یک دستورالعمل معجزه آسا برای رفع نگرانی

آکاایران: یک دستورالعمل معجزه آسا برای رفع نگرانی


آکاایران ایسنا:یک دستورالعمل معجزه آسا برای رفع نگرانی، روشی که من به کار می برم بسیار ساده است و همه می توانند آن را به کار ببندند.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نوشته است:قدم اول: وضعیت خود را بیطرفانه و بدون بیم و ترس تحلیل نموده تا ببینید در صورت عدم موفقیت احتمالی بدترین عواقب آن چه خواهد بود.

به گزارش آکاایران قدم دوم: پس ازآنکه بدترین عواقب شکست احتمالی را با تمام مشقت های آن درنظر مجسم نمودید خود را برای مقابله با آن آماده کنید.
قدم سوم: از آن پس با خونسردی تمام نیرو و قدرت خود را برای اصلاح آن بدترین عواقبی که پذیرفته اید، صرف نمایید.
" ویلیام جیمس" پدر روانشناسی علمی که حدود نیم قرن پیش دیده از جهان فرو بسته همیشه به شاگردانش توصیه می کرد: حوادث و اتفاقات را آن طور که هست بپذیرید و خود را آماده مقابله با آن بنمایید زیرا تحمل و پذیرش آنچه که اتفاق می افتد اولین گامی است که در راه مغلوب کردن نتایج سختیها برداشته می شود.
در هر صورت اگر در کاری اسیر نگرانی و تشویش شدید دستورات " کاریر " را بکار ببندید:
١- از خود سوال کنید : بدتر از بدش چه خواهد شد؟
٢- خود را برای قبول آن و در صورت لزوم مقابله با آن آماده کنید.
٣- آنگاه با آرامش خیال در رفع و اصلاح آن بدتر از بد بکوشید

منبع :

تبلیغات