در این بخش از سایت آکاایران مطالبی در مورد کلیدهای پیروزی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

آکاایران: پیروزی همیشه نصیب کسانی می شود که بیش از همه استقامت دارند و طعم شکست را بارها و بارها چشیده اند.

کلید پیروزی,پیروزی,موفقیت و پیروزی

کلید پیروزی و موفقیت

آکاایران: همواره شاهد انسان های بیشماری هستیم که با آنکه امکان موفقیت و شادکامی برایشان فراهم است ، همواره از آن فرار می کنند و در بی چارگی و بدبختی خود می مانند . هر روش و الگوی موثری که به ایشان ارائه می شود باز از آن ایراد می گیرند و به هیچ تلاش و حرکتی برای رشد و شکوفایی تن نمی دهند. ولی با داشتن کلیدهای موفقیت و پیروزی قطعا به پیروزی دست می یابند.

▪ کلید عزت: اطاعت خداوند و رسول(ص).
▪ کلید روزی: تلاش به همراه استغفار و تقوی.
▪ کلید بهشت: تقوی...
▪ کلید ایمان: تفکر  در نشانه های خدا و مخلوقات او .
▪ کلید نیکی: راستی.
▪ کلید قلب زنده: تدبر در قرآن، زاری در سخرگاهان و ترک گناهان.
▪ کلید علم: به نیکویی پرسیدن و به نیکی مطلب را گرفتن.
▪ کلید فتح و پیروزی: صبر.
▪ کلید رستگاری: تقوی.
▪ کلید افزایش: شکر.
▪ کلید میل به آخرت: زهد در دنیا.
▪ کلید اجابت: دعا.

هر جا که می روی و هر کاری که می کنی کلیدهای فوق را به همراه ببر، زیرا اینها کلید قفل های حیات توست و اگر این قفل ها باز شدند ترا نه خوفی است و نه اندوه و این خود سرّ حیات و جاودانی در فردوس برین است. 

ویرایش وتلخیص: بخش خانواده آکاایران

گردآوری توسط بخش روانشناسی موفقیت سایت آکاایران

کلید پیروزی، کلیدهای پیروزی

کلید پیروزی، کلیدهای پیروزی

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی در مورد کلیدهای پیروزی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. پیروزی همیشه نصیب کسانی می شود که بیش
تبلیغات