loading...
با فرزندمان توافق می کنیم -آکا

آکاایران: با فرزندمان توافق می کنیم

آکاایران: برای نمونه، فرض کنیم با فرزندمان توافق می کنیم که همیشه اتاقش را مرتب نگه دارد و او نیز قول می دهد در انجام تعهداتش کوشا باشد ولی بعد از چندروز، متوجه می شویم به قولش عمل نکرده و اتاقش هم چنان نامرتب است.

به گزارش آکاایران: ما نیز فاقد آن که زود عصبانی یا احساساتی شویم و به شخصیت او حمله کنیم یا به عبارتی، خود را در یک موقعیت برتر فرض کنیم و او را محاکمه و محکوم کنیم، در کمال خونسردی و آرامش، تمام فکر خود را به مشکلی که پیش آمده متمرکز می کنیم و می پرسیم:

«چه اتفاقی برایت افتاده که نتوانستی اتاقت را مرتب کنی؟!» این رفتار بی طرفانه ی ما باعث می شود فرزندمان، خود را در یک موقعیت برابر احساس کند و فاقد احساس ترس و نگرانی، به علت مسأله و چگونگی آن بیندیشد.

برای نمونه ممکن است بگوید: «فراموش کردم» و یا «کار واجبی پیش آمد که ترجیح دادم آن را انجام دهم.» سؤال های منطقی و بی طرفانه، به فرزندان مان کمک می کند تا در مورد عواملی که باعث انجام ندادن کار شده، بیندیشند و در جهت رفع آن ها تلاش کنند.

نکته هایی که ما پدر و مادران در مذاکره با فرزند مان باید توجه داشته باشیم، عبارتند از:

– فرزندمان را از مسأله و مذاکره جدا کنیم

برای نمونه، وقتی دروغی می گوید، به جای این که به او بگوییم: «خیلی بچه ی بدی هستی» و به شخصیت او حمله کنیم و باعث احساس شرمساری و گناه در او شویم، می توانیم چنین بگوییم: «من از عملی که انجام دادی یا دروغی که گفتی، احساس خوبی ندارم و از این مسأله احساس ناراحتی می کنم.»

این رفتار ما باعث می شود فرزندمان، دلیل ناراحتی مان را بپرسد. در این صورت است که می توانیم دلیل های اشتباه کارهایش را روشن کنیم و او را در جهت مسیر درست و اصولی راهنمایی کنیم چراکه در غیر این صورت، فرزندمان حالت دفاعی به خود می گیرد و پیشنهادهای ما را نمی پذیرد.

– عقیده ها و احساسات فرزندمان را از نگاه خودِ او ببینیم و درک کنیم نه از نقطه نظر خودمان

برای نمونه، وقتی فرزندمان احساساتش را بیان می کند، ما نباید خود را با او مقایسه کنیم و به احساساتش اعتنایی کنیم چراکه ممکن است از نظر او، موضوعی جالب و قابل توجه باشد و از این که از جانب دیگران درک می شود، احساس خوبی کند و توجه ما ممکن است به او کمک کند تا همیشه احساساتش را با ما درمیان بگذارد.

.

منبع :تبلیغات