loading...

حقایقی درباره مغز کودکان

آکاایران: حقایقی درباره مغز کودکان

آکاایران: دانستن و آگاهی داشتن از منافع یادگیری است.
کودکی کلید است : مغز انسان بیشترین ارتباطات را بین سلول های خود قبل از اینکه کودکان به سن ۱۰ سالگی برسند ، می سازد و این دقیقاً همان زمانی است که زبان و سخن گفتن را به بهترین نحو یاد می گیرد. وقتی شما از یک زبان قوی و غنی برای صحبت کردن با فرزندتان استفاده می کنید ، لغات آینده او را تقویت می کنید.
ساخته شدن ساختار مغز مبنی بر تجربیات حسی تکرار شونده می باشد : بخش زبان در مغز به وسیله ارتباطاتی که برقرار می کند ، به خوبی تقویت می شود ، چون مغز انسان می تواند بین لغات و اشیاء و تجربیات بین این دو ، ارتباط دهد .
حرکت به مغز، رفتن را تداعی می کند: یک شخص فعال ، یک مغز فعال را می سازد، بنابراین باعث می شود که ما کارهای عملی را خوب یاد بگیریم.
استرس باعث عدم یادگیری می شود: کورتیزل نام هورمونی است که ارتباطات بین یادگیری و بخش یادآوری در مغز را از بین می برد و این هورمون در موارد ضربه روحی و آسیب های روانی بیشتر ترشح می شود. با این حال شما نمی توانید فرزندانتان را به طور کامل از رویارویی با استرس دور کنید،ولی داشتن یک رابطه نزدیک با کودک به او کمک خواهد کرد که از پس مشکلات برآید و احساس بهتری در مورد خودش داشته باشد .
موسیقی یادگیری را تقویت می کند : آواز خواندن هم شنیدن و نواختن موزیک وهم آشنایی با فضا و موقعیت را تقویت می کند و همچنین ریاضی فکر کردن را بهبود می بخشد ؛ به علاوه خواندن اشعار قافیه دار هم مهارت سخن گفتن را به وجود می آورد.

منبع :تبلیغات