آکاایران ایران:پژوهشگران دانشگاه ایالتى فلوریدا بر این باورند که «عاشق شدن» مشابه اعتیاد به مواد مخدر است. به گزارش خبرگزارى بى بى سى، بررسى هاى انجام شده به وسیله این دانشمندان به روشنى نشان مى دهد واکنش هاى شیمیایى مغز...

اعتیاد به عشق!

آکاایران: اعتیاد به عشق!


ایران:پژوهشگران دانشگاه ایالتى فلوریدا بر این باورند که «عاشق شدن» مشابه اعتیاد به مواد مخدر است.
به گزارش آکاایران به گزارش خبرگزارى بى بى سى، بررسى هاى انجام شده به وسیله این دانشمندان به روشنى نشان مى دهد واکنش هاى شیمیایى مغز به اعتیاد، همچنین نقش مهمى در رفتارهاى مرتبط با عشق و عاشقى ایفا مى کند.
به گفته آنان، نوعى ماده شیمیایى پیام رسان مغزى به نام «دوپامین» در این زمینه به ایفاى نقش مى پردازد؛ به طورى که این ماده شیمیایى با تأثیرگذارى بر روى مغز، نقش کلیدى در جذب دوباره انسان ها به سوى منابع لذت و بازگشت به سوى عوامل خوشایند (همچون یک غذاى خوب و خوشمزه) به عهده دارند.
این گزارش مى افزاید همین مکانیسم و ماده شیمیایى پیام رسان مغزى (دوپامین)، در اصل مسؤول گرفتارى معتادان در چنگ مواد مخدر گوناگون همچون هروئین یا کوکائین نیز به شمار مى رود و از این رو، شاید بتوان گفت که عشاق، در دام اعتیاد به عشق خود گرفتار مى آیند.

منبع :

تبلیغات