احکام وطن زن و شوهر - آکا

احکام وطن زن و شوهر
,احکام وطن, وطن زن و شوهر, احکام,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان

سؤال: آیا وطن قبلی زن برای شوهر، یا وطن قبلی شوهر که در حال حاضر در آن ساکن نمی باشد برای زن وطن محسوب می شود؟


آیت الله فاضل لنکرانی: خیر.


آیت الله بهجت: خیر، مگر با شرایط اتخاذ وطن شود.


آیت الله مکارم شیرازی: وطن محسوب نمی شود.


آیت الله سیستانی: وطن شوهر یا زن وطن برای دیگری حساب نمی شود.


آیت الله صافی گلپایگانی: وطن قبلی زن برای مرد و همچنین وطن قبلی مرد برای زن وطن محسوب نمی شود.


آیت الله تبریزی: زن و شوهر در وطن هر یک مستقل هستن، وطن یکی به دیگری ارتباط ندارد و وطن اصلی تا از آن اعراض نشده به وطن بودن باقی است و محل سکونت اتخاذی مادام العمر وطن محسوب می شود و جایی که قصد دارد مدت طولانی مثل ده سال در آن بماند در آنجا مسافر است.

احکام وطن,وطن <em>زن و شوهر</em>,احکام,احکام وطن <em>زن و شوهر</em>,وطن قبلی <em>زن</em> برای <em>شوهر</em>,احکاممسافر,احکام,احکام شرعی,احکام نماز,زلال احکام,احکام ازدواج,احکام نزدیکی,احکام صیغه,احکام <em>روزه</em>,احکام وضو,احکام خمس,احکام <em>زنان</em> احکام وطن,وطن <em>زن و شوهر</em>,احکام,احکام وطن <em>زن و شوهر</em>,وطن قبلی <em>زن</em> برای <em>شوهر</em>,احکاممسافر,احکام,احکام شرعی,احکام نماز,زلال احکام,احکام ازدواج,احکام نزدیکی,احکام صیغه,احکام <em>روزه</em>,احکام وضو,احکام خمس,احکام <em>زنان</em>
احکام وطن زن و شوهر گردآوری توسط بخش روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات