loading...

فنچها از حریفان قرمز رنگ اجتناب می‌کنند

محققان استرالیایی اعلام کردند فنچها به صورت ذاتی و نه اکتسابی، از حریفان خود که در بدن آنها رنگ قرمز دیده شود به شدت واهمه داشته و از آنها اجتناب می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، انجام ده ها آزمایش نشان می دهد که رنگ قرمز در اکثر جاندارن باعث ایجاد ترس در رقیب می شود و در انسانها پوشیدن لباس قرمز رنگ باعث افزایش شانس در برد رقابتهای ورزشی می شود. مطالعات جدید همچنین نشان می دهد رنگ قرمز با پرخاشگری و سلطه جویی در ماهی ها، خزندگان و پرندگان در ارتباط است. اما اکتسابی بودن یا ذاتی بودن این تاثیر و ترس از رنگ قرمز پدیده ای است که برای مدتها ناشناخته باقی مانده بود...

فنچها از حریفان قرمز رنگ اجتناب می‌کنند - آکا

محققان دانشگاه مک کوار این سئوال را بر روی فنچهای گلدین مورد آزمایش قرار دادند. سر این فنچها در سنین بلوغ از پرهای سیاه یا قرمز رنگ پوشیده می شود که این پدیده از ویژگی های ژنتیکی این پرندگان است. پرنده های سرقرمز پرخاشگر و سلطه جو  بوده و پرندگان دیگر از نزدیکی به آنها اجتناب می کنند.


به منظور آزمایش تاثیر رنگ قرمز، دانشمندان رقابتی را میان فنچهای گلدین جوان که رنگ پرهای سر در آنها هنوز تغییر نکرده و خاکستری است، برگزار کردند. در ابتدا فنچهایی که پدر و مادر آنها سر سیاه بوده و از نظر ژنتیکی از پرهای قرمزی برخوردار بودند و سپس فنچهایی که سر سیاه بوده و پدر و مادر آنها پرهای قرمز رنگ داشتند به صورت جداگانه رشد داده شدند. گروهی دیگر از فنچها با خصوصیات ژنتیکی کاملا متناسب با پدر و مادر پرورش داده شدند.

در منازعه ای که میان پرنده های جوان بر سر غذا برگزار شد، ابعاد بدن بر خصوصیات ژنتیکی غلبه کرده و برنده را تعیین می کرد. سپس این پرندگان جوان در کنار پرندگان بالغ قرار گرفته و به تدریج رنگ پرهای آنها به قرمز، مشکی و آبی تغییر کرد.

پس از بالغ شدن پرندگان، منازعه ای دیگر میان پرندگان گرسنه برگزار شد و پس از آن محققان با استفاده از اندازه گیری سطح فشار خون، میزان استرس وارد شده بر روی هر یک از پرنده ها را تعیین کردند. نتایج نشان داد پرندگانی که سرهای قرمز رنگ دارند در 81.5 درصد از منازعات پیروز میدان بودند و در برابر پرندگانی که با فنچهای سرقرمز مبارزه می کردند نسبت به زمانی که با پرنده هایی با رنگهای سیاه و آبی به مبارزه می پرداختند 57.6 درصد بیشتر استرس را تحمل می کردند.


بر اساس گزارش نیچر، چگونگی پیروزی سر قرمزها در این آزمایش بسیار جالب توجه است: پیروزی این پرندگان به دلیل پرخاشگری ناگهانی نیست بلکه رقبا به راحتی از سر راه آنها کنار می روند! نتایج این آزمایشها نشان می دهد پرندگان به دلیل اینکه ترس را تجربه کرده اند از فنچهای سر قرمز نمی ترسند بلکه این پرندگان به صورت ذاتی آگاهند که باید از فنچهای سرقرمز پرهیز کنند.

تا کنون نمونه های بیشماری ارائه شده است که نشان داده رنگ قرمز از سیگنالهای ذاتی و نهانی پرخاشگری است اما محققان دانشگاه مک کواری برای اولین بار به صورت آزمایشی این حقیقت را به اثبات رساندند.

امری که همچنان مبهم باقی خواهد ماند دلیل القا ترس از رنگ قرمز به جانداران است. رنگهای آبی و سفید معمولا به عنوان رنگهای اخطار دهنده در گیاهان دیده می شوند و در جانوران، این رنگ قرمز تشخیص داده است. به همین دلیل بروز ترس ذاتی از رنگ قرمز تحت تاثیر انتخاب طبیعی بسیار شگفت انگیز است.
 
ویرایش وتلخیص:آکاایران
 
 
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دستشویی به رنگ قرمز , اجتناب السیات

گردآوری توسط بخش روانشناسی رنگها سایت آکاایران


تبلیغات