عمره مفرده (بخش اول) - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عمره مفرده (بخش اول) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی کودک از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

عمره مفرده (بخش اول)
,حج, حج عمره, حج تمتع,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان

عمره مفرده (بخش اول)

استحباب عمره مفرده

س ـ آیا استطاعت برای انجام عمره مفرده سبب وجوب آن برای کسی که استطاعت انجام حج را ندارد می‎باشد یا نه؟

ج ـ عمره مفرده برای اشخاصیکه شانزده فرسخ و بیشتر با مکّه فاصله دارند واجب نیست.

اعمال عمره مفرده

احرام

س ـ کسی که برای عمره مفرده عازم مکّه است، آیا جایز است که از جدّه ـ با نذر یا بدون نذر ـ احرام ببندد؟ و بر فرض جواز، آیا جایز است از حدیبیّه و یا ادنی الحلّ احرام ببندد؟ صور مسئله را بیان فرمایید.

ج ـ عبور از میقات یا محاذی آن برای قاصد مکّه، بدون احرام جایز نیست، هر چند بخواهد عمره مفرده بجا آورد، ولکن اگر معصیت نمود و از ادنی الحل که میقات عمره مفرده است محرم شد، عمره او صحیح است، و کسی که عازم عمره مفرده است جایز است قبل از رسیدن به ادنی الحل نذر کند و محرم شود، خواه در جدّه باشد، و یا قبل از آن، و همچنین است اگر عابر، قاصد مکّه نبوده، و بعد از عبور از میقات یا محاذی آن قصد نماید به مکّه مشرّف شود جایز است با نذر از جده مثلاً برای عمره مفرده محرم شود.

س ـ آیا مراد از ادنی الحل که در مواقیت فرموده‎اید، ادنی الحل فی کلّ جانب است که با حدود حرم منطبق می‎شود، و جعرانه و وادی نمره را شامل می‎شود، و یا مراد فقط همان حدی است که مسجد تنعیم در آن بنا شده است، و نزدیکترین حِلّ نسبت به کعبه محسوب می‎شود؟

ج ـ ادنی الحل من کلّ جانب است، و منحصر به مسجد تنعیم نیست.

س ـ زید بعد از اتمام اعمال حج به دستور مطوّف با جمعی از حجاج و خود مطوّف عمره مفرده بجا آورده، و چون عمل مستحبی بوده لباس احرامی که نجس بوده تطهیر نکرده، و با همان جامه احرامی، عمره مفرده بجا آورده، و نیز خیال می‎کرده که طواف نساء در عمره مفرده لازم نیست، بعد از مراجعت فهمیده که عمره مفرده طواف نساء دارد، و یقین ندارد که با مطوف طواف نساء را انجام داده یا نه؟ اکنون وظیفه او را بیان فرمایید.

ج ـ در فرض مذکور اگر می‎تواند واجب است خودش به مکّه برود، طواف عمره را با لباس احرام پاک انجام بدهد، و نماز طواف و سعیظ و تقصیر و طواف نساء و نماز آن را بجا آورد، و اگر نمی‎تواند نایب بگیرد.

س ـ اگر حمله‎دار و یا کارگران کاروان حج، برای اجاره منزل به مکّه بروند، و در مسجد تنعیم به نیّت عمره مفرده محرم شوند، و بعد از اعمال حج و عمره تمتّع از میقات محرم شوند، جایز است یا خیر؟

ج ـ مانعی ندارد، به شرط آن که اجیر برای حج تمتّع بلدی نباشد ـ بنابراحتیاط ـ لکن عبور از میقات بدون احرام معصیت دارد.

س ـ بعضی از زائران بیت الله الحرام یک ماه «30 روز» پس از انجام عمره مفرده از محدوده حرم خارج شده «مثلاً به عرفات رفته» و بر می‎گردند، آیا در ورود به حرم نیاز به احرام دارند یا خیر؟ و آیا صورت اضطرار و غیر اضطرار با هم فرق دارد یا نه؟

ج ـ در فرض سؤال، باید هنگام ورود به حرم مجدّداً محرم شود و فرقی بین اضطرار ورود به حرم و عدم اضطرار نیست.

