رفتارهای پرخاش  جویانه در کودکان -آکارفتارهای پرخاش  جویانه در کودکان -آکا

آکاایران: رفتارهای پرخاش جویانه در کودکان

آکاایران: دلیل رفتارهای پرخاش جویانه در کودکان

پژوهشی نوین نشان می دهد احتمال بروز رفتارهای پرخاش جویانه در کودکان سه ساله ای که زیاد تلویزیون تماشا می کنند، بیشتر است.

رفتارهای پرخاش جویانه در کودکی می تواند تبدیل به یک مشکل جدی برای پدر و مادرها، آموزگاران و پرستاران کودکان شود و به بروز مشکلات جدی در آینده بی انجامد، مشکلاتی مانند بزهکاری در نوجوانی، خشونت و رفتارهای تبهکارانه در بزرگسالی.

بعد از موسیقی، تلویزیون مهمترین رسانه ای است که کودکان پیش از رسیدن به سه سالگی با آن در تماس هستند.

اگرچه کارشناسان بهداشت کودکان پیشنهاد می کنند که برای کودکان زیر ۲ سال از هیچ رسانه تصویری استفاده نشود، اما بررسی ها تلاش می کنند که این گروه سنی خیلی زیاد پای تلویزیون می نشینند.

کارشناسان بهداشت کودکان به پدر و مادرها و مربیان کودکان پیشنهاد می کنند که خیلی کم به کودکان اجازه تماشای تلویزیون بدهند.

.

منبع :


تبلیغات