مشاجره والدین برابربا چاقی کودکان - آکا

 

محققان آمریکایی می گویند احتمال چاق شدن در کودکانی که مادران شان در معرض خشونت های خانگی قرار دارند، بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه تحقیقات پژوهشگران دانشگاه بوستون نشان داده است خشونت های خانگی تاثیر زیادی بر چاقی کودکان دارند و کودکانی که مادرشان از سوی پدر تحت خشونت های فیزیکی قرار می گیرد در 5 سالگی چاق تر از سایر کودکان هستند.

 

محققان به منظور یافتن رابطه ای که بین چاقی و خشونت خانگی وجود دارد، 1595 کودک را بین زمان تولد تا 5 سالگی زیر نظر گرفتند و اطلاعات مربوط به زندگی شخصی و خانوادگی آنها را جمع آوری کردند. نتایج بررسی ها نشان داد در 5 سالگی 9/49 درصد کودکان شاهد خشونت خانگی هستند که از این میان 5/16 درصد دچار چاقی می شوند و در کودکانی که مادران شان تحت خشونت از سوی پدر قرار دارند احتمال چاقی در 5 سالگی 80 درصد بیش از سایر کودکان است.

منبع:سلامتیرانتبلیغات