بجه های شاد و دوست داشتنی
کمی به بچه ها سواری بدهید! می توانید او را روی دوشتان دور خانه بگردانیدو آنها را شاد کنید بجه های شاد و دوست داشتنی
در جنگل یا پارکی نزدیک خانه، با بچه ها پیاده روی کنید.بچه ها در کنار شما بودن را د وست دارند و شاد می شوند.

 

 

 بجه های شاد و دوست داشتنی
خودتان دوچرخه سواری را به بچه ها یاد بدهید.

 

 

 بجه های شاد و دوست داشتنی
ستاره ها و پرتاب شهاب ها را تماشا کنید.اول یا دوم اردیبهشت، اوایل مرداد و اواخر آبان می توانید پرتاب شهاب ها را در آسمان ببینید.

 

 

 بجه های شاد و دوست داشتنی
فرزندانتان را به محلی ببرید که در آن بزرگ شده اید. حتی اگر لازم است که به شهر دیگری سفر کنید،این کار را انجام دهید.

 

 

 بجه های شاد و دوست داشتنی
آنها را به یک کارخانه شکلات سازی یا آشپزخانه یک قنادی ببرید.

 

 

 بجه های شاد و دوست داشتنی
خواب هایتان را برای یکدیگر تعریف کنید.

 

 

 بجه های شاد و دوست داشتنی
در روزهای پیروزی انقلاب یا جشن های دیگر، بچه ها را به خیابان ببرید تا آتش بازی و شادی مردم را ببینند.

 

 

 بجه های شاد و دوست داشتنی
در صورت امکان، در یکی از گردش های علمی یا دیگر فعالیت های گروهی مدرسه، بچه ها را همراهی کنید.

 

 

 بجه های شاد و دوست داشتنی
کتابی را که خودتان در بچگی دوست داشتید، برای فرزندتان بخوانید. و کودکتان را شاد کنید.

 

 

با انجام اینگونه کارها بچه هایتان را شاد و شاد و شادتر کنید.

 

 

 

شاد کردن کودکان, شاد کردن بچه ها, بچه های شاد, شادی بچه ها شاد کردن کودکان, شاد کردن بچه ها, بچه های شاد, شادی بچه ها


مرتبط با والدین و کودکان