چگونه تیمم کنیم ؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چگونه تیمم کنیم ؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی کودک از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

چگونه تیمم کنیم ؟
,مذهبی, احکام دینی, احکام تیمم,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان


در هفت مورد، به جاى وضو و غسل باید تیمم کرد:


1 - پیدا نکردن آب


2 - مشقت بیش از حد


3 - ترس از ضرر


4 - نیاز به آب براى حفظ جان


5 - نیاز به آب براى تطهیر


6 - نداشتن آب مباح


7 - نداشتن وقت براى وضو یا غسل


چیزهایى که تیمم بر آنها صحیح استتیمم به خاک ، ریگ ، کلوخ و سنگ ، اگر پاک باشند، صحیح است .


به آجر و کوزه قبل از پخته شدن نیز صحیح است . تیمم بر سنگ گچ و سنگ و سنگ آهک قبل از پخته شدن ، صحیح است .دستور تیمم


در تیمم ، چهار چیز واجب است :


اول :نیت


دوم : زدن تمام کف دو دست ، با هم ، بر چیزى که تیمم به آن صحیح است و بنابر احتیاط واجب ، همراه با ضربه باشد و گذاشتن دو دست بر زمین کافى نیست


سوم : کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى و دو طرف آن ، از جایى که موى سر مى روید تا ابروها و بالاى بینى و بنابراحتیاط واجب باید دستها روى ابروها هم کشیده شود


چهارم : کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ .


احکام تیممتیمم بدل از غسل و بدل از وضو، با هم فرقى ندارند، ولى احتیاط مستحب است در تیمم بدل از غسل ، بلکه در هر تیممى ، بعد از مسح پیشانى ، یک بار دیگر کف دستها را به زمین بزند و پشت دستها را به همین صورتى که گفته شد، با کف دست دیگر مسح کند.


پیشانى و پشت دستها را باید از بالا به پایین مسح کند و کارهاى آن را باید پشت سر هم بجا آورد.


انسان باید براى تیمم ، انگشتر را از دست بیرون آورد و اگر در پیشانى یا پشت دستها یا در کف دستها، مانعى باشد،مثلاً چیزى به آنها چسبیده باشد، باید بر طرف کند.
شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله چگونه تیمم کنیم ؟ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تیمم بر روی سرامیک , تیمم بر سرامیک , تیمّم بر سنگ , تیمم چجوریه , انواع تیمم , تیمم چگونه

چگونه تیمم کنیم ؟ گردآوری توسط بخش روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات