک پذیریی، خشم، اندوهگینی، گناه، شرم، دشواری کنترل تکانه (برای مثال در خوردن، نوشیدن یا خرج کردن پول) باورهای نامعقول (برای مثال: انتظارات غیرواقع گرایانه طوری که خود را مجبور کند که همیشه کامل عمل کند)، بدبینی ، اضطراب بدنی بیمورد ، درماندگی و وابستگی به دیگران برای حمایت هیجانی وتصمیم گیری.
ب ـ برونگرایی بالا : پرحرفی، خودافشاگری، عدم توانایی در گذراندن زمان به تنهایی، جلب توجه کردن، حرکات نمایشی در نشان دادن هیجانها، برانگیختگی جنسی بی ملاحظه، تلاشهای نامناسب برای کنترل و تسلط بر دیگران.
ج ـ گشودگی پایین : دشواری در سازگاری اجتماعی یا هر گونه تغییر شخصی، تحمل پایین، سبک زندگی متفاوت یا درک متفاوت، بی تفاوتی هیجانی و عدم توانایی در فهم و درک احساسات خویش، دامنه علائق کاهش یافته، بی تفاوتی نسبت به هنر و زیبایی، همنوایی زیاد با مرجع.
د ـ توافق پایین: بدبینی و تفکر پارانوئیدی، عدم اعتماد حتی به دوستان یا فامیل، ستیزه جویی، همچنین آمادگی برای جنگ، بهره کشی و سلطه گری، دروغگویی، خشونت، و بیگانگی با دوستان با بی پروایی، محدود کردن حمایت اجتماعی، فقدان عرف اجتماعی می تواند فرد را در مقابل قانون قرار دهد، حس خودبزرگ بینی و تکبر.
ه ـ وظیفه شناسی پایین : روشنفکر، فقدان لذت، هنرپیشه بالقوه، ضعف در عملکرد تحصیلی با توجه به تواناییهای نسبی،رعایت نکردن نقشها و تعهدات می تواند فرد را در مقابل قانون قرار دهد ،ناتوانی در خود انضباطی (برای مثال: گرفتن رژیم ،تمرین طرح) حتی زمانی که به دلایل پزشکی نیاز است، بی هدف بودن شخصی و حرفه ای.

●چشم انداز رفتاری

اختلال شخصیت خودشیفته با احساس خودوالابینی و فقدان همدلی با دیگران مشخص شده است.
در این افراد خودبزرگ بینی، خودشیفتگی، خیالپردازی دربارهٔ موفقیت نامحدود، قدرت، زیبایی همچنین نیاز دائمی به تحسین دیگران وجود دارد. افرادی با اختلال شخصیت خودشیفته در مورد ارزیابی خود کمتر از قضاوت در مورد دیگران سخت گیر هستند(رونیگستام،۱۹۹۸،تاگنی، واگنرو کرامزو ۱۹۹۲). اگر این افراد از جانب دیگران مورد انتقاد و بی تفاوتی قرار گیرند؛ و یا این که عزت نفس شان تهدید شود، خشمگین می شوند. البته اشتغال ذهنی کامل در مورد خود، روابط بین فردی را در آنان به اشکال گوناگون برهم می زند. این افراد توانایی تشخیص احساس دیگران را ندارند. به طور اغراق آمیزی احساس استحقاق می کنند، و بدون پذیرفتن مسئولیتهای متقابل از دنیا طلبکار هستند. آنها به سادگی می توانند بهره کش باشند و برای ارضاء امیال شخصی، امتیازات دیگران را از آن خود می کنند. وقتی قادر به برقراری یک رابطه می شوند بین آرمان گرایی افراطی و بی ارزش نمودن بیش از حد طرف شان در نوسان هستند. ولی ریشه های نامرئی خودشیفتگی می تواند موجب عزت نفس پایین و ترس از شکست باشد(سیلگمن،روزنهان ،۲۰۰۱).

