آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

آکاایران: آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان

آکاایران: یک کاردستی ساده و آسان برای آموزش به کودکان

 

به گزارش آکاایران: وسایل مورد نیاز برای ساخت این کاردستی

کاغذ کاردستی سفیدرنگ
مقوا
خمیر بازی
سرپوش بطری پلاستیکی
چوب
نی نوشیدنی رنگی
مهره ی پلاستیکی بزرگ
رنگ
قلمو
پرگار
مداد
خط کش
چسب مایع سفید
قیچی
نوار چسب
پولک، استیکر،اکریل و شکل های فومی

دستورالعمل
1- یک دایره ی بزرگ به قطر 30 سانتی متر روی کاغذ سفید کاردستی بکشید.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

2- دایره را مطابق شکل به 7 قسمت مساوی تقسیم کنید. حالا شما شکلی شبیه یک چرخ یا پیتزا دارید.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

3- یک برش روی یک پره ی چرخ ایجاد کنید.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

4. تکه ی بریده شده را به قسمت پشت لبه ی همجوار تا کنید. حالا شما پیتزایی دارید که یک برش آن کم است.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

5- حالا باید چرختان را رنگ کنید.

6 رنگ آماده کنید. از سه رنگ اصلی قرمز و زرد و آبی و سه رنگ فرعی نارنجی و سبز و بنفش استفاده کنید.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

6- حالا چرختان را رنگ کنید. شما متوجه شدید رنگ های چرختان همان رنگ های موجود در رنگین کمانند؟

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

7- برای دسته ی چترتان از دو تکه چوب استفاده کنید که به کمک نوارچسب به هم متصل شده اند.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

8- به کمک چسب حرارتی انتهای چوب را داخل سرپوش پلاستیکی بچسبانید.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

9- سرپوش پلاستیکی را از خمیر بازی پر کنید تا چوب در جایش ثابت شود.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

10- یک نی رنگی را وارد چوب کنید طوری که نی به قسمت سرپوش برسد.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

11- یک دایره به قطر 12.5 سانتی متر از مقوا جدا کنید. یک سوراخ در مرکز آن به کمک پانچ ایجاد کنید.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

12- چوب را از مرکز دایره بگذرانید تا به به قسمت بالایی نی برسد.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

13. چرخ رنگی تان را بعد از خشک شدن با اکریل رنگی و استیکر و هر چه دوست دارید تزیین کنید.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

14- لبه ی رنگ نشده ی چرخ رنگی تان را باز کنید و سطح کامل آن را با چسب بپوشانید.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

15- چرخ رنگی تان را بوسیله ی همپوشانی لبه ی رنگ نشده پشت لبه ی همجوار به شکل مخروطی تبدیل کنید.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا
16- چوب را از میان سر مخروط چرخ رنگی عبور دهید. بخش کوچکی از چوب باید از قسمت بالای چتر خارج شود.. اگر چوبتان خیلی بلند است می توانید آن را کوتاه کنید.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا
17- یک مهره ی بزرگ یا یک توپ خمیری کوچک به چوب خارج شده از چتر وصل کنید.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا
کاردستی شما آمده شده. امیدوارم از ان لذت برده باشید.

آموزش کاردستی چتر رنگی برای کودکان -آکا

 

 

 

.

منبع :

تبلیغات