آکاایران آنچه که فکر می کنید واقعی است، واقعیت شماست

چرا برخی از مردم می توانند و برخی دیگر نمی توانند.

به گزارش آکاایران این درس با پدر پولدار ، پسرش، و من آغاز می شود که همراه با یکدیگر در بخشی از اراضی زیبای ساحل دریا قدم می زدیم.

پدر پولدار ایستاد، به زمین ها اشاره کرد و گفت: «به تازگی این زمین را خریده ام.»

اینکه چطور توانسته بود پول خرید چنین قطعه زمین گرانقیمتی را فراهم کند، مرا شگفت زده کرد. گرچه نسبتا جوان بودم، می دانستم که زمین ساحل اقیانوس در هاوایی گران است.

از آنجایی که پدر پولدارم هنوز پولدار نشده بود، تعجب می کردم که چطور توانست از عهده چنین سرمایه گذاری برآید.

پدر پولدار که مردی مذهبی بود، اغلب قطعاتی از عهد عتیق را برایمان بازگو می کرد،
«و کلام به واقعیت بدل شد.»
او این قطعات را با کلمات روزمره تری بیان می کرد به گونه ای که برای ما پسران جوان قابل فهم باشد.
او به طور دائم این را برای من و مایک بازگو می کرد:
«و کلام ها به واقعیات بدل می شوند»،
یعنی هرآنچه که فکر کنید و بگویید که واقعیت دارد، به واقعیت شما بدل می شود.

آنچه که فکر می کنید واقعی است | واقعیت شماست

آکاایران: آنچه که فکر می کنید واقعی است، واقعیت شماست

آنچه که فکر می کنید واقعی است، واقعیت شماست

وقتی در کنار آن اراضی ساحل اقیانوسی زیبا راه می رفت حاضر نبود بگوید: «نمی توانم انجامش دهم»، گرچه در آن زمان پول خریدن آن را نداشت.

در عوض، ماه ها به برنامه ریزی در این زمینه می پرداخت که چطور می تواند این زمین را بخرد.
او سخت کار کرد تا آنچه را که خارج از واقعیتش بود به بخشی از واقعیت خویش بدل کند.

این پول نبود که پدر پوللدارم را پولدارتر می کرد.
این توانایی او برای وسعت بخشیدن به واقعیتش بود که در نهایت او را پولدار و پولدارتر کرد.

پورتال رنگی – آنچه که فکر می کنید واقعی است، واقعیت شماست

منبع: کتاب جوان و ثروتمند بازنشسته شوید، انتشارات آوین

منبع :

تبلیغات