پاسخ مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی - -آکا

آکاایران: پاسخ مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی

به گزارش آکاایران: حسن روحانی ررئیس جمهور کشورمان به رسم هر ساله فرا رسیدن نوروز را به صورت پیامک به تلفن همراه همه مردم ایران تبریک گفت.

در این پیامک نوشته شده بود: «بهاری پر “امید” و سالی همراه با “پیروزی” و اعتدال برایتان آرزومندم. عید شما مبارک.»

اما برخی از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی که با آن مواجه هستند روی خوشی به این پیامک نشان ندادند و هر چه در دلشان در این ۴ سال مانده بود در پاسخ نمادین به این پیامک ارسال کردند.

در زیر تعدادی از این پاسخ ها گرداوری شده است.

پاسخ مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی

,[categoriy]

آکاایران: پاسخ مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی

پاسخ نمادین مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی,پاسخ مردم به پیامک نوروز حسن روحانی,پاسخ پیامک تبریک نوروز حسن روحانی

,[categoriy]

پاسخ نمادین مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی,پاسخ مردم به پیامک نوروز حسن روحانی,پاسخ پیامک تبریک نوروز حسن روحانی

,[categoriy]

پاسخ نمادین مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی,پاسخ مردم به پیامک نوروز حسن روحانی,پاسخ پیامک تبریک نوروز حسن روحانی

,[categoriy]

پاسخ نمادین مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی,پاسخ مردم به پیامک نوروز حسن روحانی,پاسخ پیامک تبریک نوروز حسن روحانی

,[categoriy]

پاسخ نمادین مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی,پاسخ مردم به پیامک نوروز حسن روحانی,پاسخ پیامک تبریک نوروز حسن روحانی

,[categoriy]

پاسخ نمادین مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی,پاسخ مردم به پیامک نوروز حسن روحانی,پاسخ پیامک تبریک نوروز حسن روحانی

,[categoriy]

پاسخ نمادین مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی,پاسخ مردم به پیامک نوروز حسن روحانی,پاسخ پیامک تبریک نوروز حسن روحانی

,[categoriy]

پاسخ نمادین مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی,پاسخ مردم به پیامک نوروز حسن روحانی,پاسخ پیامک تبریک نوروز حسن روحانی

,[categoriy]

پاسخ نمادین مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی,پاسخ مردم به پیامک نوروز حسن روحانی,پاسخ پیامک تبریک نوروز حسن روحانی

,[categoriy]

پاسخ نمادین مردم به پیامک تبریک نوروز روحانی,پاسخ مردم به پیامک نوروز حسن روحانی,پاسخ پیامک تبریک نوروز حسن روحانی

 

.

منبع :

اخبار اکاایران

تبلیغات