فرزندان طلاق بیشتر به خودکشی فکر می کنند

آکاایران: فرزندان طلاق بیشتر به خودکشی فکر می کنند

آکاایران: نتایج یک بررسی آماری نشان می دهد افرادی که در کودکی، والدین آنها از هم جدا شده اند و فرزندان طلاق هستند، بیشتر گرایش به خودکشی دارند. در این مطالعات متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه تورنتو روی 6 هزار و 647 فرد بالغ مطالعه کردند که 695 نفر از آنها وقتی والدینشان طلاق گرفته بودند کمتر از […]

نتایج یک بررسی آماری نشان می دهد افرادی که در کودکی، والدین آنها از هم جدا شده اند و فرزندان طلاق هستند، بیشتر گرایش به خودکشی دارند.

در این مطالعات متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه تورنتو روی 6 هزار و 647 فرد بالغ مطالعه کردند که 695 نفر از آنها وقتی والدینشان طلاق گرفته بودند کمتر از 18 سال سن داشتند.

هلت دیلی نیوز، این متخصصان دریافتند که تاثیر طلاق والدین روی فرزندان دختر و پسر متفاوت است. در فرزندان پسر گرایش به خودکشی و افکار خودکشی سه برابر بیشتر از سایر همسالان و در فرزندان دختر این قبیل افکار 83 درصد بیشتر است.

بعلاوه ارتباط بین طلاق و افکار خودکشی بویژه در مردانی شدیدتر است که با استرس های دوران کودکی مثل سوء رفتارهای جسمی، اعتیاد والدین و بیکاری والدین مواجه بوده اند.
این یافته در مجله «مطالعات روانپریشی» به چاپ رسیده است.

.

منبع : persianv.com

تبلیغات