احکام بدهى میّت - آکا

,بدهی میت, احکام, احکام شرعی,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان

 

س: آیا بدهى میّت جزء حق الناس محسوب مى‏شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه‏اش واجب باشد؟

ج: بدهى اعم ازاینکه به اشخاص حقیقى باشد یا حقوقى، جزء حق‏ الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.

منبع:سایت مقام معظم رهبریاخبار اکاایران

تبلیغات