روانشناسی رنگهاشش - آکا

روانشناسی رنگها شش

 آیا می دانید رنگ ها چه تأثیری بر روی سلامتی افراد دارند ؟
آیا می دانید هر رنگ نماد چه چیزی است ؟
آیا می دانید هر رنگ برای استفاده درچه مکان هایی مناسب است ؟


رنگ قرمز توانایی کارکردن را افزیش می دهد و دشمن تنبلی است لیکن می تواند موجب عصبانیت نیز شود . درمکان هایی که دارای تحرک زیادی هستند ( مانند اتاق کودکان و مکان های دور هم جمع شدن ها ) توصیه می شودکه از این رنگ استفاده شود ...

روانشناسی رنگهاشش
روانشناسی رنگها,روانشناسی رنگها در کودکان,روانشناسی رنگها در طراحی سایت,روانشناسی رنگها

 رنگ  نارنجی موجب ایجاد هیجان می شود و قوه ی خلاقیت انسان را افزایش می دهد . حس اعتماد به نفس ، جسور بودن و عطوفت را به وجود می آورد . استفاده از این رنگ در اتاق کودک ، پذیرایی و همچنین حال ( دهلیز ) مناسب است .

رنگ زردکه منشأ الهام به شمار می رود به انسان حس خوش بینی می بخشد . برای استفاده در آشپزخانه بسیار مناسبتر است . اما برای استفاده در اتاقکار توصیه نمی شود زیرا می تواند موجب خستگی ذهنی شود . این رنگ برای استفاده در مکان های استراحت نیز مناسب نمی باشد .

رنگ آرامش بخش سبز ، نوعی دعوت به همکاری و بخشندگی به شمار می رود . این رنگ اتاق ها را بسیار بزرگتر می نمایاند . این رنگ می تواند در اتقا خواب و همچنین اتاق کار مورد استفاده قرار گیرد . رنگ های روشنتر سبز برای دیوارها بسیار مناسبند .

رنگ آبی بیانکننده احساس صلح و علاقه است . این رنگ می تواند موجب خیال پردازی و احساسات رمانتیک بیش از حد شود . این رنگ برای بدست آوردن آرامش و از بین بردن استرس نیز مناسب است . این رنگ نباید در جاهاییکه دارای حرکت وکار زیاد هستند مورد استفاده قرار گیرد . رنگ های آبی پر رنگ می تواند موجب تنبلی شود .

رنگ بنفشکه نماد اعتماد به حساب می آید می تواند موجب حس و روحیه خوش نیز شود . ایجاد حس فراموشکاری و بی صبری نیز برای این رنگ مشخص است . با استفاده از نوع های لاوان ، یاسمنی و ارکیده ی این رنگ در اتاق های خواب وکار می توانید حس اعتماد به نفس خود را افزایش دهید .

رنگ سفید سیستم انرژی بدن را متعادل می سازد و حس خلاقیت و آفرینندگی را در انسان شکوفا میکند .

رنگ های سیاه ، خاکستری و قهوه ای دارای انرژی بسیار زیادی هستند . استفاده از رنگ سیاه به تنهایی اصلاً مناسب نیست .

 ویرایش وتلخیص:آکاایران                                                                                                 

 رنگ  نارنجی موجب ایجاد هیجان می شود و قوه ی خلاقیت انسان را افزایش می دهد . حس اعتماد به نفس ، جسور بودن و عطوفت را به وجود می آورد . استفاده از این رنگ در اتاق کودک ، پذیرایی و همچنین حال ( دهلیز ) مناسب است .

رنگ زردکه منشأ الهام به شمار می رود به انسان حس خوش بینی می بخشد . برای استفاده در آشپزخانه بسیار مناسبتر است . اما برای استفاده در اتاقکار توصیه نمی شود زیرا می تواند موجب خستگی ذهنی شود . این رنگ برای استفاده در مکان های استراحت نیز مناسب نمی باشد .

رنگ آرامش بخش سبز ، نوعی دعوت به همکاری و بخشندگی به شمار می رود . این رنگ اتاق ها را بسیار بزرگتر می نمایاند . این رنگ می تواند در اتقا خواب و همچنین اتاق کار مورد استفاده قرار گیرد . رنگ های روشنتر سبز برای دیوارها بسیار مناسبند .

رنگ آبی بیانکننده احساس صلح و علاقه است . این رنگ می تواند موجب خیال پردازی و احساسات رمانتیک بیش از حد شود . این رنگ برای بدست آوردن آرامش و از بین بردن استرس نیز مناسب است . این رنگ نباید در جاهاییکه دارای حرکت وکار زیاد هستند مورد استفاده قرار گیرد . رنگ های آبی پر رنگ می تواند موجب تنبلی شود .

رنگ بنفشکه نماد اعتماد به حساب می آید می تواند موجب حس و روحیه خوش نیز شود . ایجاد حس فراموشکاری و بی صبری نیز برای این رنگ مشخص است . با استفاده از نوع های لاوان ، یاسمنی و ارکیده ی این رنگ در اتاق های خواب وکار می توانید حس اعتماد به نفس خود را افزایش دهید .

رنگ سفید سیستم انرژی بدن را متعادل می سازد و حس خلاقیت و آفرینندگی را در انسان شکوفا میکند .

رنگ های سیاه ، خاکستری و قهوه ای دارای انرژی بسیار زیادی هستند . استفاده از رنگ سیاه به تنهایی اصلاً مناسب نیست .

 ویرایش وتلخیص:آکاایران                                                                                                 

روانشناسی رنگهاشش گردآوری توسط بخش روانشناسی رنگها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات