اعتماد به نفس

 

وقتی فرزندتان کم سن است چطور می توانید به افزایش اعتماد به نفس او کمک کنید؟این ها راهکارهایی برای رسیدن به این هدف است.

▪ به نیازهایش پاسخ دهید

مسلم است که شما این کار را همیشه انجام می دهید. هر بار که او به خاطر شیطنتش زمین می خورد و گریه می کند، سپس شما او را بغل می کنید، فقط به معنای آرامش دادن به او نیست. به او نشان می دهید که توجه دارید و نیازهایش را درک می کنید و او احساس اهمیت داشتن خواهد کرد.


▪ برای او محیط مناسب ایجاد کنید

وقتی هدف؛ ایجاد اعتماد به نفس در کودک باشد، سر و صدای کودک وقتی با هیجان می گوید: من این کار را انجام دادم، ابزار قدرتمندی خواهد بود. یک نوزاد چند ماهه که تلاش می کند عروسک معلق اش در حلقه بازی را به چنگ بیاورد، وقتی این کار را انجام می دهد بسیار هیجان زده می شود. دفعه بعد او را در زمین بازی اش طوری قرار دهید که به دست آوردن عروسک اش به سادگی دفعه قبل نباشد. شاید کودک در ابتدا ناامید شود ولی تلاش می کند تا بالاخره در این مبارزه برنده شود. اینگونه است که اعتماد به نفس در کودک شکل می گیرد. شما راهی را جلوی پایش می گذارید که هر بار حس پیشرفت به او دست دهد.

▪ تشویقش کنید

وقتی کودک دست از تلاش برای جای دادن شکل در قالبش دست نمی کشد یا زمانی که هر بار برای ایستادن تلاش می کند به زمین می افتد.باید او را تشویق کنید و مثلا به او بگویید: تقریبا دیگه تمومه، دوباره تلاش کن، تو می تونی عزیزم. اینگونه کودک حس می کند که امنیت دارد و اعتماد به نفس در او ایجاد می شود تا دوباره تلاش کند. او را در آغوش بگیرید تا حس کند که ارزش پذیرفته شدن را دارد حتی اگر در کارش موفق نباشد.

▪ خودتان هم اعتماد به نفس داشته باشید

هر بار که کودک شما می شنود شما به خود می گویید: من خیلی چاقم یا هرگز در ریاضی موفق نبودم، درباره توانایی ها و ظاهر خود دچار تردید می شود. وقتی والدین به خود اعتقاد داشته باشند، احتمال بیشتری وجود دارد تا کودکان نیز اعتماد به نفس بیابند.نا امیدی، ضربه، شکست و اشتباهات به ما یاد می دهند تا چطور در هنگام نیاز و سختی ها از خود انعطاف نشان بدهیم پس کودک را همواره زیر سپر خود نگیرید و بگذارید تا تجربه کردن را بیاموزد.

▪ به او اجازه عصبانیت، غم و ناامید شدن بدهید

انتظار پسرفت در فعالیت هایش را داشته باشید برای مثال اگر کودک شما که می خواست همیشه کارهایش را خودش انجام دهد، اکنون می خواهد شما به او غذا دهید، شاید می خواهد احساس کودکی خود را و احساس این که به او محبت دارید را تجربه کند پس این مساله را بزرگ نکنید.


منبع:روزنامه شرق

اعتماد به نفس،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اعتمادبه نفس' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/13656.html'>اعتمادبه نفس</a></strong>،اعتماد به نفس کودک،اعتماد به نفس کودکان،اعتماد به نفس در کودکان,روانشناسی،تست روانشناسی،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روان شناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روان شناسی کودک</a></strong>،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روان شناسی کودکان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روان شناسی کودکان</a></strong>،روانشناسی کودک،روانشناسی اجتماعی،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی نقاشی' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/201531243939.html'>روانشناسی نقاشی</a></strong> کودک،کتاب روانشناسی کودک،روانشناسی رشد کودک،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودک و نوجوان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودک و نوجوان</a></strong>،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مقاله روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh//.html'>مقاله روانشناسی کودک</a></strong>،دانلود کتاب روانشناسی کودک،روانشناسی بالینی کودک،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی رنگ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/'>روانشناسی رنگ</a></strong> کودک،مقالات روانشناسی کودک,pdf روانشناسی کودک،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی تربیت' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی تربیت</a></strong> کودک،روانشناسی مرضی کوذدک،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تست روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh//.html'>تست روانشناسی کودک</a></strong>،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تست روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh//.html'>تست روانشناسی کودک</a></strong>،روانشناسی <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کودک سه ساله' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/12198.html'>کودک سه ساله</a></strong>،سایت روانشناسی کودک اعتماد به نفس،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اعتمادبه نفس' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/13656.html'>اعتمادبه نفس</a></strong>،اعتماد به نفس کودک،اعتماد به نفس کودکان،اعتماد به نفس در کودکان,روانشناسی،تست روانشناسی،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روان شناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روان شناسی کودک</a></strong>،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روان شناسی کودکان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روان شناسی کودکان</a></strong>،روانشناسی کودک،روانشناسی اجتماعی،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی نقاشی' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/201531243939.html'>روانشناسی نقاشی</a></strong> کودک،کتاب روانشناسی کودک،روانشناسی رشد کودک،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودک و نوجوان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودک و نوجوان</a></strong>،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مقاله روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh//.html'>مقاله روانشناسی کودک</a></strong>،دانلود کتاب روانشناسی کودک،روانشناسی بالینی کودک،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی رنگ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/'>روانشناسی رنگ</a></strong> کودک،مقالات روانشناسی کودک,pdf روانشناسی کودک،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی تربیت' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی تربیت</a></strong> کودک،روانشناسی مرضی کوذدک،<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تست روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh//.html'>تست روانشناسی کودک</a></strong>،تست روانشناسی کودک،روانشناسی <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کودک سه ساله' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/12198.html'>کودک سه ساله</a></strong>،سایت روانشناسی کودک


مرتبط با والدین و کودکان

  • ایجاد انگیزه در فرزندان

تبلیغات