عزت نفس در کودکان

 

عزت نفس ارزیابی ما از شایستگی هایمان است که برتجربیات هیجانی، رفتار آتی و سازگاری روانی درازمدت ما تاثیر می گذارد.

لحظه ای به عزت نفس خود فکر کنید. شما غیر از ارزیابی کلی از ارزش خودتان به عنوان یک انسان ارزیابی های متعددی نیز از خود دارید. برای مثال شاید خودتان را از دید دیگران بسیار دوست داشتنی بدانید یا درتکالیف دانشگاه خود را بسیار خوب بدانید، اما در زمینه ورزش تا اندازه ای شایسته بدانید.

 

عزت نفس کودکان پیش دبستانی به اندازه کودکان بزرگ تر و بزرگسالان چندان مشخص نیست و معمولا توانایی خود را خیلی زیاد و دشواری تکالیف را کمتر از حد ارزیابی می کنند.

 

در دوره ای که کودکان پیش دبستانی باید درمهارت های جدید تسلط یابند، عزت نفس زیاد به کمک آنها می آید. اغلب کودکان پیش دبستانی می دانند که بزرگ تر و قوی تر می شوند و می فهمند که شکست در یک موقعیت، اغلب به موفقیت در موقعیت دیگر تبدیل می شود.

 

شکیبایی و ترغیب بزرگ ترها که می داننداگر کودکی دردوچرخه سواری مشکل دارد یا نمی تواند با قیچی چیزی را ببرد می تواند پس ازمدتی آن کار را انجام دهد اعتقاد کودک را به توانایی هایش تقویت می کند.

 

عزت نفس در کودکان


برای پرورش خود انگاره سالم درکودکان پیش دبستانی راهکارهای زیرکمک کننده است:

 

۱) رابطه سازنده برقرار کنید

 

عزت نفس در کودکان
با فراهم کردن فرصت های مناسب نشان دهید که می خواهید باکودک باشید.

عزت نفس در کودکان
بدون قضاوت کردن، فقط گوش کنید و برخی از افکار و احساسات خود را ابراز کنید.

عزت نفس در کودکان
مشارکت متقابل به کودکان کمک می کند احساس با ارزش بودن کنند.

 

 

۲) فراهم کردن زمینه های موفقیت

 

عزت نفس در کودکان
انتظارات خود را درست تنظیم کنید و وقتی از کودک می خواهید کاری را انجام دهد که از توانایی های او فراتر است، او را یاری کنید و برکار یا رفتار سازنده کودک تاکید کنید.

عزت نفس در کودکان
با تاکید بر تحسین به جای پاداش های مادی خودانگیزی را تقویت کنید.

عزت نفس در کودکان
به جای این صرفا بگویید «خوب است»،به تلاش ها و دستاوردهای خاص او اشاره کنید.

عزت نفس در کودکان
کار هنری و سایر دستاوردهای کودک رانمایش دهید و افزایش مهارت او را یادآوری کنید.

 

 

۳) زمینه آزادی انتخاب را فراهم کنید

 

- حق انتخاب، به کودکان احساس مسئولیت و کنترل بر زندگی می دهد.در صورتی که کودکان هنوز قادر به تصمیم گیری نباشند، آنها را درگیر انتخاب های آسان کنید، مثلا اجازه دهید آنها تصمیم بگیرند چه موقعی و به چه شکلی تکلیف خود را انجام دهند.

- هیجان های کودک را تایید کنید

- احساس های نیرومند کودک را بپذیرید و راه های موثری برای برخورد با آنها پیشنهاد کنید.

-در صورتی که هیجان منفی کودک ناشی از اهانت به عزت نفس او باشد، او را تسلی دهید و در عین حال موقعیت را به صورت معقول ارزیابی کنید تا کودک احساس کند مورد حمایت قرار دارد.

منبع: آموزش و پرورش خراسان

کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نشانه‌های عزت نفس بالا در کودکان چیست؟ ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/etemad67.html'>عزت نفس در کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودکان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودکان</a></strong>, تعلیم و تربیت کودکان, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, قصه کودکان کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نشانه‌های عزت نفس بالا در کودکان چیست؟ ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/etemad67.html'>عزت نفس در کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودکان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودکان</a></strong>, تعلیم و تربیت کودکان, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, قصه کودکان
تبلیغات