آیا شما حوصله اطرافیان تان را سر می برید؟

آکاایران: آیا شما حوصله اطرافیان تان را سر می برید؟

آکاایران ما در این مقاله چند فاکتور آدم های کسل کننده ای را که تا بحال ملاقات کرده ایم به شما معرفی می کنیم ؛ امیدواریم شما از جمله آنها نباشید:

به گزارش آکاایران 1- یک جمله را مدام تکرار می کند: فردی که مرتب می گوید:" اوه واقعا؟واقعا؟جالب است ، واقعا؟" این آدم ها واقعا حوصله آدم را سر می برند!

2- فردی که سئوالات ساده می پرسد:به گزارش نیک صالحی ،افرادیکه حتی زحمت فکر کردن به مسائل ساده را به خودشان نمی دهند و مرتب سئوال می کنند"ما کی حرکت کردیم؟کی رسیدیم؟کجا می رویم؟"این سئوالها نشان دهنده کنجکاوی نیست نشانه فراموشکاری و حماقت است!

3- فردی که وسط حرف دیگری می پرد: این کار واقعا بی ادبانه است ، وقتی شما دارید چیزی تعریف می کنید او مدام وسط حرف شما می پرد: راست می گویی؟ این اتفاق واقعا افتاد؟ اوه برای من هم اتفاق افتاده است... او که بود؟ تکرار کن چه گفت؟....

4- فردی که از شما می خواهد مفهوم حرف هایتان را برایش توضیح دهید: کسیکه دوست دارد تمام حرف هایتان را برایش تفسیر کنید و برایش بیشتر توضیح دهید." منظورت چیست؟ دقیقا چه اتفاقی افتاد؟" شما پس از مدتی از حرف زدن و تعریف کردم خاطره ای برای این دسته از افراد واقعا پشیمان می شوید.

5- افرادی که دوست دارند بیشتر خودشان حرف بزنند تا حرف های شمارا بشنوند: این دسته از افراد دوست دارند یک گوش بیکار پیدا کنند و از هر موضوعی که دوست دارند صحبت کنند و مجالی برای حرف زدن به شما نمی دهند.

6- موقعیت بدن:افرادیکه هنر گپ و گفتگو را بلدند موقع حرف زدن به شما نگاه می کنند؛ اما زمانیکه شما دارید با فردی صحبت می کنید و او مدام سرش را به این طرف و آن طرف می چرخاند ، حواسش از شما پرت می شود ... مطمئنا دیگر دوست ندارید با او صحبت کنید.


تهیه و ترجمه: گروه سبک زندگی نیک صالحی

www.niksalehi.com/new


اختصاصی نیک صالحی

منبع :

تبلیغات