منشاهای احتمالی استرس دوران کودکی

کودکان اغلب حتی بدون فشار زندگی بزرگسالی، تحت استرس قرار می‌گیرند استرس در کودکان مانند بزرگسالان باید مورد توجه قرار گیرد. منشاهای احتمالی استرس دوران کودکی اینها هستند:

ـ درگیری در فعالیت‌‌های بیش از حد در مدرسه و بیرون از آن.

ـ ناکافی بودن زمان بازی.

ـ جنگ و دعوای مکرر والدین و سازش نداشتن آ‌نها با هم.

ـ دیدن تصاویر خشونت‌آمیز در تلویزیون در مورد جنگ، تروریسم و بلایای طبیعی.

ـ از دست دادن فرد مورد علاقه.

منبع:همشهری آنلاین

کودکان, استرس در کودکان, استرس دوران کودکی, استرس, منشاهای استرس در کودکی, منشاهای استرس, بازی, جنگ و دعوای مکرر والدین, دیدن تصاویر خشونت‌آمیز کودکان, استرس در کودکان, استرس دوران کودکی, استرس, منشاهای استرس در کودکی, منشاهای استرس, بازی, جنگ و دعوای مکرر والدین, دیدن تصاویر خشونت‌آمیز


مرتبط با والدین و کودکان

  • نظرات هربارت در باب تعلیـــم و تربیــت
  • نرس کودک از دکتر

تبلیغات