شیوه سخن گفتن معرف آدم هاست

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شیوه سخن گفتن معرف آدم هاست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران شیوه سخن گفتن معرف آدم هاست

حکیمی جهاندیده و سرد و گرم روزگار چشیده اما نابینا زیر درخت انجیر هندی نشسته بود و غرق افکار خود بود. ناگهان مردی آمد و با صدای بلند پرسید: ای مرد ناتوان! آیا صدای پای کسی را که از این جا گذشته باشد، شنیده ای؟
حکیم جواب داد: خیر!
چند لحظه بعد، مرد دیگری آمد و پرسید:
ای مرد، آیا نشنیدی کسی از اینجا بگذرد؟
حکیم جواب داد: بلی آقا مردی همین حالا با چنین سوال مشابهی از اینجا رفت.
بعد از مدتی مرد دیگری آمد و پرسید: آقای عزیز! آیا شما صدای پای مردی را که از اینجا گذر کرده باشد، شنیده اید؟
حکیم جهاندیده جواب داد: نخست «نوکر شما و بعد پیشکار شما از اینجا گذشتند!» و هردو نفر، سوال مشابهی داشتند.

شیوه سخن گفتن معرف آدم هاست
,[categoriy]

آکاایران: شیوه سخن گفتن معرف آدم هاست

به گزارش آکاایران آن مرد متعجب شد و پرسید:
ای نیک مرد، از کجا فهمیدی آنها، نوکر و پیشکار من بودند؟
حکیم جواب داد: از طریق حرف زدن آنان؛ مرد اول بی ادبانه حرف زد، دومی با کمی ادب و شما با ادب سوال کردید. و افزود: یادتان باشد که آدم ها از نحوه سخن گفتن شان مورد داوری قرار می گیرند. همیشه شیوه سخن گفتن، معرف آدم هاست.

پورتال رنگی _ شیوه سخن گفتن معرف آدم هاست
منبع: مجله خانواده سبز

منبع :

شیوه سخن گفتن معرف آدم هاست گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات