کم رویی

اگر کودکی دارید که خجالتی است ، راههای زیادی برای از بین بردن خجالت وی به صورت منطقی و ظریف دارید. به عنوان مثال : با کودکان همسن فرزند خود هم صحبت شوید و در بازی های آنها شریک شوید.

اگر کودک شما نخواهد صحبت کند و یا در بازی شرکت کند ، نگران نشوید. شما و هر کاری که شما با بچه ها انجام دهید که منجر به پاسخ خوب بچه ها شود، به عنوان الگویی است که اجتماعی رفتار کردن را نشان می دهد. شما در ضمن به کودک خود نشان می دهید که چگونه با دیگران ارتباط برقرار کند.

کمرویی کودکان خجالتی با برقراری ارتباط بیشتر با افراد ناآشنا ، سریعتر کاهش خواهد یافت. با این وجود مواجه سازی اگر به صورت تدریجی باشد ، بهترین نتیجه را خواهد داشت. در هر زمان اجازه دهید که کودک با موقعیت ها و افراد درگیر شود ، قبل از اینکه شما کودک را برای ارتباط ، تحت فشار قرار دهید.

کمک کنید که اعتماد به نفس کودک در یک موقعیت زمانی جدید به صورت تدریجی افزایش یابد و این موقعیت می تواند یک فروشگاه مورد علاقه وی باشد که کودک به طور تدریجی شروع به دادن سفارش خود می کند و همچنین می تواند یک زمین بازی محلی باشد که کودک بالاخره از کودکی که اغلب او را در آنجا دیده است ، اسمش را می پرسد. کودکان خجالتی را بیشتر در معرض کودکان کوچکتر قرارداده و در صورت امکان کودک را در معرض انواع موقعیت ها و افراد قرار دهید تا به تدریج بیشتر و اجتماعی تر عمل کند.

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پایه ریزی عزت نفس خود (درمان کمرویی) ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/201493233221.html'>کم رویی</a></strong> بچه ها, کودک خجالتی, مقابله با <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پایه ریزی عزت نفس خود (درمان کمرویی) ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/201493233221.html'>کم رویی</a></strong> بچه ها, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اعتماد به نفس، اعتماد به نفس چیست و چگونه آن را افزایش دهیم؟ ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/13656.html'>اعتماد به نفس</a></strong> کودک, خجالت, کودکان خجالتی, کودک خجالتی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نکات بسیار مهم برای رفتار صحیح با کودکان ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/17538.html'>برخورد با کودک</a></strong> خجالتی,کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودکان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودکان</a></strong>, تعلیم و تربیت کودکان, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, قصه کودکان <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پایه ریزی عزت نفس خود (درمان کمرویی) ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/201493233221.html'>کم رویی</a></strong> بچه ها, کودک خجالتی, مقابله با کم رویی بچه ها, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اعتماد به نفس، اعتماد به نفس چیست و چگونه آن را افزایش دهیم؟ ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/13656.html'>اعتماد به نفس</a></strong> کودک, خجالت, کودکان خجالتی, کودک خجالتی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نکات بسیار مهم برای رفتار صحیح با کودکان ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/17538.html'>برخورد با کودک</a></strong> خجالتی,کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودکان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودکان</a></strong>, تعلیم و تربیت کودکان, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, قصه کودکان


مرتبط با والدین و کودکان

  • با کودکان لوس چگونه برخورد کنیم؟
  • نرس کودک از دکتر
  • نظرات هربارت در باب تعلیـــم و تربیــت
  • با کوچولوها چگونه رفتار کنیم؟
  • بچه ات را کتک نزن!!!
  • شیوه های تعلیم و تربیت کودکان
  • مامان بگم ساعت چنده !!!
  • مامان جون، دستم اُوخ شده!

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

راهی برای از بین بردن کمرویی بچه

تبلیغات