خواب

● چگونه از کودکان خواب گرد مراقبت کنیم


خواب گردی در کودکان و خردسالان شایع است اما در بسیاری از موارد خواب گردی مربوط به دوران کودکی ممکن است تا دوران نوجوانی ادامه پیدا کند. در حالی که گاهی اوقات کودک خواب گرد فقط در اتاق خواب خود در خواب راه می رود، اما احتمال دارد که از این کودکان رفتارهای خطرناک تری مانند پایین رفتن از پله ها یا خارج شدن از منزل درحال خواب مشاهده شود. در همین رابطه موسسه آمریکایی نمورس پیشنهاداتی را برای چگونگی برخورد با کودکان خواب گرد ارایه کرده که در زیر به آن ها اشاره می شود:

وقتی متوجه شدید که کودک تان مشکل خواب گردی دارد، سعی نکنید در این وضعیت او را از خواب بیدار کنید چون ممکن است وحشت زده شود بلکه فقط به وی کمک کنید تا به رختخوابش برگردد.

برای جلوگیری از خارج شدن کودک از منزل تمام درها و پنجره ها را قفل کنید.

برای این کودکان از تختخواب دو طبقه استفاده نکنید.

اتاق را از اثاثیه مرتب کرده و به ویژه کف اتاق را تمیز کنید تا فرزندتان به هنگام خواب گردی زمین نخورد و اطمینان حاصل کنید که لوازم شکستنی و خطرساز دور از دسترس وی هستند.

اه رفتن کودک,در خواب خواب گردی خواب گردی کودک,خواب گردی در کودکان,چگونه از کودکان خواب گرد مراقبت کنیم,کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودکان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودکان</a></strong>, تعلیم و تربیت کودکان, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, قصه کودکان,خواب,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تعبیر خواب' href='http://www.akairan.com/sleep/'>تعبیر </a></strong>خواب,اتاق خواب,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='لباس خواب' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/model/lebas-khab.html'>لباس خواب</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مدل لباس خواب' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/model/lebas-khab.html'>مدل لباس خواب</a></strong>,خواب بچه,خواب نوزاد,قرص خواب,رخت خواب اه رفتن کودک,در خواب خواب گردی خواب گردی کودک,خواب گردی در کودکان,چگونه از کودکان خواب گرد مراقبت کنیم,کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودکان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودکان</a></strong>, تعلیم و تربیت کودکان, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, قصه کودکان,خواب,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تعبیر خواب' href='http://www.akairan.com/sleep/'>تعبیر </a></strong>خواب,اتاق خواب,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='لباس خواب' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/model/lebas-khab.html'>لباس خواب</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مدل لباس خواب' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/model/lebas-khab.html'>مدل لباس خواب</a></strong>,خواب بچه,خواب نوزاد,قرص خواب,رخت خواب


مرتبط با والدین و کودکان

  • با کودکان لوس چگونه برخورد کنیم؟
  • نرس کودک از دکتر
  • نظرات هربارت در باب تعلیـــم و تربیــت
  • با کوچولوها چگونه رفتار کنیم؟
  • بچه ات را کتک نزن!!!
  • شیوه های تعلیم و تربیت کودکان
  • مامان بگم ساعت چنده !!!
  • مامان جون، دستم اُوخ شده!
تبلیغات