آیا شما هم این این سرباز را در کارهای خود گذاشته اید؟

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آیا شما هم این این سرباز را در کارهای خود گذاشته اید؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران لویی، افسر گارد را صدا زد و پرسید این سرباز چرا این جاست؟ افسر گفت قربان افسر قبلی نقشه ی قرار گرفتن سربازها سر پست ها را به من داده من هم به همان روال کار را ادامه دادم...

به گزارش آکاایران روزی لویی شانزدهم در محوطه ى کاخ خود مشغول قدم زدن بود که سربازی را کنار یک نیمکت در حال نگهبانی دید. از او پرسید تو برای چی این جا قدم می زنی و از چی نگهبانی می دی؟ سرباز دستپاچه جواب داد قربان من را افسر گارد این جا گذاشته و به من گفته خوب مراقب باشم!

آیا شما هم این این سرباز را در کارهای خود گذاشته اید؟
,روانشناسی,سخنان زیبا روانشناسی,تست جالب روانشناسی,[categoriy]

آکاایران: آیا شما هم این این سرباز را در کارهای خود گذاشته اید؟


لویی، افسر گارد را صدا زد و پرسید این سرباز چرا این جاست؟ افسر گفت قربان افسر قبلی نقشه ی قرار گرفتن سربازها سر پست ها را به من داده من هم به همان روال کار را ادامه دادم! مادر لویی او را صدازد و گفت من علت را می دانم، زمانی که تو ٣ سالت بود این نیمکت را رنگ زده بودند و پدرت به افسر گارد گفت نگهبانی را این جا بگذارند تا تو روی نیمکت ننشینی و لباست رنگی نشود! و از آن روز ٤١ سال می گذرد و هنوز روزانه سربازی این جا قدم می زند!

فلسفه ی عمل تمام شده، ولی عملِ فاقدِ منطق، هنوز ادامه دارد!
آیا شما هم این نیمکت را در روال خود، خانواده و جامعه مشاهده می کنید؟
اگر این گونه است حالا وقت آن رسیده که ذهن و زندگیتان را از کارهای تکراری و بی فایده خالی کنید تا استرس دروغین و فشار زندگیتان از بین برود!!
روانیار

منبع :

آیا شما هم این این سرباز را در کارهای خود گذاشته اید؟ گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات