گفتن این صحبت ها به کودک ممنوع است

آکاایران: گفتن این صحبت ها به کودک ممنوع است

آکاایران: گفتن این صحبت ها به کودک ممنوع است

به گزارش آکاایران: به گزارش ایران ناز نتایج یک تحقیق نشان می دهد، نباید این جمله ها را به بچه ها بگویید چون اعتماد به نفسشان را از بین می برد و روی آینده آن ها اثر می گذارد:

– بچه بی تربیت؛ بیخود
– چند بار بهت گفتم؟
– چطور روت می شه این کارو بکنی؟ بعد از این همه خوبی که بهت کردم!
– صبر کن برسیم خونه!
– خنگ بازی در نیار!
– آگه همه غذاتو بخوری، مامان خیلی خوشحال می شه.

نباید در بچه ها احساس ترس و ناامنی ایجاد کرد، به آن ها انگ هایی مثل خنگی زد یا حتی کاری کرد که خیال کنند برای تشویق شدن، باید رضایت دیگران را جلب کنند؛ اتفاقی که در این جمله ها می افتد.

منبع :

تبلیغات