خوابگاه و تاثیرات آن در رشد اجتماعی افراد

آکاایران: خوابگاه و تاثیرات آن در رشد اجتماعی افراد

آکاایران: شاید شما از جمله افرادی باشید که برای مدت زمانی برای ادامه تحصیل در خوابگاه بوده اید.
ممکن است هم با جنبه های مثبت آن و هم با  جنبه های منفی آن روبرو شده باشید و یا حتی با هم اطاقی های بسیار خوب و یا زورگو روبرو شده باشید اما لازم به ذکر است که اقامت در خوابگاه سبب رشد شناختی و اجتماعی فرد می شود.
بر این اساس امیر خجسته کاشانی روان شناس بالینی و مدرس دانشگاه  با اشاره به جنبه های مثبت و منفی خوابگاه گفت:  دانشجویان در اوایل ساکن شدن نشان در خوابگاه ها به دلیل آنکه از محیط اصلی زندگی، خانواده و شهر خود فاصله گرفته و دور می شوند با استرس و نگرانی روبه رو شده و محرومیتهای عاطفی برای آنها به وجود می آید.
وی افزود: در کنار این محدودیتها، زندگی در خوابگاه ها جنبه های مثبت  بسیاری هم دارد مشروط به آنکه افراد ساکن در خوابگاه ها با تعاون، همکاری، تقسیم امور و مشارکت اجتماعی نسبت به همدیگر حمایت اجتماعی را فراهم کنند.
خجسته کاشانی تأکید کرد: در واقع خوابگاه ها مقدمه ای است برای ایجاد تعهد و مسئولیت در زندگی دانشجو و رشد اجتماعی او را بیشتر می کند.
این روان شنای یاد آور شد: متأسفانه دیده شده است که برخی افراد در موقعیتهای خوابگاهی به دنبال پوشش نقاط ضعیف خود با زورگویی و قدرت طلبی هستند که ما می توانیم با رفتار درست و قانون گذاری مناسب رفتار آنها را مهار کنیم و می توانیم از تجربیات مسئولان و سرپرستان خوابگاه هم کمک بگیریم.
گفتنی است، که شما دانشجویان می توانید از ابتدای اقامت در خوابگاه ها با قانون گذاری، تقسیم امور و وظایف، مسئولیتهای هر فرد را به طور مجزا مشخص کنید تا این امر علاوه بر کاهش فشار روحی ناشی از دوری خانواده سبب گذراندن اوقات خوش و مفرحی در کنار یکدیگر باشد.

منبع :

تبلیغات