کودکان در روز جهانی کود ک چه می خواهند؟

کودکان در روز جهانی کودک می خواهند این تضاد را یادآور شوند، که در حالی که سالانه هزینه های غیرقابل تصوری صرف تولید انواع سلاحهای هسته ای و غیر هسته ای می شود

●حقوق کودک
کشورهای جهان روزهای کودک مختلفی برای خود دارند؛ اما روزجهانی کودک را خود بچه ها به وجود آورده اند. در سال ۱۹۸۶ در چنین روزی دو تن ازدانش آموزان نه ساله مدرسه آتاتوری در نیویورک با نگارش نامه ای از همه بچه های دنیا خواستند که با هم روزی را به صلح اختصاص دهند. در پیام یکی از بنیان گذاران روز جهانی کودک آمده است...

روز جهانی کودک

«بزرگتهای ما عقاید ثابتی دارند ......آنها ما را دوست دارند چون بچه هایشان هستیم اما آیا آنها می دانند که چه دنیایی را برای ما بوجود می آورند. اگر کمترین اشتباهی در ماشین هسته ای آنها رخ دهد ما هرگز شانسی برای رشد نخواهیم یافت. ما امکانی برای رشد و پرورش می خواهیم.»

کودکان در روز جهانی کودک می خواهند این تضاد را یادآور شوند، که در حالی که سالانه هزینه های غیرقابل تصوری صرف تولید انواع سلاحهای هسته ای و غیر هسته ای می شود، کودکان بسیاری از گرسنگی، عدم امکانات بهداشتی، سوء و تغذیه و .... می میرند.

یونیسف اعلام داشته، که تنها با اختصاص پنج دلار برای هر کودک می توان جان ۹۰% از کودکانی را که سالانه می میرند نجات داد و برای بهبودی چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم کافی است که همان مبلغ در یکسال خرج شود و این مبلغ تنها معادل بودجه شش هفته تسلیحاتی جهان است.

کودکان، آسیب پذیرترین گروه در هر جامعه هستند و از هیچ چیز آنان از جمله غذا، پوشاک و نیازهای دیگرشان نباید کاست. عدم توجه به وضعیت کودکان به علت مشکلات اقتصادی و کاستن بودجه هایی که شرایط زندگی و حیات کودکان را خدشه دار می سازد به امید اینکه اقتصاد آینده کشور تامین باشد نه توجیه و بازده اقتصادی دارد و نه حرکتی انسانی محسوب می شود.

کودکی که امروز غذا، بهداشت و آموزش کافی نداشته باشد آینده اش جز معلولیت ها و عقب ماندگی های جسمی و ذهنی چیز دیگری نخواهد بود. او فقط یک بار فرصت رشد دارد و آن فرصت امروزاست نه فردا. نمی توان با غذا و بهداشت بیشتر در آینده سلامتی را که امروز کودکی از دست می دهد فردا به او باز پس داد.

البته مشکلات کودکان صرفا گرسنگی، سوء تغذیه و مسائل مشابه نیست بلکه کودکان در نقاط مختلف دنیا از شرایط متفاوتی برخوردار هستند و تاثیر هرگونه نابسامانی را می توان در کودکان هر منطقه ای مشاهده کرد، به هر حال طبیعی است که صحبت از مسایل ابتدایی نیز در اولویت قرار می گیرد.

یونیسف اعلام داشته، که تنها با اختصاص پنج دلار برای هر کودک می توان جان ۹۰% از کودکانی را که سالانه می میرند نجات داد و برای بهبودی چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم کافی است که همان مبلغ در یکسال خرج شود و این مبلغ تنها معادل بودجه شش هفته تسلیحاتی جهان است.برداشت های کودکان در برخورد با یک موضوع شایان توجه است. ممکن است برخی کودکان براساس تجربه های قبلی (از جمله این که به آنها گفته شده است که در کلاس سؤال کردن خوب نیست و امثال آن) تمایلی به پرسیدن از خود نشان ندهند یا خجالت بکشند و احتیاط کنند. کودکی که تجربه بیشتری اندوخته است، کمتر در برابر یک محرک به سرعت سوال می کند، در مجموع، فراهم آوردن محیطی که با تقویت مثبت، ابزارهای لازم را برای بروز ظهور نگرش های کودک فراهم آورد برای ارزش یابی نگرش بسیار لازم و ضروری است.

در ارزش یابی نگرش ها، استمرار و مداومت و پی گیری رفتارهای مشاهده شده، امری در خور توجه است که خود بر دشواری این کار می افزاید. در کنار این مشاغل لازم است خواسته های ما با سطح رشد کودک هماهنگ باشد. ممکن است چند کودک به لحاظ سنی در یک مقطع باشند ولی رشد ذهنی و نحوه تفکر و عمل آنها یکسان نباشد.

چگونگی فهم و درک مفاهیم در کودکان بدون در نظر گرفتن تأثیر آموزش بسیار مشکل است. کودکان خالق زیباترین احساس ها و عشق ها هستند که پروین اعتصامی شاعر بزرگ ایرانی هم در این احساس شریک است، به طوری گفتارش را با کودکان از طریق اشعارش بیان کرده است به گونه ای که در کتاب های فارسی مدرسه ها، همواره شعر یا اشعاری آزاد دیده می شود که کودکان دانش آموز می خوانند و به خاطر می سپارند. امروز نیز شعر زیبای اشک یتیم این شاعر ارجمند در کتاب پنجم دبستان به چشم می خورد.
 
ویرایش وتلخیص:آکاایران

تبلیغات