سـعـی

س ـ شخصی در اثناء عمره مفرده در شوط پنجم سعی، مریض شده و نتوانسته است عمره را تمام کند، او را به ایران برده‎اند، و بعد از بهبودی هم نتوانسته به مکّه بیاید، فعلاً وظیفه او چیست؟

ج ـ با فرض اینکه خود شخص نمی‎تواند مراجعت کند، نایب برای خروج منوب عنه از احرام، سعی را تمام کند، و آن را اعاده نماید، و به منوب عنه خبر دهد که تقصیر نماید، و بنابراحتیاط بعد از تقصیر برای طواف نساء نایب بگیرد، و در طواف نساء نایب لازم نیست مُحرِم باشد، و توضیح آنکه مسأله از موارد حصر نیست، چون شخص مریض فعلاً خوب شده، و اینکه نمی‎تواند به مکّه بیاید از جهت مرض نیست.

تقصیر

س ـ شخصی در عمره مفرده تقصیر را فراموش کرده یا جهلاً تقصیر ننموده، بعد از طواف نساء و نماز آن یادش آمده یا متوجه شد که تقصیر نکرده، حکمش چیست؟

ج ـ تقصیر نماید، و به احتیاط لازم طواف نساء و نماز آن را اعاده کند.

س ـ در عمره مفرده اگر کسی تقصیر را عمداً یا از روی جهل و نسیان ترک نمود و طواف نساء را انجام داد، چه وظیفه‎ای دارد؟

ج ـ باید تقصیر نماید، و طواف نساء را اعاده کند، و فرقی بین صور عمد و سهو و علم و جهل نیست علی الاحوط.

طواف نساء

س ـ کسی که اعمال عمره‎مفرده را کاملاً انجام‎داده وفقط طواف نساء و نماز طواف نساء را انجام نداده است آیا می‎تواند محرم به احرام عمره مفرده به نیابت از کسی (مثلاً پدر و مادر و یا چهارده معصوم(علیهم السلام) و یا غیر اینها بشود؟

ج ـ در فرض سؤال، محرم شدن شخص مذکور به عمره مفرده دیگر اشکال ندارد ولی باید طواف نساء را که از عمره قبلی بذمه او است انجام دهد و طواف نساء دیگری برای عمره‎ای که دوباره محرم شده انجام دهد.

س ـ شخصی چند مرتبه عمره مفرده بجا آورده، و در هیچ کدام طواف نساء نکرده، آیا یک طواف نساء برای تمام عمره‎ها کفایت می‎کند، یا باید برای هر کدام طواف جداگانه انجام دهد؟

ج ـ یک طواف کافی نیست.

س ـ کسی که عمره مفرده استحبابی بجا می‎آورد اگر طواف نساء آن را عمداً یا جهلاً یا سهواً ترک کند آیا زن بر او حرام است؟

ج ـ بلی تا طواف نساء را بجا نیاورد زن بر او حلال نمی‎شود، و از این جهت فرقی میان عمره مفرده واجب و مستحب نیست.

س ـ کسی عمره مفرده بجا آورده، و بدون انجام طواف نساء به مدینه آمده‎است، فعلاً می‎خواهد برای عمره‎تمتّع محرم‎شود، آیا جایزاست بدون‎انجام طواف نساء محرم شود، و بعد از انجام عمره تمتّع، طواف نساء را بجا آورد؟

ج ـ مانع ندارد.

س ـ شخصی در عمره مفرده طواف نساء و نماز آن را فراموش می‎کند و طبق وظیفه که باید در صورت امکان خودش و یا نائب طواف نساء و نماز آنرا بجا آورد طواف و نماز آن بجا آورده نشده و این شخص سال بعد موفق به حج تمتّع می‎شود آیا با بجا آوردن طواف نساء حج تمتّع کفایت از طواف نساء عمره مفرده می‎کند بدون اینکه طواف نساء عمره مفرده بجا آورده شود و در این فرض زن بر او حلال می‎شود یا نه؟

ج ـ در مورد سؤال، طواف النساء حج تمتّع از طواف النساء عمره مفرده که به ذمّه او است کفایت نمی‎کند بلکه باید طواف النساء عمره مفرده را نیز که به ذمّه او است انجام دهد.

 س ـ شخصی طواف نساء عمره مفرده و یا طواف حج را فراموش کرده و بعد از مراجعت به وطن یادش آمده در حالی‎که نه  خودش قدرت رفتن به مکه را دارد و نه می‎تواند کسی را برای بجا آوردن طواف نساء نایب بگیرد آیا در این فرض طواف نساء ساقط می‎شود و زن بر او حلال است یا نه لطفاً جواب فرع‎های فوق را با اشاره جمالی به ادّله بیان فرمایید سپاسگزاریم.

ج ـ شخص مذکور تا طواف النساء و یا طواف حج را خودش و یا نائبش (در مورد صحت نیابت) انجام ندهد زن برای او حلال نمی‎شود و دلیل مطلب روایات وارده از معصوم(علیه السلام) است.

س ـ اگر شوهر از مجتهدی تقلید کند و زن از مجتهدی دیگر تقلید کرده باشد در این فرض اگر مقلَّد زن طواف نساء را در عمره مفرده واجب نداند و زن طبق وظیفه خود در عمره مفرده طواف نساء را بجا نیاورد ولی مقلَّد مرد طواف را در عمره واجب بداند آیا زوج می‎تواند از زوجه خود استمتاع و به او نزدیکی نماید یا خیر و وظیفه زوجه در فرض سؤال چه خواهد بود؟

ج ـ اگر چه این فرض نادر است زیرا قول به عدم وجوب طواف نساء در عمره مفرده نادر است مع ذلک در این فرض که زوج خودش طواف نساء را بجا آورده یا اصلاً محرم نشده استمتاع او از زوجه ظاهراً جایز است.

 س ـ اگر کسی چند عمره مفرده برای خودش بجا آورده باشد یا از طرف چند نفر اجیر شود که عمره برای آنان بجا آورد تصادقاً در هیچ کدام از عمره‎ها طواف نساء را بجا نیاورده باشد برخی از فقهاء فتوی داده‎اند که یک طواف برای چند عمره کفایت خواهد کرد و در کتاب فتوایی از حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی(قدس‎سره) آمده است در حالی که عمره مفرده مرکب از چند عمل است بنابراین به نظر می‎رسد برای هر سعی یک طواف نساء لازم باشد. مگر اینکه نصّ خاص در خصوص فرع وارد شده باشد مستدعی است نظر مبارک در مورد فرع مرقوم و دلیل فقهاء را بیان فرمائید.

ج ـ ظاهر این است که در عمره مفرده طواف نساء واجب است و ترک عمدی آن جایز نیست اگر چه در صورتی که چند عمره انجام داده و طواف نساء را عمداً و یا سهواً ترک کرده باشد بعید نیست که برای خروج از احرام طواف نساء عمره آخری کافی باشد و ضمناً اگر اجیر در عمره مفرده استیجاری طواف نساء را ترک کرده باشد استحقاق اجرت ندارد.

س ـ در صورتی که زوج شیعه و زوجه از اهل سنّت باشد و زوجه طواف نساء را انجام ندهد آیا تکلیف شوهرش از حیث جواز استمتاع و عدم جواز استمتاع از زوجه مذکوره چیست؟

ج ـ در هر دو مورد سؤال، برای زوج و زوجه استمتاع اشکال ندارد.

س ـ جوانی شیعه‎ای در یک خانواده از برادران اهل تسنن کار می‎کرده، چون وقت حج می‎رسد با آن جماعت به زیارت خانه خدا می‎رود، و اعمال حج را مطابق دستورات آنها انجام داده، و طواف نساء را بجا نیاورده، و بعد از مراجعت از سفر ازدواج کرده، و صاحب اولاد شده است، در این صورت حج او چه صورت دارد، و ازدواج او صحیح است یا نه؟

ج ـ در فرض مسئله چنانچه ارکان حج را مطابق فتوای علمای شیعه انجام داده حج او صحیح است، و واجبات غیر رکنی اگر مطابق نظر فقهای شیعه انجام نشده، در صورت تمکن خودش، والاّ نائبش انجام دهد، لکن تا طواف نساء بجا نیاورده زن بر او حرام است، و اگر خودش نمی‎تواند بجا آورد یک نفر شیعه را وکیل کند که نیابتاً از طرف او طواف نساء بجا آورد، و بعد از انجام طواف، عقد را تجدید کند، و اولاد آنها در حکم حلال زاده است.

س ـ زن و شوهری به مکّه رفتند، و مناسک حج را بجا آوردند، لکن چون زن شوهرش را نمی‎خواست، طواف نساء و نماز آن را بجا نیاورد، و شوهر هم این طواف و نماز را ترک کرده، و به وطن خود برگشته‎اند، اکنون وظیفه آن زن از نظر محرمیّت و بودنش در خانه شوهر چیست؟

ج ـ بر هر دو واجب است به مکّه برگردند، طواف نساء و نماز آن را بجا آورند، و اگر رفتن به مکّه مشقّت دارد نایب بگیرند، که طواف نساء و نماز آن را بجا آورد، و تا وقتی که طواف نساء و نماز آن را بجا نیاورده‎اند، هر گونه استمتاع زن و مرد از یکدیگر حرام است، ولکن عقد باطل نیست و زن بر مرد محرم است، و در این مورد که زن به قصد فرار از تمکین، طواف نساء بجا نیاورده، استحقاق نفقه و سکنی، محل اشکال است و احتیاط در ترک مطالبه است، هر چند بر زوج نیز احتیاط در صورت مطالبه، بذل نفقه است.

