بهترین لالایی نوزادان کشف شد - آکا,بهترین لالایی, لالایی, لالایی گفتن,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان

پژوهشگران انگلیسی به تازگی دریافته‌اند موسیقیهای پخش شده در زمان جنینی نوزادان در سال نخست تولدشان بهترین لالایی هنگام خوابشان است.


به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کی‌اس‌ال نیوز، نوزادان بلافاصله پس از آغاز زندگی‌ به تمامی صداهایی که در دوران جنینی‌شان شنیده‌اند عکس‌العمل نشان می‌دهند و گاه دچار آرامش و گاه دچار پریشانی می‌شوند.در این تحقیق مشخص شده است که والدینی که در زمان جنینی‌ فرزندشان به موسیقی خاصی گوش داده‌اند در سال نخست پس از تولد کودکشان شاهد عکس‌العملهای نوزاد به همان موسیقی خاص خواهند بود و می‌توانند با کمک همان موسیقی کودکشان را آرام کنند.پژوهشگران انگلیسی همچنین متوجه شده‌اند که والدین این نوزادان با پخش این موسیقیها نه تنها می‌توانند روحیه کودکانشان را شاد نگه‌دارند بلکه تعداد دفعات بیخوابی‌های زمان نوزادی‌ فرزاندشان را نیز کاهش دهند.

بهترین <a style='color:#000' title='لالایی' href='http://www.akairan.com/koodak/tarbiat1/22813.html'>لالایی</a>, <a style='color:#000' title='لالایی' href='http://www.akairan.com/koodak/tarbiat1/22813.html'>لالایی</a>, <a style='color:#000' title='لالایی' href='http://www.akairan.com/koodak/tarbiat1/22813.html'>لالایی</a> گفتن,<a style='color:#000' title='لالایی' href='http://www.akairan.com/koodak/tarbiat1/22813.html'>لالایی</a> برای کودک , کودکان, <a style='color:#000' title='روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودک</a>ان بهترین <a style='color:#000' title='لالایی' href='http://www.akairan.com/koodak/tarbiat1/22813.html'>لالایی</a>, <a style='color:#000' title='لالایی' href='http://www.akairan.com/koodak/tarbiat1/22813.html'>لالایی</a>, <a style='color:#000' title='لالایی' href='http://www.akairan.com/koodak/tarbiat1/22813.html'>لالایی</a> گفتن,<a style='color:#000' title='لالایی' href='http://www.akairan.com/koodak/tarbiat1/22813.html'>لالایی</a> برای کودک , کودکان, <a style='color:#000' title='روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودک</a>ان


مرتبط با والدین و کودکان

  • مامان بگم ساعت چنده !!!
  • نظرات هربارت در باب تعلیـــم و تربیــت
  • مامان جون، دستم اُوخ شده!
  • نرس کودک از دکتر

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات