مصرف مشروب در صورت تجویز پزشک ! - آکا

مصرف مشروب در صورت تجویز پزشک !
,مصرف مشروب و خمر, مشروب, مصرف مشروب در صورت تجویز پزشک چه حکمی دارد,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان

 

مصرف مشروب و خمر جایز نیست و حرام می باشد؛ مگر برای درمان و از روی ناچاری، که آن هم باید به مقدار ضرورت کفایت شود.

ضرورت وقتی است که به تشخیص متخصص راه دیگری برای درمان وجود نداشته باشد.


مصرف مشروب در صورت تجویز پزشک ! گردآوری توسط بخش روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات