دوران کودکی

کودکان اغلب حتی بدون فشار زندگی بزرگسالی، تحت استرس قرار می‌گیرند استرس در کودکان مانند بزرگسالان باید مورد توجه قرار گیرد. منشاهای احتمالی استرس دوران کودکی اینها هستند:

ـ درگیری در فعالیت‌‌های بیش از حد در مدرسه و بیرون از آن.

ـ ناکافی بودن زمان بازی.

ـ جنگ و دعوای مکرر والدین و سازش نداشتن آ‌نها با هم.

ـ دیدن تصاویر خشونت‌آمیز در تلویزیون در مورد جنگ، تروریسم و بلایای طبیعی.

ـ از دست دادن فرد مورد علاقه.

منبع:همشهری آنلاین

کودکان, استرس در کودکان, استرس <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تأثیر دوران کودکی بر شخصیت ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/201531242311.html'>دوران کودکی</a></strong>, استرس, منشاهای استرس در کودکی, منشاهای استرس, بازی, جنگ و دعوای مکرر والدین, دیدن تصاویر خشونت‌آمیز کودکان, استرس در کودکان, استرس <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تأثیر دوران کودکی بر شخصیت ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/201531242311.html'>دوران کودکی</a></strong>, استرس, منشاهای استرس در کودکی, منشاهای استرس, بازی, جنگ و دعوای مکرر والدین, دیدن تصاویر خشونت‌آمیز


مرتبط با والدین و کودکان

  • نظرات هربارت در باب تعلیـــم و تربیــت
  • نرس کودک از دکتر
تبلیغات