منشاهای احتمالی استرس دوران کودکی - آکامنشاهای احتمالی استرس دوران کودکی
,کودکان, استرس در کودکان, استرس دوران کودکی,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان

کودکان اغلب حتی بدون فشار زندگی بزرگسالی، تحت استرس قرار می‌گیرند استرس در کودکان مانند بزرگسالان باید مورد توجه قرار گیرد. منشاهای احتمالی استرس دوران کودکی اینها هستند:

ـ درگیری در فعالیت‌‌های بیش از حد در مدرسه و بیرون از آن.

ـ ناکافی بودن زمان بازی.

ـ جنگ و دعوای مکرر والدین و سازش نداشتن آ‌نها با هم.

ـ دیدن تصاویر خشونت‌آمیز در تلویزیون در مورد جنگ، تروریسم و بلایای طبیعی.

ـ از دست دادن فرد مورد علاقه.

منبع:همشهری آنلاین

<em>کودک</em>ان, <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='استرس در کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/raftari1/23366.html'><strong>استرس در کودکان</a></strong>, استرس دوران <em>کودک</em>ی, استرس, منشاهای استرس در <em>کودک</em>ی, منشاهای استرس, بازی, جنگ و دعوای مکرر والدین, دیدن <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تصاویر' href='http://www.akairan.com/foto-aka/fun/2013333393.html'><strong>تصاویر</a></strong> خشونت‌آمیز <em>کودک</em>ان, <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='استرس در کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/raftari1/23366.html'><strong>استرس در کودکان</a></strong>, استرس دوران <em>کودک</em>ی, استرس, منشاهای استرس در <em>کودک</em>ی, منشاهای استرس, بازی, جنگ و دعوای مکرر والدین, دیدن <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تصاویر' href='http://www.akairan.com/foto-aka/fun/2013333393.html'><strong>تصاویر</a></strong> خشونت‌آمیز


مرتبط با والدین و کودکان

  • نظرات هربارت در باب تعلیـــم و تربیــت
  • نرس کودک از دکتر
منشاهای احتمالی استرس دوران کودکی گردآوری توسط بخش روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان سایت آکاایران
تبلیغات