مصرف مشروب در صورت تجویز پزشک ! - آکا

,مصرف مشروب و خمر, مشروب, مصرف مشروب در صورت تجویز پزشک چه حکمی دارد,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان

 

مصرف مشروب و خمر جایز نیست و حرام می باشد؛ مگر برای درمان و از روی ناچاری، که آن هم باید به مقدار ضرورت کفایت شود.

ضرورت وقتی است که به تشخیص متخصص راه دیگری برای درمان وجود نداشته باشد.


اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات