روانشناسی رنگها در طراحی وب

مطلوبی است که کاربران بتوانند بر اساس اصل سهولت و جذابیت صفحه ، به مشاهده مطالب آن بپردازند.
این که چه رنگی متناسب سایت های وب است ، پرسشی است که کارشناسان وب ، خیلی پاسخ جامع و کاملی برای ان ارایه نکرده اند و

کم تر متخصصات طراحی وب به مسیله روان شناسی رنکها در طراحی سایت، توجه کرده اند. ...

روانشناسی رنگها

اما به هر حال یکاصل کلی وجود دارد که می گوید: در رنگ بندی یکصفحه، باید به این موضوع توجه شود که این رنگ قرار است در چه

صفحه ای و با چه موضوعی به کار رود. یعنی اصل توجه به عملکرد و موضوعیت سایت، در رنگ بندی مطالب مهم است. سایت های

دولتی و به طور کل، سایت هایی با بازدیدکننده بسیار بالا، معمولا از رنکسفید برای زمینه صفحات و رنگ آبی برای لینکهای صفحه و رنگ

بنفش برای لینکهای مشاهده شده که به عنوان default برنامه Front Page نیز به کار می رود، استفاده می کنند.
سایت هایی که بیش تر جنبه شخصی دارند، از رنگ های مکمل استفاده می کنند. مثلا رنگ سبز پر رنگ در کنار سرمه ای، جذابیت خاصی به

سایت هایی با موضوعیت بازرگانی می دهد. و یا در طراحی سایت های کودکان، از رنگ های خیلی شاد استفاده می شود.
به هر حال توجه به کارکرد کد رنگ ها در طراحی صفحات وب از اهمیت مهمی برخوردار است. در ادام این مطلب، فقط قصد یادآوری نوع

روان شناسی هر رنگ درمخاطبان از دید روان شناسان داریم و فعلا در مورد این که چه نوع رنگی برای چه سایتی مناسب است، صحبت

نمی کنیم. اگر چه این توضیحات، خود نیز بیان گر استنتاجات خوبی هستند که وب مسترها را در گرافیکسایت ، به خوبی هدایت می کند.
● یکبهترین رنگ نداریم!
در مدیریت نوین یکاصل پذیرفته شده وجود دارد که یکبهترین شیوه مدیریت در کار وجود ندارد. ترکیب و هماهنگی و استقرار یکنظام در

رنگ بندی صفحات وب نیز، چنین رویکردی دارد. تجربه و نوع علاقه و هنر web designer هست که سایتی را برای ما جذاب و سایتی

دیگر را next می کنیم. نکاتی که می بایست در زمان طراحی گرافیکی سایت در نظر داشته باشیم به شرح زیر هستند:
● اثر روان شناسی رنگ
قابلیت خواندن متون صفحات سایت. مثل سایت: (http://www.irna.com)
رنگ متمم رنگهای انتخابی برای پس زمینه، گرافیکها، لینکها و متون ( مثل سایت http://www.HiGrade.ir )
وجود تطبیق رنگی بین لوگوها و آرم های صفحات با رنگ بندی متون و مطالب به کار گرفته شده (مثل سایت http://www.karvarz.com )
وجه به نوع مخاطب و بازدیدکننده بخش های مختلف سایت.
سایتی مانند یاهو، که روزانه میلیون ها مخاطب دارد و از صدها بخش متنوع تشکیل شده است، برای هر بخش خود از یکچیدمان و رنگ

بندی خاصی در طراحی صفحات فعال، استفاده کرده است. مثلا بخش کودکان یاهو با بخش بازرگانی ان بسیار تفاوت دارد

● ۵ اصل مهم
۱) لیست زیر مشخصه هایی از رنگ ها را که هنگام طراحی باید مدنظر داشته باشید بیان میکند:
۲) رنگ ها اثر زیادی روی احساسات ما در ۹۰ ثانیه اول دیدن میگذارند.
۳) اثر رنگ میتواند بیننده را ترغیب به خرید یکجنس از شما کند.
۴) رنگ ها رفتار ما را در برابر یکموضوع فقط تشدید نمیکنند، بلکه اثر خود را کاملا در رفتار ما نشان میدهند.
ـ اثر گذاری رنگ در فرهنگ های مختلف گوناگون است!
۵) هر رنگ به تنهایی یکپیام مخصوص به چشم بیننده میفرستد.به قول مکلوهان، رسانه همان پیام است

روان شناسی رنگ ها
به طور کل، رنگ ها دارای خصیصه های خاصی هستند که در زیر به بخشی از این مولفه های موجود در رنگ ها اشاره شده است:

▪ سفید:
اشاره دارد به صداقت، پاکیزگی، صمیمیت، ملایمت و معاصر بودن چیزی. سفید بهترین رنگ برای پس زمینه وب است. در تجارت سفید

رنگ خستگی گیر و انرژی بخش است.
▪ سیاه:
اشاره دارد به ظرافت، قدرت، دلیری، شهامت، فریبندگی، شیطان، مهارت و باستان. مشکی برای رنگ متن روی یکپس زمینه روشن ایده آل

است. این رنگ بعنوان رنگ پس زمینه چشم را خسته میکند .
▪ قرمز:
توانایی، هیجان، احساسات شدید، سرعت، خطر و تهاجم. این رنگ از بیننده توجه به خود را طلب میکند. در تجارت بمعنی وام و بدهی است.

این رنگ شدید ترین رنگ احساس است و ضربان قلب و تنفس را تسریع میکند.
▪ آبی:
امنیت، اعتماد، مسیولیت پذیری، سرما، ایمان، وفاداری، وابستگی وجاه و جلال. آبی دومین رنگ عوام پسند است. در تجارت بمعنای ضمانت

مالی است.
▪ سبز:
تندرستی، فراوانی، حاصلخیزی، آزادی، شفا و بهبودی، طبیعت، پیشرفت، حسادت و خونسردی. در تجارت بیانگر مقام و ثروت است. این

رنگ در چشم ها راحت تر از همه دیده میشود.
▪ قهوه ای:
تاثیر گذاری، متانت، توانگری مالی و کمککننده بودن. قهوه ای رنگ کره خاکی ماست و در طبیعت بسیار فراوان است.
▪ خاکستری:
صمیمیت زیاد، اعتبار و نفوذ و عملی بودن. در تجارت بمعنای سنت گرایی است.
▪ صورتی:
ملایمت، شیرینی، ظرافت و زنانگی، خوب بودن، بی گناهی و پرورش کودک.
▪ بنفش:
وقار، معنویت، شاهانه بودن، عیش و نعمت، دارایی، اعتبار و نفوذ، سوگواری و مهارت. در تجارت بزرگ نشان دادن است. بنفش طرفداری

از سبکهای هنرمندانه است.
▪ نارنجی:
سرزندگی و شوخی، لذت و خوشگذرانی، تعادل گرمایی، تشویق کردن، چالاکی و نیرو، تحمل و بلند همتی.
▪ زرد:
نور خورشید، گرمی، خوشی، نامردی، ترسویی و حسادت. در تجارت درخواست از نوع روشنفکرانه است و برای تاکید نیز خوب است.

زرد باعث افزایش تمرکز شده، سوخت و ساز را زیاد میکند و سخت ترین رنگ برای چشم هاست.
▪ طلایی:
نشانگر گران بودن و پرستیژ است.
▪ نقره ای:
سرما، علمی بودن و اعتبار و پرستیژ است.

پس وقتی میخواهید رنگی انتخاب کنید باید درباره بازار نهایی کار خود بیاندیشید. چه احساساتی را میخواهید برانگیخته کنید؟ اول کمی

درباره چشم انداز احساسی هدفتان فکر کنید و نیز پیامی که از راه دید میخواهید منتقل کنید.
بعد رنگ خود را انتخاب کنید! توجه داشته باشید که گرافیکصفحات وب، امروزه نقش زیادی را در ارایه دکترین رفتار سازمانی الکترونیکی

مراکز رسانه ای غرب به مخاطبان در اختیار دارند و LOGO ،BANNER ،TIZER ها، فوق العاده در تحکیم مفاهیم به مخاطبان وبی موثر

هستند.
منبع: میکرو رایانه 
                                                                                                                    ویرایش وتلخیص :آکاایران

اما به هر حال یکاصل کلی وجود دارد که می گوید: در رنگ بندی یکصفحه، باید به این موضوع توجه شود که این رنگ قرار است در چه

صفحه ای و با چه موضوعی به کار رود. یعنی اصل توجه به عملکرد و موضوعیت سایت، در رنگ بندی مطالب مهم است. سایت های

دولتی و به طور کل، سایت هایی با بازدیدکننده بسیار بالا، معمولا از رنکسفید برای زمینه صفحات و رنگ آبی برای لینکهای صفحه و رنگ

بنفش برای لینکهای مشاهده شده که به عنوان default برنامه Front Page نیز به کار می رود، استفاده می کنند.
سایت هایی که بیش تر جنبه شخصی دارند، از رنگ های مکمل استفاده می کنند. مثلا رنگ سبز پر رنگ در کنار سرمه ای، جذابیت خاصی به

سایت هایی با موضوعیت بازرگانی می دهد. و یا در طراحی سایت های کودکان، از رنگ های خیلی شاد استفاده می شود.
به هر حال توجه به کارکرد کد رنگ ها در طراحی صفحات وب از اهمیت مهمی برخوردار است. در ادام این مطلب، فقط قصد یادآوری نوع

روان شناسی هر رنگ درمخاطبان از دید روان شناسان داریم و فعلا در مورد این که چه نوع رنگی برای چه سایتی مناسب است، صحبت

نمی کنیم. اگر چه این توضیحات، خود نیز بیان گر استنتاجات خوبی هستند که وب مسترها را در گرافیکسایت ، به خوبی هدایت می کند.
● یکبهترین رنگ نداریم!
در مدیریت نوین یکاصل پذیرفته شده وجود دارد که یکبهترین شیوه مدیریت در کار وجود ندارد. ترکیب و هماهنگی و استقرار یکنظام در

رنگ بندی صفحات وب نیز، چنین رویکردی دارد. تجربه و نوع علاقه و هنر web designer هست که سایتی را برای ما جذاب و سایتی

دیگر را next می کنیم. نکاتی که می بایست در زمان طراحی گرافیکی سایت در نظر داشته باشیم به شرح زیر هستند:
● اثر روان شناسی رنگ
قابلیت خواندن متون صفحات سایت. مثل سایت: (http://www.irna.com)
رنگ متمم رنگهای انتخابی برای پس زمینه، گرافیکها، لینکها و متون ( مثل سایت http://www.HiGrade.ir )
وجود تطبیق رنگی بین لوگوها و آرم های صفحات با رنگ بندی متون و مطالب به کار گرفته شده (مثل سایت http://www.karvarz.com )
وجه به نوع مخاطب و بازدیدکننده بخش های مختلف سایت.
سایتی مانند یاهو، که روزانه میلیون ها مخاطب دارد و از صدها بخش متنوع تشکیل شده است، برای هر بخش خود از یکچیدمان و رنگ

بندی خاصی در طراحی صفحات فعال، استفاده کرده است. مثلا بخش کودکان یاهو با بخش بازرگانی ان بسیار تفاوت دارد

● ۵ اصل مهم
۱) لیست زیر مشخصه هایی از رنگ ها را که هنگام طراحی باید مدنظر داشته باشید بیان میکند:
۲) رنگ ها اثر زیادی روی احساسات ما در ۹۰ ثانیه اول دیدن میگذارند.
۳) اثر رنگ میتواند بیننده را ترغیب به خرید یکجنس از شما کند.
۴) رنگ ها رفتار ما را در برابر یکموضوع فقط تشدید نمیکنند، بلکه اثر خود را کاملا در رفتار ما نشان میدهند.
ـ اثر گذاری رنگ در فرهنگ های مختلف گوناگون است!
۵) هر رنگ به تنهایی یکپیام مخصوص به چشم بیننده میفرستد.به قول مکلوهان، رسانه همان پیام است

روان شناسی رنگ ها
به طور کل، رنگ ها دارای خصیصه های خاصی هستند که در زیر به بخشی از این مولفه های موجود در رنگ ها اشاره شده است:

▪ سفید:
اشاره دارد به صداقت، پاکیزگی، صمیمیت، ملایمت و معاصر بودن چیزی. سفید بهترین رنگ برای پس زمینه وب است. در تجارت سفید

رنگ خستگی گیر و انرژی بخش است.
▪ سیاه:
اشاره دارد به ظرافت، قدرت، دلیری، شهامت، فریبندگی، شیطان، مهارت و باستان. مشکی برای رنگ متن روی یکپس زمینه روشن ایده آل

است. این رنگ بعنوان رنگ پس زمینه چشم را خسته میکند .
▪ قرمز:
توانایی، هیجان، احساسات شدید، سرعت، خطر و تهاجم. این رنگ از بیننده توجه به خود را طلب میکند. در تجارت بمعنی وام و بدهی است.

این رنگ شدید ترین رنگ احساس است و ضربان قلب و تنفس را تسریع میکند.
▪ آبی:
امنیت، اعتماد، مسیولیت پذیری، سرما، ایمان، وفاداری، وابستگی وجاه و جلال. آبی دومین رنگ عوام پسند است. در تجارت بمعنای ضمانت

مالی است.
▪ سبز:
تندرستی، فراوانی، حاصلخیزی، آزادی، شفا و بهبودی، طبیعت، پیشرفت، حسادت و خونسردی. در تجارت بیانگر مقام و ثروت است. این

رنگ در چشم ها راحت تر از همه دیده میشود.
▪ قهوه ای:
تاثیر گذاری، متانت، توانگری مالی و کمککننده بودن. قهوه ای رنگ کره خاکی ماست و در طبیعت بسیار فراوان است.
▪ خاکستری:
صمیمیت زیاد، اعتبار و نفوذ و عملی بودن. در تجارت بمعنای سنت گرایی است.
▪ صورتی:
ملایمت، شیرینی، ظرافت و زنانگی، خوب بودن، بی گناهی و پرورش کودک.
▪ بنفش:
وقار، معنویت، شاهانه بودن، عیش و نعمت، دارایی، اعتبار و نفوذ، سوگواری و مهارت. در تجارت بزرگ نشان دادن است. بنفش طرفداری

از سبکهای هنرمندانه است.
▪ نارنجی:
سرزندگی و شوخی، لذت و خوشگذرانی، تعادل گرمایی، تشویق کردن، چالاکی و نیرو، تحمل و بلند همتی.
▪ زرد:
نور خورشید، گرمی، خوشی، نامردی، ترسویی و حسادت. در تجارت درخواست از نوع روشنفکرانه است و برای تاکید نیز خوب است.

زرد باعث افزایش تمرکز شده، سوخت و ساز را زیاد میکند و سخت ترین رنگ برای چشم هاست.
▪ طلایی:
نشانگر گران بودن و پرستیژ است.
▪ نقره ای:
سرما، علمی بودن و اعتبار و پرستیژ است.

پس وقتی میخواهید رنگی انتخاب کنید باید درباره بازار نهایی کار خود بیاندیشید. چه احساساتی را میخواهید برانگیخته کنید؟ اول کمی

درباره چشم انداز احساسی هدفتان فکر کنید و نیز پیامی که از راه دید میخواهید منتقل کنید.
بعد رنگ خود را انتخاب کنید! توجه داشته باشید که گرافیکصفحات وب، امروزه نقش زیادی را در ارایه دکترین رفتار سازمانی الکترونیکی

مراکز رسانه ای غرب به مخاطبان در اختیار دارند و LOGO ،BANNER ،TIZER ها، فوق العاده در تحکیم مفاهیم به مخاطبان وبی موثر

هستند.
منبع: میکرو رایانه 
                                                                                                                    ویرایش وتلخیص :آکاایران


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

روانشناسی رنگ ها در طراحی وب شاسپرنگ , روانشتناسی رنگ وب محبوب بانوان , روانشناسی رنگ ها در طراحی وب , بهترین رنگ ها برای طراحی وب , روانشناسی در طراحی وب سایت , روانشناسی رنگ در طراحی وب , فلسفه رنگ ها در وب سایت , تاثیر رنگ در طراحی سایت , رنگ های همنشین طراحی وب , روانشناسی رنگ ها در وب , روانشناسی رنگ در وب , روانشناسی طراحی وب , رواشناسی رنگ در وب , رنگ ها در وب , رنگ های وب

گردآوری توسط بخش روانشناسی رنگها سایت آکاایران
تبلیغات