آکاایران افرادی که اعتماد به نفس پایین تری دارند ناخودآگاه تحت تاثیر القاها و تلقین های دنیای پیرامون خود قرار می گیرد که گاهی به چاقیشان کشیده می شود.

آیا تلقین به چاقی واقعا چاقتان می کند

آکاایران: آیا تلقین به چاقی واقعا چاقتان می کند

به گزارش آکاایران افرادی که اعتماد به نفس پایین تری دارند ناخودآگاه تحت تاثیر القاها و تلقین های دنیای پیرامون خود قرار می گیرد که گاهی به چاقیشان کشیده می شود.

ابراهیمی مقدم روانشناس گفت: به طور کلی افراد تحت تاثیر القاها و تلقین های دنیای پیرامون خود قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: پژوهش ها نشان می دهد فردی که اعتماد به نفس پایینی دارند تحت تاثیر تلقین ها در برخی موارد قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: افراد براساس یک تصویر سازی در ذهنشان به تغییر نگاه و نگرششان نسبت به خودشان می پردازند و این تغییر نگرش در رفتارشان تاثیر گذار است.

وی خاطر نشان کرد: اگر کسی بر این باور باشد که چاق است، ناخودگاه به سمت پرخوری کشیده می شود و این پرخوری فرد را به سمت چاقی واقعی می کشاند.

وی اظهار داشت: روانشناسان به دنبال درمان تلقین هایی که به خود فریبی افراد کشیده می شود تصویر غیر واقعی را در یک چارچوب کلی به سمت رفتار صحیح راهنمایی می کنند.

وی در پایان افزود: خانم ها نسبت به آقایان همیشه از اندام خود ناراضی ترند و همیشه خود را چاق می بینند.


باشگاه خبرنگاران

منبع :

تبلیغات