شیوه‌های برطرف‌کردن ترس کودکان - آکاشیوه‌های برطرف‌کردن ترس کودکان
,ترس کودکان, ترسیدن کودک, مقابله با ترس کودک,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان

هنگامی که کودکان دچار ترس یا اضطراب می‌شوند، مهم است که به آنها بیاموزید که چگونه با این عواطف کنار بیایند، تا بعدها در زندگی‌شان بهتر بتوانند با چنین احساساتی مواجه شونداین نکات را در مواجهه با ترس یا اضطراب کودکان رعایت کنید:درک کنید که ترس کودک‌ احساسی واقعی و موجه، و نیز سالم و به عبارت دیگر سودمند است.طوری رفتار نکنید که گویی که ترسیدن کودک غلط یا ابلهانه است. در عوض به کودک‌تان کمک کنید که بر ترس غلبه کند.کودک‌تان را ترغیب نکنید که از چیزی که می‌ترسد، اجتناب کند، در عوض به آرامی به کودک‌تان کمک کنید تا با ترس‌هایش‌ کنار بیاید، و به او امکان دهید تا به تدریج با چیزی که او را می‌ترساند، روبرو شود.


شیوه‌هایی را به کودک‌تان بیاموزید تا شجاعت و اعتماد به نفسش را تقویت کند.به کودک‌تان فنون آرامش‌‌بخشی را بیاموزید تا در هنگامی که ترسیده‌ است، آنها را به کار ببندد. کودک‌تان را وادارید که جایی آرامش‌بخش و شاد را به تصور درآورد.

<strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='ترس کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/24183.html'><strong>ترس کودکان</a></strong>,ترسیدن <em>کودک</em>,مقابله با <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='ترس کودک' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/24183.html'><strong>ترس کودک</a></strong>,ترس یا اضطراب <em>کودک</em>,اضطراب <em>کودک</em>,مقابله با ترس یا اضطراب <em>کودک</em>ان,شیوه‌های برطرف‌کردن <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='ترس کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/24183.html'><strong>ترس کودکان</a></strong>,ترسیدن <em>کودک</em> در شب,غلبه بر <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='ترس کودک' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/24183.html'><strong>ترس کودک</a></strong>,<strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='ترس کودک' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/24183.html'><strong>ترس کودک</a></strong> از مدرسه,<em>کودک</em>ان, <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'><strong>روانشناسی کودک</a></strong>ان, <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تعلیم و تربیت' href='http://www.akairan.com/koodak/tarbiat1/2012924221933.html'><strong>تعلیم و تربیت</a></strong> <em>کودک</em>ان, <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تغذیه کودکان' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'><strong>تغذیه کودکان</a></strong>,بیماری های <em>کودک</em>ان و راه درمان آن, قصه <em>کودک</em>ان <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='ترس کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/24183.html'><strong>ترس کودکان</a></strong>,ترسیدن <em>کودک</em>,مقابله با <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='ترس کودک' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/24183.html'><strong>ترس کودک</a></strong>,ترس یا اضطراب <em>کودک</em>,اضطراب <em>کودک</em>,مقابله با ترس یا اضطراب <em>کودک</em>ان,شیوه‌های برطرف‌کردن <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='ترس کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/24183.html'><strong>ترس کودکان</a></strong>,ترسیدن <em>کودک</em> در شب,غلبه بر <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='ترس کودک' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/24183.html'><strong>ترس کودک</a></strong>,<strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='ترس کودک' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/24183.html'><strong>ترس کودک</a></strong> از مدرسه,<em>کودک</em>ان, <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'><strong>روانشناسی کودک</a></strong>ان, <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تعلیم و تربیت' href='http://www.akairan.com/koodak/tarbiat1/2012924221933.html'><strong>تعلیم و تربیت</a></strong> <em>کودک</em>ان, <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تغذیه کودکان' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'><strong>تغذیه کودکان</a></strong>,بیماری های <em>کودک</em>ان و راه درمان آن, قصه <em>کودک</em>ان


مرتبط با والدین و کودکان

  • با کودکان لوس چگونه برخورد کنیم؟
  • نرس کودک از دکتر
  • نظرات هربارت در باب تعلیـــم و تربیــت
  • با کوچولوها چگونه رفتار کنیم؟
  • بچه ات را کتک نزن!!!
  • شیوه های تعلیم و تربیت کودکان
  • مامان بگم ساعت چنده !!!
  • مامان جون، دستم اُوخ شده!
شیوه‌های برطرف‌کردن ترس کودکان گردآوری توسط بخش روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات