چه‌ سخت‌ است‌ پدر و مادری‌ کردن‌

چه‌ سخت‌ است‌ پدر و مادری‌ کردن‌بسیاری‌ از آنچه‌ را که‌ برای‌ تربیت‌ فرزندانمان‌ انجام‌ می‌دهیم‌ از پدر و مادر خود یاد گرفته‌ایم‌.

چه‌ سخت‌ است‌ پدر و مادری‌ کردن‌ - آکا

 آیا بعضی‌ اوقات‌ متوجه‌ شده‌اید آنچه‌ را که‌ به‌ فرزندانتان‌ می‌گویید، بعضا در گذشته‌ از پدر و مادر خود شنیده‌ بودید. مثل‌: مواظب‌ باش‌، کار دست‌ خودت‌ می‌دهی‌! حرف‌ نزن‌، در موقع‌ غذا خوردن‌ کسی‌ حرف‌ نمی‌زند و... واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ ما فرزندانمان‌ را همان‌ طوری‌ تربیت‌ می‌کنیم‌ که‌ خود تربیت‌ شده‌ایم‌. نظم‌ و انضباط‌ را طوری‌ یاد می‌دهیم‌ که‌ خود یاد گرفته‌ایم‌. بسیاری‌ از روش‌هایی‌ که‌ از والدین‌ خود یاد گرفته‌ایم‌ مفید و موثرند. اما بعضی‌ از آنها نیز بی‌فایده‌اند. بنابراین‌ لازم‌ است‌ روش‌های‌ درست‌ را انتخاب‌ و اجرا کنیم‌، روش‌هایی‌ را که‌ بهتر بوده‌ و تاؤیر بیشتری‌ به‌ جای‌ می‌گذارند. کار دیگری‌ که‌ می‌کنیم‌ استفاده‌ از روش‌هایی‌ است‌ که‌ از سایر والدین‌ یاد گرفته‌ایم‌. از گفت‌وگو با دوستانمان‌ که‌ خود بچه‌بزرگ‌ کرده‌اند چیزهایی‌ فرا می‌گیریم‌ و از تجربیات‌ آنها باخبر می‌شویم‌. آنها هم‌ از تجربیات‌ ما استفاده‌ می‌کنند، روش‌های‌ موثر را با هم‌ در میان‌ می‌گذاریم‌. از سوی‌ دیگر از سعی‌ و خطای‌ خود نیز چیز یاد می‌گیریم‌.
بیشتر رفتارهای‌ ما با فرزندانمان‌ بر اساس‌ حدس‌ و گمان‌ است‌، یعنی‌ همان‌ لحظه‌ فکر می‌کنیم‌ بهترین‌ کار است‌، این‌ روش‌ بعضی‌ اوقات‌ موثر است‌، گاهی‌ نیز هیچ‌ اثری‌ ندارد. برای‌ همه‌ همین‌ اتفاق‌ رخ‌ می‌دهد. بزرگ‌ کردن‌ اولین‌ فرزند برای‌ بسیاری‌ از والدین‌ جوان‌ مثل‌ آزمایش‌ کردن‌ است‌. از زمانی‌ که‌ نوزاد خود را از بیمارستان‌ به‌ منزل‌ می‌آورید سعی‌ و خطا شروع‌ می‌شود. اینکه‌ از آموزش‌های‌ والدین‌ یا دوستان‌ خود در تربیت‌ استفاده‌ کنیم‌ یا از راه‌ سعی‌ و خطا به‌ نتیجه‌ برسیم‌، همه‌ خوب‌ و عادی‌ است‌. اما چه‌ بهتر است‌ به‌ همه‌ اینها برای‌ پدر و مادر شدن‌ بهتر آموزش‌ و یادگیری‌ مستقیم‌ را نیز اضافه‌ کنیم‌. زیرا فقط‌ دوست‌ داشتن‌ کودکان‌ همیشه‌ کارساز نیست‌.
بسیاری‌ از والدین‌ بر این‌ باور غلط‌ هستند که‌ می‌توانند با تقدیم‌ عشق‌ و علاقه‌ بی‌اندازه‌ خود به‌ فرزندان‌ کج‌ رفتاری‌ آنها را کاهش‌ دهند و فرزندان‌ شایسته‌یی‌ تربیت‌ کنند. عشق‌ و محبت‌ و گرمی‌ برای‌ پرورش‌ کودکان‌ بسیار لازم‌ و اساسی‌ است‌ اما گاهی‌ نیز لازم‌ است‌ تصور کنید: عمل‌ جراحی‌ می‌شوید و پزشک‌ در گوش‌تان‌ بگوید: من‌ یک‌ جراح‌ نیستم‌ من‌ اصلا پزشک‌ نیستم‌ اما اصلا نگران‌ نباشید من‌ دوستان‌ بسیاری‌ دارم‌ که‌ آنها پزشک‌ بودند درباره‌ جراحی‌ سوال‌های‌ زیادی‌ از آنها کرده‌ام‌ آسوده‌ باشید. آیا به‌ این‌ شخص اجازه‌ می‌دهید چاقوی‌ جراحی‌ را روی‌ بدن‌ شما بگذارد. والدین‌ نیز مانند تمام‌ متخصصان‌ به‌ آموزش‌ نیاز دارند. کودکان‌ همان‌ قدر که‌ به‌ عشق‌ و محبت‌ والدین‌ نیاز دارند به‌ پدر و مادری‌ که‌ بخوبی‌ آموزش‌ دیده‌اند نیازمندند. آموزش‌ در ما حس‌ اعتماد به‌ نفس‌ به‌ وجود می‌آورد. هر قدر این‌ حس‌ در اولیا بیشتر شود فرزندان‌ بیشتر از گذشته‌ به‌ آنها احترام‌ می‌گذارند. بسیاری‌ از والدین‌ اعتماد به‌ نفس‌ کافی‌ ندارند، از اصلاح‌ یا تنبیه‌ فرزندانشان‌ هراس‌ دارند. بعضی‌ از آنها می‌ترسند که‌ فرزندانشان‌ دیگر آنها را دوست‌ نداشته‌ باشند. بعضی‌ از این‌ واهمه‌ دارند که‌ نکند از نظر عاطفی‌ به‌ فرزندان‌ خود آسیب‌ برسانند. به‌ همین‌ لحاظ‌ جلوی‌ بدرفتاری‌ آنها را نمی‌گیرند.

روزنامه اعتماد
ویرایش و تلخیص:آکاایران

تبلیغات