گردآوری: بخش روانشناسی شخصیت آکاایران

گردآوری توسط بخش روانشناسی شخصیت سایت آکاایران

خودشیفتگی کودکان مهمترین اختلال شخصیت

خودشیفتگی کودکان مهمترین اختلال شخصیت

خودشیفتگی کودکان مهمترین اختلال شخصیت خودشیفتگی کودکان مهمترین اختلال شخصیت خودشیفتگی کودکان در جوامع امروزی نسبت به گذشته بسیار افزایش پیدا کرده است. خودشیفتگی در
روانشناسی خودشیفتگی

روانشناسی خودشیفتگی

روانشناسی خودشیفتگی «پدیده خودشیفتگی» که ویژگی اصلی اختلال خودشیفتگی است، بر پایه یک تضاد نهاده شده است که در ظاهر با یک الگوی فراگیر از «
خودشیفتگی و بیماری روانی چیست ؟

خودشیفتگی و بیماری روانی چیست ؟

خودشیفتگی و بیماری روانی چیست ؟ رابطه سلفی گرفتن با برخی اختلالات روانی+ عکس   از نظر روان شناسی آن هایی که دائما سلفی می اندازند، دچار یک ن
علائم خودشیفتگی

علائم خودشیفتگی و نحوه برخورد با آنها

علائم خودشیفتگی و نحوه برخورد با آنهاشاید شما هم با افرادی برخورد کرده باشید که از خودشان راضی هستند و خودشان را از هر نظر برتر می دانند و شاید مجبور شده باشید با این دسته افراد
خودشیفتگی

این درد بی درمان خودشیفتگی!

مجموعه: مشاوره خانواده این درد بی درمان خودشیفتگی! اینکه می خواهم «آنگونه که می خواهم» زندگی کنم، خودخواهی نیست. اینکه می خواهی، «آنگونه که می خواهی» زندگی
خودشیفتگی

خودشیفتگی جمعی؛ سود یا زیان؟!

مجموعه: مشاوره خانواده خودشیفتگی جمعی؛ سود یا زیان؟! خودشیفتگی جمعی مانند جاذبه زمین عمل می کند و همه را به سمت خود می کشاند‎   مهم نیست که «من» ما
خودشیفتگی

آنچه باید درباره خودشیفتگی بدانیم

همه انسان ها خودشان را دوست دارند اما برای بعضی از آنها مرزهای این خود- دوستداری تا جایی گسترش می یابد که پای یک اختلال به زندگی آنها باز می شود؛ اختلال خودشیفتگی ، اخ
خودشیفتگی

چند نشانه مهم بیماری خودشیفتگی

بعید به نظر می رسد در زندگی تان دست کم با یکی از خودشیفته ها سروکار پیدا نکرده باشید. این افراد تیپ شخصیتی خاص خودشان را دارند و ظاهرا محوری جز خودشان موجود نیست. نبض
خودشیفتگی

ویژگی های خودشیفتگی در مردان و زنان

ویژگی های خودشیفتگی در مردان و زنان ویژگی های خودشیفتگی در مردان و زنان   مردان و زنان خودشیفته با بقیه افراد دلیل های خواستی دارند و همیشه با بقیه به طور مداوم فرق خو
خودشیفتگی

از خودشیفتگی تا خود آزاری

از خودشیفتگی تا خود آزاری برای آنکه در زندگی به آرامش برسید نیاز دارید تا به تعادل رفتاری برسید و در عین حال که خودتان را دوست دارید ، زیاده روی نکنید. شکوفه شیبانی - بخش خانوا
خودشیفتگی

خودشیفته کیست؟ 10 نشانه خودشیفتگی

خودشیفته کیست؟ 10 نشانه خودشیفتگی آیا تابحال در مورد شباهت های اعتماد به نفس و خودشیفتگی فکر کرده اید؟ بااینکه برخی خصوصیات افراد خودشیفته شبیه به اعتمادبه نفس ب
اختلال شخصیت

خودشیفتگی، اختلال شخصیت خودشیفته

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی در مورد اختلال شخصیت خودشیفتگی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. یکی از مشکلات و ویژگی های شخصیتی شایع در بین
خودشیفتگی

خودشیفتگی جمعی؛ سود یا زیان؟!

مجله راز - دکتر فرشاد نجفی پور: مهم نیست که «من» ما برزگ باشد یا کوچک، وقتی پای گروه، قوم و نژاد در میان باشد، با کمی دقت در می یابیم که همه ما خود شیفته ایم. همه ما می
خودشیفتگی

پدیده ای به نام خودشیفتگی

در دنیای روانشناسی یک پدیده ی جدید بوجود آمده و آن هم پدیده ای به نام "خودشیفتگی" می باشدف این پدیده پایه و اساسش همان خود بزرگ بینی و تظاهر است د رحالی که شخصی که به این بیماری دچ
خودشیفتگی

نارسیسیسم یا خودشیفتگی چیست؟

هفته نامه سلامت:  دکتر سامرند سلیمی- روانپزشک، عضو کمیته رسانه و روان درمانی انجمن روان پزشکان ایران: حدود 7 درصد مردان و 4 درصد خانم ها در جوامع، دچار اختلال شخصیت خو
تبلیغات