آیا فرزند باهوش می خواهید ؟ قسمت اول

انتخاب همسر از چند جهت در رشد هوشی کودک مهم می باشد.

آیا فرزند باهوش می خواهید ؟ قسمت اول
ژنتیک

هوش و توانایی ذهنی از مواردی است که هم به ژنتیک بستگی دارد و هم تحت تأثیر محیط قرار می گیرد. هنگام ازدواج باید توجه کرد، که با کسی ازدواج صورت گیرد که از نظر هوش و فهم در سطح پایینی نباشد. به این نکته در روایات اسلامی اشاره شده است.


حضرت صادق(ع): « بر حذر باشید از این که با زن احمق ازدواج کنید . همانا مصاحبت با او بلا و گرفتاری است و اولادی ضایع به وجود می آید.»


رسول اکرم(ص): « نگاه کنید و ببینید در چه چیزی فرزند خود را قرار می دهید، پس همان ریشة خانوادگی خود را باز می یابد.» به نقل از رتبطة وراثت و تربیت نوشتة احمد مطهری البته این موضوع در مورد مرد احمق هم می باشد ولی از آنجایی که نقش مادر مهم تر است در این حدیث روی مادر تدکید شده است. مادر علاوه بر ژنتیک، محیط رشد در دوران جنینی نوزاد را فراهم می کند و از نظر تربیت هم دارای نقشهایی است که از عهدة پدر بر نمی آید. این موارد در قسمتهای بعدی توضیح داده می شود.


آیا فرزند باهوش می خواهید ؟ قسمت اول
ازدواج فامیلی


ازدواج فامیلی از طریق ژنتیک در رشد کودک تأثیر دارد. هر فردی از جامعه چند ژن نامطلوب دارد که به صورت نهفته می باشد. در صورتی که افرادی با هم ازدواج کنند که ژنهای نامطلوب مشابهی دارند، صفت نامطلوب در آنها به وجود می آید. افراد فامیل ژنهای مشابه بیشتری دارند و بنابراین احتمال پیدایش خصوصیات نامطلوب در کودکان حاصل از ازدواج فامیلی بیشتر است. این موضوع در مورد صفات خوب هم صحیح است، یعنی ممکن است ازدواج فامیلی باعث تولد کودک بسیار قوی یا فوق العاده باهوش شود. به هر حال احتیاط بر این است که ازدواج فامیلی انجام نشودو یا پیش از این گونه ازدواجها مشاورة ژنتیک صورت گیرد.


پیامبر اکرم(ص): « با بستگان نزدیک ازدواج نکنید که فرزند ضعیف بوجود می آید.»


آیا فرزند باهوش می خواهید ؟ قسمت اول
سطح تحصیلات و معلومات


هر یک از زن و مرد باید در حدّی تحصیل کرده باشند که بتوانند معلوماتی در مورد تربیت فرزند کسب کنند. بسیاری از موارد که باعث رشد هوشی کودک می شود نیاز به میزان مشخصی از سواد دارد. به طور مثال پدر و مادر باید بتوانند برای کودک خود کتاب بخوانند، شعر بگویند، جواب سؤالات را بدهند و.... هنگام ازدواج به سطح تحصیلات و میزان معلومات همسر خود توجه کنید.

آیا فرزند باهوش می خواهید ؟ قسمت اول
هماهنگی و توافق


وجود هماهنگی و توافق بین زن و مرد باعث می شود تا محیط خانه به مکانی امن و راحت تبدیل شود. چنین محیطی نقش بسیار مهمی در پرورش هوشی کودک دارد. خانه های پر از جنجال و جنگ و دعوا سلامتی روانی و احساس امنیت کودک را به خطر می اندازد، این موضوع سبب می شود که حتی اگر کودک تیز هوش هم باشد، نتواند از توانایی خود استفاده نماید.


علاوه بر این موضوع، در چنین خانواده هایی فرصت و حوصلة کافی جهت تربیت فرزند، به خصوص پرورش هوش او، نمی باشد. بنابراین سعی کنید به گونهای ازدواج کنید که توافق و تفاهم متقابل بین شما برقرار باشد.


آیا فرزند باهوش می خواهید ؟ قسمت اول
انجام آزمایشات پیش از ازدواج


قبل از اقدام جهت ازدواج آزمایشات کامل انجام دهید. اگر به دلیل انجام ندادن آزمایشات فرزند شما دچار مشکلاتی مانند تالاسمی، سل، پدر معتاد و... شود، پرورش هوشی او بسیار مشکل می شود و در بعضی موارد این کار غیر ممکن است.


آیا فرزند باهوش می خواهید ؟ قسمت اول
سن ازدواج


سن ازدواج از این نظر مهم است که سن بچه دار شدن را تعیین می کند.


کم بودن و بیش از حد زیاد بودن سن هنگام بچه دار شدن، احتمال مشکلات کودک را زیاد می کند. یکی از این مشکلات کم بودن میزان هوش می باشد.


بهترین سن برای بچه دار شدن در دختران 20 تا 25 سالگی و برای پسران 25 تا 30 سالگی می باشد. البته بعد از این سنین تا 15 الی 20 سال دیگر هم خطرات بچه دار شدن کمتر است و بعد از آن احتمال خطرات به شدت افزایش می یابد.


جهت ازدواج موفق به راهنمایی دیگران گوش دهید و از آنها مشورت بخواهید. مخصوصاً با والدین خود مشورت کنید. کتابهایی که در مورد ازدواج، انتخاب همسر، ویژگیهای همسر و.... نوشته شده اند را به دقت بخوانید.

و ادامه دارد ......

آیا فرزند باهوش می خواهید ؟ قسمت اول

کودکان باهوش, کودک باهوش, فرزند باهوش, بچه های باهوش, آیا فرزند باهوش می خواهید کودکان باهوش, کودک باهوش, فرزند باهوش, بچه های باهوش, آیا فرزند باهوش می خواهید


مرتبط با والدین و کودکان

  • نظرات هربارت در باب تعلیـــم و تربیــت
  • نرس کودک از دکتر

تبلیغات