س ـ شخصی به واسطه ندانستن مسئله طواف نساء را بجا نیاورده، ولی نیّت طواف مستحب کرده به این نحو که این طواف را برای هر نقصانی که در طواف داشته‎ام قربة الی اللّه بجا می‎آورم، و بعد از گذشتن یک سال ملتفت شده، تکلیفش چیست؟

ج ـ در مورد سؤال، احوط آن است که بعد از التفات با زن نزدیکی نکند، و درصورت تمکن طواف نساء را خودش بجا آورد و اگر مشقّت دارد نایب بگیرد که برای او طواف نساء و نماز آن را بجا آورد، اگر چه در غیر ماه حج باشد.

 س ـ فرموده‎اند اگر کسی طواف نساء را در حج نیاورد زن بر او حرام می‎شود، بفرمایید که آیا مقصود فقط مقاربت است، و یا سایر استمتاعات نیز حرام خواهد بود، و اگر اولادی به وجود بیاید حلال زاده است یا نه، ارث م‎برد یا نمی‎برد؟

ج ـ در فرض سؤال، با محرم شدن به احرام حج و عمره مفرده، ازدواج با زن و هر گونه استمتاع از او حرام می‎شود، و تا طواف نساء بجا آورده نشود هیچ یک از استمتاعات بر او حلال نیست، و در صورت عصیان و مقاربت با زن، اولاد ملحق به آنها است، و توارث نیز بین آنها ثابت است.

 س ـ شخصی پس از مراجعت از مکّه شک می‎کند که طواف نساء حج یا عمره مفرده را بجا آورده یا نه، چه وظیفه‎ای دارد؟

ج ـ اگر التفات به وجوب طواف نساء نداشته، باید طواف نساء را انجام دهد، ولی اگر التفات به وجوب آن داشته، و شک دارد که انجام داده یا نه، بعید نیست انجام آن واجب نباشد، اگر چه احتیاط خوب است.

 س ـ مردی به زنش گفت وظیفه من طواف نساء است، ولی تو باید طواف رجال را بجا آوری! زن به جای نیّت طواف نساء نیّت طواف رجال کرد، آیا کافی است یا نه؟

ج ـ اگر منظورش اداء وظیفه بوده است، کفایت می‎کند.

 س ـ پیر مردان و پیر زنانی که عمل زناشوئی از آنان ممکن نیست، و ازدواج هم نمی‎کنند، و نیز کسی که عنین است آیا اگر طواف نساء را بجا نیاورند اشکال دارد؟

ج ـ بر اشخاص مذکور نیز واجب است طواف نساء را انجام دهند.

س ـ شخصی بعد از حج ازدواج کرد، و دارای اولاد شد، بعداً متوجه می‎شود که در حج طواف نساء را بجا نیاورده است. و حال که متوجه شده است، حکم زن و فرزند او چگونه است. و نسبت به طواف باید چه کند؟

ج ـ با فرض جهل، فرزند او حکم حلال زاده را دارد، ولی عقد ازدواج باطل است، و باید طواف نساء را انجام دهد، و عقد را تجدید نماید.

 س ـ اگر نایب، طواف نساء را بجا نیاورد، آیا فقط زن بر او حرام است یا ذمه‎اش هم مشغول است، هر چند بعد از مردن باشد، که باید برای او قضاء کنند؟

ج ـ ذمه او هم مشغول است، و خودش باید در حیاتش انجام دهد، و اگر نمی‎تواند نایب بگیرد، و اگر قبل از انجام آن فوت کند، باید برای او نایب بگیرند.

 س ـ آیا طواف نساء بر زنان واجب است؟

ج ـ بلی، واجب است.

نماز طواف نساء

س ـ چه می‎فرمایید درباره کسی که در عمره مفرده نماز طواف نساء را نخوانده و به ولایت خود مراجعت کرده؟

ج ـ اگر برگشتن به مسجد الحرام برای او دشوار باشد می‎تواند آن را در هر محلی که یادش آمد بخواند، هر چند در شهر دیگر باشد.

منبع:saafi.org

عمره مفرده (بخش دوم)
عمره مفرده (بخش اول) گردآوری توسط بخش روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات