آکاایران ایران:در چند فیلم سینمایى و در قصه هاى مربوطه «لاسى» سگى معرفى شده که همیشه به کمک انسان هاى نیازمند مى آید و آنها را از دریاى مشکلات بیرون مى کشد. بنابراین هیچ کس تعجب نکرد وقتى شنید این...

آن قدرها هم دروغین نیستند

آکاایران: آن قدرها هم دروغین نیستند


ایران:در چند فیلم سینمایى و در قصه هاى مربوطه «لاسى» سگى معرفى شده که همیشه به کمک انسان هاى نیازمند مى آید و آنها را از دریاى مشکلات بیرون مى کشد.
به گزارش آکاایران بنابراین هیچ کس تعجب نکرد وقتى شنید این هفته سگى به نام لاسى که اصولاً سگ گله است و در کنار گاو و گوسفندها حرکت مى کند، در شهر سیدنى به کمک صاحب پیر و فرتوتش شتافته است. صاحب این سگ که ۹۰ سال سن داشته از روى اسب پایین افتاده و دچار شکستگى استخوان هاى قفسه سینه و شانه شده، اما لاسى را داشته که ابتدا به کنارش شتافته و سپس براى آوردن کمک به اطراف رفته و اعضاى خانواده این مرد را که یک زارع و کشاورز به نام جورج کراوتر است، بر بالین وى آورده است. شاید هم فیلم هاى سینمایى و کتاب ها آن قدرها نیز دروغ نباشند.

منبع :

تبلیغات