خانواده سعادتمند

خانواده سعادتمند در سایه سار مهرورزیرهبر معظم انقلاب، هفته پیش طی پیامی خطاب به زوجهای جوان شرکت کننده در همایش فرهنگی - آموزشی «خانه های آسمانی» توصیه فرمودند:

خانواده سعادتمند - آکا

« به همسران خود مهر بورزید، به آنان وفادار باشید و خویشتن را در سرنوشت یکدیگر شریک بدانید.»
ایشان در بخش دیگری از پیامشان تأکید کردند:
« از گره افتادن در رشته زندگی مشترک بر حذر باشید و گره های کوچک و بی اهمیت را نادیده بگیرید.»
بی تردید سخنان حکمت آموز حضرت آیة ا... خامنه ای، نشان دهنده این واقعیت است که دختر و پسر جوانی که با امید و آرزو، وارد کانون خانواده جدیدی می شوند، نخستین انتظاری که از همسر خود دارند، ایجاد محیطی آرام و سرشار از محبت و امنیت است.
اما رسیدن به چنین هدفی چگونه امکان پذیر است؟
مقام معظم رهبری با سه واژه کلیدی به این مسأله پاسخ داده اند:
«مهرورزی، وفاداری و شریک دانستن خود در سرنوشت دیگری.»
ایشان رمز دستیابی به این امر را نیز در همین پیام کوتاه برشمرده اند؛ چشمپوشی از اشتباههای کوچک و بی اهمیت یکدیگر و پرهیز از بزرگنمایی مشکلات زندگی.
● راز خوشبختی
از جمله نکاتی که کارشناسان مسایل خانواده قبل از ازدواج و در مرحله خواستگاری به جوانان یادآور می شوند، این است که در مرحله تحقیق و آشنایی اولیه چشمهایتان را کاملاً باز کنید و پس از ورود به زندگی مشترک، آن را بر روی مشکلات ریز و درشتی که پیش می آید، ببندید.
تجربه نشان داده کسانی که روزها و هفته ها مسایل و نارساییهای موجود را در زندگی خانوادگی دنبال می کنند و درصدد تجزیه و تحلیل کوچکترین نکات آن هستند، نه تنها زندگی را به کام خود و اطرافیان تلخ می کنند، بلکه با گذشت زمان ابرهای کدورت و بدبینی آسمان دلشان را تیره و تار می سازد تا آنجا که حتی همسر و فرزندانشان هم تمایلی به همصحبتی با آنان ندارند.
از سوی دیگر، قرآن کریم نیز به این نکته اشاره دارد که «زن و شوهر به مثابه لباس یکدیگرند و باید عیبهای یکدیگر را بپوشانند.»
بنابراین، شرایط اولیه اجرای چنین مسأله ای گسترش محبت، همدلی و رازداری در میان اعضای خانواده است تا در سایه آن، همه احساس شادمانی و آرامش خاطر کنند.
● توازن عاطفه و احترام متقابل
در خانواده هایی که پدر و مادر، هر یک به نوعی درصدد آنند تا با جلب توجه و حمایت فرزندان کفه عاطفی را به سود خود سنگین تر کنند، نه تنها به مقصود نمی رسند، بلکه موازنه عواطف و احترام متقابل را نیز بین خود و فرزندانشان بر هم می زنند؛ زیرا در نهایت فرزندان هیچ گاه نمی توانند از یکی به خاطر دیگری به طور کامل دست بکشند.
نتیجه قهری چنین رفتاری نیز فقط ایجاد دو دستگی و دامن زدن به اختلافات خانوادگی است که دودش در نهایت به چشم همه اعضای خانواده می رود.
● فقط آرامش
اریک فروم روانشناس مشهور درباره اهمیت ایثار و گذشت در زندگی می گوید: «وقتی ایثار می کنیم. وقتی مهر می ورزیم و یا صمیمیت به خرج می دهیم، وقتی محبت مان اصیل است و به خاطر پاداش نیست، احساس آرامش می کنیم، آرامشی همراه با قدرت.»
شاید اگر از تمام آدمهای دنیا بپرسید: بزرگترین آرزوی شما چیست؟ یک صدا بگویند: «آرامش، آرامش»
در عین حال فراموش نکنیم، آرامشی، ما را به نیک بختی می رساند که در سایه تلاش هوشمندانه و مقتدرانه و با حفظ موازین اخلاقی به دست آمده باشد، در این صورت به آرامشی پایدار و حقیقی دست یافته ایم.

روزنامه قدس
ویرایش و تلخیص:آکاایران

« به همسران خود مهر بورزید، به آنان وفادار باشید و خویشتن را در سرنوشت یکدیگر شریک بدانید.»
ایشان در بخش دیگری از پیامشان تأکید کردند:
« از گره افتادن در رشته زندگی مشترک بر حذر باشید و گره های کوچک و بی اهمیت را نادیده بگیرید.»
بی تردید سخنان حکمت آموز حضرت آیة ا... خامنه ای، نشان دهنده این واقعیت است که دختر و پسر جوانی که با امید و آرزو، وارد کانون خانواده جدیدی می شوند، نخستین انتظاری که از همسر خود دارند، ایجاد محیطی آرام و سرشار از محبت و امنیت است.
اما رسیدن به چنین هدفی چگونه امکان پذیر است؟
مقام معظم رهبری با سه واژه کلیدی به این مسأله پاسخ داده اند:
«مهرورزی، وفاداری و شریک دانستن خود در سرنوشت دیگری.»
ایشان رمز دستیابی به این امر را نیز در همین پیام کوتاه برشمرده اند؛ چشمپوشی از اشتباههای کوچک و بی اهمیت یکدیگر و پرهیز از بزرگنمایی مشکلات زندگی.
● راز خوشبختی
از جمله نکاتی که کارشناسان مسایل خانواده قبل از ازدواج و در مرحله خواستگاری به جوانان یادآور می شوند، این است که در مرحله تحقیق و آشنایی اولیه چشمهایتان را کاملاً باز کنید و پس از ورود به زندگی مشترک، آن را بر روی مشکلات ریز و درشتی که پیش می آید، ببندید.
تجربه نشان داده کسانی که روزها و هفته ها مسایل و نارساییهای موجود را در زندگی خانوادگی دنبال می کنند و درصدد تجزیه و تحلیل کوچکترین نکات آن هستند، نه تنها زندگی را به کام خود و اطرافیان تلخ می کنند، بلکه با گذشت زمان ابرهای کدورت و بدبینی آسمان دلشان را تیره و تار می سازد تا آنجا که حتی همسر و فرزندانشان هم تمایلی به همصحبتی با آنان ندارند.
از سوی دیگر، قرآن کریم نیز به این نکته اشاره دارد که «زن و شوهر به مثابه لباس یکدیگرند و باید عیبهای یکدیگر را بپوشانند.»
بنابراین، شرایط اولیه اجرای چنین مسأله ای گسترش محبت، همدلی و رازداری در میان اعضای خانواده است تا در سایه آن، همه احساس شادمانی و آرامش خاطر کنند.
● توازن عاطفه و احترام متقابل
در خانواده هایی که پدر و مادر، هر یک به نوعی درصدد آنند تا با جلب توجه و حمایت فرزندان کفه عاطفی را به سود خود سنگین تر کنند، نه تنها به مقصود نمی رسند، بلکه موازنه عواطف و احترام متقابل را نیز بین خود و فرزندانشان بر هم می زنند؛ زیرا در نهایت فرزندان هیچ گاه نمی توانند از یکی به خاطر دیگری به طور کامل دست بکشند.
نتیجه قهری چنین رفتاری نیز فقط ایجاد دو دستگی و دامن زدن به اختلافات خانوادگی است که دودش در نهایت به چشم همه اعضای خانواده می رود.
● فقط آرامش
اریک فروم روانشناس مشهور درباره اهمیت ایثار و گذشت در زندگی می گوید: «وقتی ایثار می کنیم. وقتی مهر می ورزیم و یا صمیمیت به خرج می دهیم، وقتی محبت مان اصیل است و به خاطر پاداش نیست، احساس آرامش می کنیم، آرامشی همراه با قدرت.»
شاید اگر از تمام آدمهای دنیا بپرسید: بزرگترین آرزوی شما چیست؟ یک صدا بگویند: «آرامش، آرامش»
در عین حال فراموش نکنیم، آرامشی، ما را به نیک بختی می رساند که در سایه تلاش هوشمندانه و مقتدرانه و با حفظ موازین اخلاقی به دست آمده باشد، در این صورت به آرامشی پایدار و حقیقی دست یافته ایم.

روزنامه قدس
ویرایش و تلخیص:آکاایران


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

فروم خانواده

تبلیغات