نشانه‌های نیاز کودک به خواب - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نشانه‌های نیاز کودک به خواب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نماییدنشانه‌های نیاز کودک به خواب
,نشانه های خواب کودک, زمان خواب کودکان, روانشناسی کودکان,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان

کودکان هر روز نیاز به مقدار زیادی خواب دارند تا کارکرد خوبی داشته باشند و انرژی شان را بازیابند.

برای اینکه اطمینان حاصل شود که کودک شما به مقدار کافی خوابیده است، باید به رفتارهای او و نشانه‌های هشداردهنده نیاز او به چرت زدن یا زودتر به خواب رفتن توجه داشته باشید.


اینها شواهدی هستند که نشان می‌دهند که کودک شما نیاز به خواب بیشتر دارد:خواب‌آلودگی در طول روز.


تحریک‌پذیرشدن یا ناراحتی کودک در اواخر عصر.


نشانه‌های پرخاشگری، بی‌صبری، جنب و جوش بیش از حد یا بی‌توجهی.


اشکال در تمرکز یا انجام تکلیف‌های خانه.

نشانه های خواب کودک ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زمان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/success1/time-management.html'>زمان</a></strong> خواب کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودکان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودکان</a></strong>, رفتارهای کودک, خواب‌آلودگی, ناراحتی کودک, نشانه‌های <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پرخاشگری در کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/raftari1/23482.html'>پرخاشگری در کودکان</a></strong> نشانه های خواب کودک ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زمان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/success1/time-management.html'>زمان</a></strong> خواب کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودکان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودکان</a></strong>, رفتارهای کودک, خواب‌آلودگی, ناراحتی کودک, نشانه‌های <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پرخاشگری در کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/raftari1/23482.html'>پرخاشگری در کودکان</a></strong>
نشانه‌های نیاز کودک به خواب گردآوری توسط بخش روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات